List Headline Image
Updated by johndehuiyi on May 31, 2019
 REPORT
johndehuiyi johndehuiyi
Owner
8 items   1 followers   0 votes   15 views

כנסיית האל הכול יכול - הבשורה של ממלכת השמים

"כל שלב חדש של עבודתו של אלוהים תמיד מביא איתו התחלה חדשה ועידן חדש. כך גם עם השינויים המקבילים בטבעו של אלוהים, באופן עבודתו, במיקום עבודתו ובשמו. לכן אין זה פלא שקשה לאדם לקבל את עבודתו של אלוהים בעידן החדש. אולם גם כשהאדם מתנגד אליו מאוד, אלוהים תמיד עושה את עבודתו, והוא תמיד מוביל את כל האנושות קדימה. מתוך ״הקדמה״"

Source: https://he.kingdomsalvation.org

מוזיקה ישראלית 'הריבון על הכול' | סרט דוקומנטרי

מוזיקה ישראלית 'הריבון על הכול' | סרט דוקומנטרי
במרחבים העצומים של היקום, כל הגופים השמיימיים נעים בדיוק בתוך מסלוליהם. תחת השמיים, כל ההרים, הנהרות והנחלים ממוקמים בגבולותיהם וכל הברואים חיים ומתרבים במהלך ארבע העונות על פי חוקי החיים... הכול מתוכנן בצורה כה מעולה – האם קיים אל אדיר המסדיר ומושל בכל אלה? מאז באנו אל העולם בבכי, התחלנו למלא תפקידים שונים בחיים. אנו עוברים מלידה לזקנה, אל חולי ואל מוות; אנו נעים בין עליצות ליגון... מאין באמת באה האנושות ולאן באמת נלך? מי מושל בגורלנו? מימי קדם ועד העידן המודרני, אומות גדולות עלו, שושלות באו והלכו וארצות ועמים שגשגו וגוועו במהלך היסטוריה רבת תהפוכות... בדיוק כמו חוקי הטבע, חוקי התפתחותה של האנושות כוללים תעלומות רבות מספור. האם ברצונך לדעת את פשרן? סרט התעודה "הריבון על הכול" ינחה אותך אל שורש העניין ויגלה לך את פשרן של כל התעלומות!
ייתכן שתאהב גם...
ישועת המלכות – המשיח שערגנו לבואו הגיע

שיר מקהלה 'המלכות'

שיר מקהלה 'המלכות'
I
המלכות, עיר הקדושים, מלכות המשיח.
במלכות, מתגלים אוצרותיו ותפארתו של אלוהים.
הברק מגיע ממזרח וזוהר אל המערב.
אור האמת כאן, דבר האל הופיע בבשר.
המושיע כבר מזמן חזר, וירד על ענן לבן.
הקדושים נלקחו היום אל כס המלכות, כדי לעבוד את האל.
קדושי העבר קמו שוב כדי לעמוד איתן באחרית הימים.
הקדושים נרדפים באכזריות בסין – ארץ השדים.
במשך למעלה מששת אלפי שנות היסטוריה, הקדושים בכו ודמעו ודמם נשפך.
הם לא יכלו לחזור הביתה. הם חיו חיי נדודים ללא מקום להניח בו את ראשם.
בתהום של אומללות, בחשכה ללא אור שמש, מרקדים לגיונות השטן.
ששת אלפים שנה של קרבות, דם ודמע מובילים לביאת המלכות.

II
שומעים אנו את קול האל ואנו נלקחים אל כס מלכותו.
אנו חווים את משפט המשיח ומשתתפים במשתה הכלולות של השה.
אנו מיטהרים בדברי האל וחוזים בצדקתו ובקדושתו.
נכבשנו בדברי האל שהביאונו לידי שלמות, ואנו זוכים בישועתו באחרית הימים.
אני מהלל ושר בקול על מעשיו הפלאיים של האל הכול יכול.
אני מרעיף שבחים ללא קץ על טבעו הצודק של האל הכול יכול.
אני מריע ומדלג בגיל נוכח חוכמתו וכול-יכולתו של האל הכול יכול.
איני יכול לאהוב די את ענוותו וחביונו של האל הכול יכול.
היות שאיני יכול לגמול לאלוהים על אהבתו, לבי נמלא כאב ואשמה.
אני אדם בעל לב ורוח, אז מדוע איני יכול לאהוב את אלוהים?
אלוהים הוא משענתי, ממה יש לי לפחד? אקדיש את חיי ללחום בשטן עד הסוף.
אלוהים מרומם אותנו, עלינו להותיר מאחור את הכול ולהילחם כדי להעיד למען המשיח.
אלוהים יוציא לפועל את רצונו על פני האדמה.
אכין את אהבתי ונאמנותי ואקדיש אותם במלואם לאלוהים.
אקדם בעליצות את פני האל בשובו, כשהוא יירד בתפארתו,
ואפגוש בו שוב כשתתממש מלכות המשיח.

