List Headline Image
Updated by Lucie Aubrechtová on Mar 10, 2013
 REPORT
7 items   1 followers   0 votes   246 views

Histologie - 1. ročník

Seznam povinné a doporučené literatury pro Všeobecné lékařství 2. LF UK

*Vajner, L. : Lékařská histologie I. : cytologie a obecná histologie

První díl učebního textu určeného pro posluchače lékařských fakult představuje problematiku cytologie a obecné histologie - přináší základní informace o tkáni epitelové, pojivové, svalové a nerovové a věnuje se rovněž krvi a krvetvorbě.

*Vajner, L. : Lékařská histologie II.

Učební text Lékařská histologie II je zdařilým pokračováním prvního dílu. Předkládané informace jsou opět vysvětlovány na základě moderních poznatků včetně molekulární stavby a funkčních aspektů. Vše je opět doplněno množstvím velmi přehledných ilustrací.

3

+Alberts, B. : Základy buněčné biologie, 2005

+Alberts, B. : Základy buněčné biologie, 2005

Uvedená kniha s podtitulem Úvod do molekulární biologie buňky představuje svého druhu ojedinělou publikaci. Především proto, že je jakýmsi mostem mezi velmi podrobnými obsáhlými monografiemi o molekulární buněčné biologii a praktickými potřebami výuky na vysokých a středních školách.

+Junqueira, L. : Junqueira’s basic histology : text and atlas, 2010

For more than three decades, Junqueira's Basic Histology has been unmatched in its ability to explain the function of cell and tissue structure in the human body. Updated to reflect the latest research in the field, and enhanced with more than 1,000 illustrations, most in full-color, the 12th Edition is the most comprehensive and modern approach to understanding medical histology available anywhere.

+Eroschenko, V. : DiFiore’s atlas of histology with functional correlations

diFiore's Atlas of Histology with Functional Correlations, Eleventh Edition, explains basic histology concepts through full-color, schematic illustrations. These illustrations are supplemented by more than 450 digitized full-color online photomicrographs of histological images. Part One explains tissues and their relationship to their systems; Part Two addresses organs in a similar way.

Targeting undergraduate, allied health and first and second year medical students, the Eleventh Edition includes new and enhanced images through redrawing and digitization to provide increased detail. This edition also features updated illustrations and information on the functions of cells, tissues, and organs of the body based on advances in research and expert recommendations.

The atlas' student-friendly "Functional Correlations" sections help students study structure and function together. Students also benefit from a "realistic" perspective as more than 70 micrographs appear adjacent to color illustrations.

A companion Website offers student and instructor versions of diFiore's Interactive Atlas with all of the images from the book.

+Ross, M.H. : Histology : a text and atlas, 2011

Now in its revised, updated Sixth Edition, Histology: A Text and Atlas is ideal for medical, health professions, and undergraduate biology students. This best-selling combination text and atlas includes a detailed textbook description that emphasizes clinical and functional correlates of histology, fully supplemented by vividly informative illustrations and photographs. Separate, superbly illustrated atlas sections follow almost every chapter and feature large-size, full-color digital micrographs, with labels and legends that highlight details of microanatomy.

For this edition, approximately 20 percent of the micrographs have been replaced with newly enhanced, sharper images. One third of the illustrations have been redrawn in a new style.

A powerful online interactive atlas is included with the book and features all of the plates in the text with interactive functionality.

+Junqueira, L.C. : Základy histologie, 1997

Překlad učebnice histologie, která po původním vydání v roce 1971 v Brazílii vyšla v USA opakovaně jako „a Lange medical book“ a byla vydána též v Itálii, Nizozemsku, Indonésii, Japonsku a Německu. Dva brazilští a jeden americký morfolog podávají koncizní přehled histologie pro studenty medicíny a biologie. Cílem je podat základy pro pochopení patologie a patofyziologie, a proto je zvláštní pozornost věnována vztahům mezi strukturou a funkcí. Po obecných kapitolách (histologická metodika, histochemie, cytochemie) jsou rozebrány morfologické a funkční charakteristiky buněk a pak jednotlivých tkáňových systémů od epitelu, pojiva, tuku atd. až po endokrinní a reprodukční systém. Množství schémat a mikrofotografií studium knihy usnadní; po každé kapitole následují bibliografické odkazy, umožňující další studium.