List Headline Image
Updated by Lucie Aubrechtová on Jan 11, 2014
 REPORT
9 items   6 followers   1 votes   201 views

Embryologie a vývojová biologie - 2. ročník

Seznam povinné a doporučené literatury pro Všeobecné lékařství 2. LF UK

*Sadler, T.W.: Langmanova lékařská embryologie. Překlad 10. vyd. Grada, 2011

První český překlad světoznámé učebnice, která vychází opakovaně od roku 1963. Porozumění embryonálnímu vývoji člověka umožňuje hlubší pochopení anatomické stavby lidského těla a mechanismů vzniku vrozených vad a řady závažných chorob. Publikace poskytuje přesný, výstižný i stručný popis embryologie a její aplikace pro klinické obory. Originál s mimořádnou pečlivostí přeložil kolektiv odborníků pod vedením editorů prof. MUDr. Miloše Grima, DrSc., a doc. MUDr. Ondřeje Naňky, Ph.D.

*Gest, T. R.: Otázky k opak. embryologie člověka

Tato kniha je uspořádána tak, aby předložila studentům testové otázky, které mohou upozornit na typy otázek, jež často padají v souvislosti s jednotlivými předměty. K práci s těmito otázkami by student měl přikročit až po získání solidních znalostí předmětu. Pak tyto otázky pomohou upevnit jeho znalosti a upozornit na případné mezery ve znalostech. Otázky by neměly být používány jako primární učební pomůcka, nýbrž jako pomoc při studiu embryologie.
Mnohé z otázek, které najdete v této knize, jsou užívány při zkouškách na více lékařských fakultách, např. na Universitě v Pittsburghu, Severní Dakotě, Jižní Karolíně, Michiganu a v Georgii. Terminologie otázek se může poněkud lišit od té, co se učíte. Naštěstí se embryologie stát od státu zase tak moc neliší, takže podstata otázek je stále platná. Otázky, předložené v těchto svazcích, jsou buď standardní otázky s jednou platnou odpovědí (formát typu A), nebo formátu typu K.

*Nussbaum, R. L.: Klinická genetika - kap. 17. Triton, 2004

Český překlad jedné z nejlepších světových učebnic klinické genetiky je nezastupitelnou publikací pro pregraduální a postgraduální studenty medicíny a dalších přírodovědných oborů. Nepochybně bude zařazen mezi povinnou literaturou i pro atestační zkoušky řady medicínských specialistů a široké lékařské veřejnosti poskytne tolik potřebné rozšíření vědomostí v současném období intenzivní genetizace medicíny. Jedná se o 6. vydání publikace pokrývající široké spektrum oblastí klinické genetiky zasahující do všech medicínských specializací. Důraz je kladen na nejmodernější molekulárně genetické aspekty klinické genetiky a jejich významné medicínské výstupy. Publikace má vysokou pedagogickou hodnotu danou zkušenostmi z předchozích vydání, je bohatě dokumentovaná obrázky, tabulkami, přehledy i klinickými případy ilustrujícími genetické principy.

*Moore, K. L., Persaud, T.V.N.: Zrození člověka. ISV books Praha, 2002

Překlad světově rozšířené učebnice podává srozumitelný přehled prenatálního vývoje člověka. Publikace se soustřeďuje na klinicky významné aspekty embryologie; značná pozornost je věnována teratologii, studiu abnormálního vývoje, které pomáhá pochopit etiologii vrozených vad i to, jak jim předcházet. Zdůrazněn je význam současného rozvoje molekulárních přístupů vývojové biologie pro urychlení pokroku v klinické medicíně. Text je doplněn bohatým obrazovým materiálem zdravých i abnormálních zárodků, seznamem literatury odkazujícím na klasické práce i výsledky nejnovějších výzkumů.

6

+ Sadler, T. W.: Langman's medical embryology. 11 th ed., Williams & Wilkins, 2010

+ Sadler, T. W.: Langman's medical embryology. 11 th ed., Williams & Wilkins, 2010

Widely acclaimed for its clinical relevance and clear writing style, Langman's Medical Embryology provides a user-friendly and innovative approach to learning embryology. The revised eleventh edition presents medical and health professions students with a concise yet thorough description of embryology and its clinical significance, an awareness of which is essential in the diagnosis, and prevention of birth defects. It features outstanding full-color clinical images and photographs, end-of-chapter Summaries, Problems to Solve, and Clinical Correlates boxes.

+ Alberts, B.: Základy buněčné biologie. Espero publishing, 2005

Uvedená kniha s podtitulem Úvod do molekulární biologie buňky představuje svého druhu ojedinělou publikaci. Především proto, že je jakýmsi mostem mezi velmi podrobnými obsáhlými monografiemi o molekulární buněčné biologii a praktickými potřebami výuky na vysokých a středních školách. 2. vyd. aktualizované. (úvod do molekulární biologie buňky)

8

+ Slack, J.: Essential developmental biology. Blackwell science, 2001

+ Slack, J.: Essential developmental biology. Blackwell science, 2001

Developmental biology is at the core of biological science, integrating molecular biology, genetics and anatomy. The past 15 years has seen revolutionary advances not only in our understanding of the processes by which an egg develops into an adult, but also in the application of this knowledge to the areas of reproductive technology, drug development and organ replacement.

Essential Developmental Biology is a concise and well-illustrated treatment of this subject for undergraduates. Assuming no prior knowledge of anatomy and only the basics of cell biology and genetics, the book starts off by introducing the principles and approaches of developmental biology. The second section covers the characteristic development of each of the principal model species used for research and the final chapters are devoted to organ development, predominantly in vertebrates. With an emphasis throughout on the evidence underpinning the main conclusions, this book is suitable as the key text for both introductory and more advanced courses in developmental biology.

+ Gilbert, S.F.: Developmental biology. 7 th ed. Sunderland, 2006

"Developmental Biology" returns in its ground-breaking new edition. Tried and tested through eight previous editions, Scott F. Gilbert has an uncanny knack of captivating student interest, opening minds to the wonder of developmental biology, whilst at the same time covering all the required material with true scientific rigour. With material on the latest research and a thorough updating throughout, readers will find the book to be one of the most important assets available to studying this frontline field of science.