III
המשיח בא אל העולם בדמות אדם, עוטה גוף גשמי כדי לצאת לקרב.
הוא מוחה את דמעות הקדושים ומושיעם מיד השטן.
אנו מתעבים את השדים – אויביו המרים של אלוהים.
פשעיהם העקובים מדם רבים מספור, והם מותירים זכרונות כה עזים.
אנו מלאים בשנאה יוקדת, ולא ניתן שוב לרסן את זעמנו.
אנו מוקיעים את השטן. אנו מתפללים שדינו ייחרץ ושהשטנים ייענשו בחומרה.
לא ייתכן פיוס, אנו נשבעים ללחום בהם עד חורמה.
רק הרס מלכותו של השטן יוכל להפיג את השנאה שבלבנו.
מתוך המצוקה יוצאים הרבה חיילים טובים ועטורי ניצחון.
אנו מנצחים עם אלוהים, והופכים לעדות למענו.
ראה את היום שבו אלוהים יזכה לתהילה, הוא יבוא בעוצמה שאין לעצרה.
כל העמים נוהרים אל ההר הזה, הולכים באור האל.
ההוד הייחודי של המלכות חייב להתגלות בכל העולם.
עתידה של המלכות זוהר וחסר גבולות; אלוהים בא בעצמו אל העולם כדי לאחוז ברסן השלטון.
קדושי העבר קמים שוב מן המוות ונהנים מברכות נצחיות.
עתידה של המלכות זוהר וחסר גבולות; אלוהים בא בעצמו אל העולם כדי לאחוז ברסן השלטון.
קדושי העבר קמים שוב מן המוות ונהנים מברכות נצחיות.
המלכות, עיר הקדושים, מלכות המשיח.
במלכות, מתגלים אוצרותיו ותפארתו של אלוהים.
מתוך 'עקבו אחר השה ושירו שירים חדשים'

שירי הלל | 'הודיה והלל לאל הכול יכול'

'שירים על אלוהים | 'הודיה והלל לאל הכול יכול
I
הובאנו לפני האל. את דבריו אנו אוכלים ושותים.
רוח הקודש מאירה עיניים, אנו מבינים את האמת שהאל דובר.
פולחנים דתיים, השלנו מעמנו, כל אותם הקשרים.
לא כבולים לחוקים, לבבותינו יצאו לחופשי.
ואנחנו שמחים ללא שיעור, חיים באור האל,
שמחים ללא שיעור, חיים באור האל.
הודיה והלל לאל הכול יכול,
שמבטא אמת לכל האנושות.
הודיה והלל לאל הכול יכול,
יש לנו דרך להשתנות,
ואמונתנו המעורפלת נחלשת.
אנו מהללים, הו.

II
אנו עובדים את האל בדבקות, מקבלים את אימון המלכות.
שיפוט האל הוא כמו חרב,
חושפים מחשבותינו.
שחצנות, אנוכיות ומזוייפות אינן נסתרות.
רק אז אני רואה את האמתשלי, בבושה נופל לאלוהים שבפנים.
הודיה והלל לאל הכול יכול,
שמבטא אמת לכל האנושות.
הודיה והלל לאל הכול יכול,
אנו פנים אל פנים עם אלוהים,
ובאושרו אנו שמחים.
הודיה והלל לאל הכול יכול.
אתה קדוש, אתה צודק.
רצוני הוא לנהוג על פי האמת,
לזנוח את הבשר, להיוולד מחדש,
נחם את ליבך.
הודיה והלל לאל הכול יכול,
שיפוטך הצילני באמת.
הודיה והלל לאל הכול יכול,
הטבע שלי השתנה.
בזכותך, אני מבורך. הו, אני מבורך.
מומלצים מזמורים:מוזיקה ישראלית

השמש לעולם אינה שוקעת על היושרה - טריילר HD - סרט חדש 2019

וואנג סיניו ובעלה מנהלים חנות בגדים. למרות שבתחילה הם מנסים לנהל את החנות ביושר ובאופן מצפוני, הם לא מרוויחים הרבה וחייהם קשים מאוד. כשהם רואים כיצד עמיתיהם, שמסתמכים על שקרים ורמייה בעסקיהם, רוכשים מכוניות ודירות וחיים חיי פאר – הם מחליטים שהם לא רוצים להיוותר מאחור. בעידוד עמיתיהם, הם פועלים לפי צו האופנה ומתחילים לעשות עסקים במרמה ובתחבולות. כעבור מספר שנים הם אומנם מרוויחים יפה, אך מצפונם מעיק עליהם תכופות והם חשים ריקנות בלבם. בנקודה זו הם מקבלים את בשורת אחרית הימים של האל הכול יכול, קוראים את דברי האל ומגלים שאלוהים אוהב אנשים ישרים ובז לרמאים, וכן שאנשים ישרים זוכים בברכות האל. אולם הם רואים גם את הרשעות והאפלה שבעולם, ודואגים שמא הם לא יוכלו להרוויח כסף אם יעשו עסקים ביושר ושאף יפסידו כסף. לכן הם ממשיכים עם השקרים והתחבולות, ומטעים לקוחות מתוך ידיעה שאלוהים מתעב אותם בשל כך... לאחר אי אילו מאבקים וכשלונות, הם בוחרים בסופו של דבר להיות אנשים ישרים בהתאם לדבריו של אלוהים. הם גם מופתעים כשהם מקבלים ברכות מאלוהים – לא רק שעסקם משגשג, הם נהנים גם מהשלווה ומהביטחון שהם נחלתם של אנשים ישרים.strong text

אלוהים הוא ההתחלה והסוף

שירי מקהלה | אלוהים הוא ההתחלה והסוף

אלוהים הוא ההתחלה,
אלוהים הוא ההתחלה,
אלוהים הוא ההתחלה,
והסוף,
והסוף,
והסוף.
אלוהים הוא הזורע,
אלוהים הוא הזורע,
אלוהים הוא הזורע,
והקוצר (הקוצר).

אלוהים הוא ההתחלה והסוף;
אלוהים הוא הזורע והקוצר.
אלוהים הוא ההתחלה והסוף;
אלוהים הוא הזורע והקוצר.
אלוהים הוא ההתחלה והסוף;
אלוהים הוא הזורע והקוצר.

אלוהים מתגלם כבשר ודם במפורש כדי לבשר על עידן חדש,
וכמובן, כשהוא מבשר עידן חדש, הוא סיים את העידן הקודם באותו רגע.
אלוהים הוא ההתחלה (אלוהים הוא ההתחלה) והסוף (והסוף),
הוא עצמו מבצע את עבודתו ולפיכך
הוא עצמו מוכרח גם לסיים את העידן הקודם.
זוהי ההוכחה לכך שהוא מביס את השטן (מביס את השטן) וכובש את העולם.
ההוכחה לכך שהוא כובש את העולם. הא! הא! הא! הא!
בכול פעם שהוא עצמו עובד בקרב בני האדם, זוהי תחילתו של קרב חדש.
ללא תחילת העבודה החדשה, לא היה כמובן סיכום של העבודה הישנה.
ואם אין סיכום של העבודה הישנה, זוהי הוכחה לכך שהקרב עם השטן,
שהקרב עם השטן טרם הגיע לסיומו. (הא!)

רק אם אלוהים עצמו בא אל קרבם של בני האדם ומבצע עבודה חדשה,
יכול האדם להשתחרר מתחומו של השטן, תחומו של השטן,
ולזכות בחיים חדשים, בחיים חדשים והתחלה חדשה.
שאם לא כן, האדם יחיה לנצח בעידן
הישן ותחת השפעתו של השטן,
ותחת השפעתו של השטן. הא! הא! הא! הא!
בכול עידן שמנחה אלוהים, משוחרר חלק מבני האדם
וכך מתקדם האדם יחד עם עבודתו של אלוהים לעבר עידן חדש.
ניצחונו של אלוהים הוא ניצחון לכול חסידיו.
ניצחונו של אלוהים הוא ניצחון לכול חסידיו.
בכול עידן שמנחה אלוהים, משוחרר חלק מבני האדם
וכך מתקדם האדם יחד עם עבודתו של אלוהים לעבר עידן חדש.
ניצחונו של אלוהים הוא ניצחון לכול חסידיו.
ניצחונו של אלוהים הוא ניצחון לכול חסידיו.

אלוהים הוא ההתחלה והסוף
אלוהים הוא הזורע והקוצר

מתוך ״הדבר מופיע בבשר״
האזן עוד:מוזיקה ישראלית

מזמור דברי אלוהים | 'ממשיותו וחביבותו של אלוהים'

'סיפור בראשית | מזמור דברי אלוהים | 'ממשיותו וחביבותו של אלוהים
"עבור אדם וחווה,
יצר אל האלוהים מעילי עור והלביש אותם."
מתמונה זו אנו רואים
שאלוהים מופיע בתפקיד ההורה של אדם וחווה.
הא... הא... הא... הא...

אלוהים ברא את אדם וחווה, לקח אותם כבני לווייתו.
כבן משפחתם היחיד, הוא דאג לחייהם,
והוא טיפל בכול, בכל צרכיהם הבסיסיים.
אלוהים מופיע בתפקיד ההורה, ההורה של אדם וחווה.
בעבודה זו שאלוהים עושה,
בני האדם לא יכולים לראות כמה נשגב הוא אלוהים
או את עליונותו הנעלה.
הם אף אינם יכולים לראותו אפוף מסתורין
או לראות את חמתו ומלכותיותו.
כל מה שהם רואים הוא את אהבתו של אלוהים ואת ענוותו.
והם רואים את דאגתו לבני האדם,
את חובתו כלפי בני האדם ואת טיפולו בהם.

האופן שבו אלוהים חשב על אדם וחווה וטיפל בהם,
הוא בדיוק כמו האופן שהורים אנושיים מטפלים בילדיהם,
בדיוק כמו האופן בו הורים אנושיים דואגים, מטפלים ואוהבים
את בניהם ובנותיהם –
ממשיים ואמיתיים, שניתן לראות, שניתן לגעת.

אלוהים לא הציב עצמו בעמדה רבת-עוצמה וגבוהה,
אך במו ידיו הוא יצר מלבושים לבני האדם.
למרות שזהו דבר פשוט, דבר פשוט מכדי להזכיר,
זה גורם לכל חסידי אלוהים,
שהחזיקו ברעיונות מעורפלים רבים,
לראות מי הוא אלוהים באמת, לראות שהוא אמין, גם חביב;
לראות שהוא צנוע ונאמן.
'שירים על אלוהים | מתוך 'עקבו אחר השה ושירו שירים חדשים
האזנה למזמורים:מוזיקה ישראלית חדשה – המתנה הטובה ביותר מאלוהים ב-2018

הסיפור של אלוהים – אלוהים בא אל העולם והופך לקורבן חטאת

ישועה | הסיפור של אלוהים – אלוהים בא אל העולם והופך לקורבן חטאת

בעידן החסד, ישוע אדוננו בא לחיות בקרב בני האדם ונצלב למענם. הוא שיחרר את בני האדם מכבלי החוק ובזכות קרבן החטאת שלו, האנושות נהנתה מאהבת האל ומרחמיו... בבואו, ישוע אדוננו הוביל את האנושות לעידן חדש.... בתוך כך, ההתפתחויות הללו שיפרו את היחסים בין אלוהים לבני האדם ונפתחה התחלה חדשה לעבודת הניהול של אלוהים בחיק האנושות.

האזן עוד:מוזיקה ישראלית חדשה – עדות לעוצמתו של הבורא – שבחים למעשי האל

מזמור דברי אלוהים | 'תקוותיו של האל עבור האנושות לא השתנו'

'שיר משיחי | 'תקוותיו של האל עבור האנושות לא השתנוenter link description here
I
מאז שהוא ברא את האדם בראשית,
אלוהים כמה לקבוצה, קבוצה של מתגברים,
קבוצה שתלך איתו ושמסוגלת להבין,
לתפוס ולהכיר את טבעו.
לא חשוב כמה זמן עדיין יצטרך לחכות,
לא חשוב כמה קשה הדרך שלפניו,
לא חשוב כמה רחוקות המטרות שאליהן הוא כמה,
אלוהים לא שינה את ציפיותיו מהאדם ולא ויתר עליהן.
משאלה זו של אלוהים לא השתנתה אף פעם.
משאלה זו נתורה כשהייתה.
משאלה זו של אלוהים לא השתנתה אף פעם.
משאלה זו של אלוהים,
משאלה זו של אלוהים לא תיחלש אף פעם.

II
מאז שהוא ברא את האדם בראשית,
אלוהים כמה לקבוצה, קבוצה של מתגברים,
קבוצה שתלך איתו ושמסוגלת להבין,
לתפוס ולהכיר את טבעו.
לא חשוב כמה זמן עדיין יצטרך לחכות,
לא חשוב כמה קשה הדרך שלפניו,
לא חשוב כמה רחוקות המטרות שאליהן הוא כמה,
אלוהים לא שינה את ציפיותיו מהאדם ולא ויתר עליהן.
משאלה זו של אלוהים לא השתנתה אף פעם.
משאלה זו נותרה כשהייתה.
משאלה זו של אלוהים לא השתנתה אף פעם.
משאלה זו של אלוהים,
משאלה זו של אלוהים לא תיחלש אף פעם.
משאלה זו של אלוהים לא השתנתה אף פעם.
משאלה זו של אלוהים נותרה כשהייתה.
משאלה זו של אלוהים לא השתנתה אף פעם.
משאלה זו של אלוהים,
משאלה זו של אלוהים לא תיחלש אף פעם.

מתוך 'עקבו אחר השה ושירו שירים חדשים'
עוד:מוזיקה ישראלית חדשה – המתנה הטובה ביותר מאלוהים ב