List Headline Image
Updated by vui dienthoai on Jun 28, 2019
 REPORT
10 items   1 followers   2 votes   1 views

Replace The battery for iPhone

Repair battery replacement genuine, professional, reputable

7

Số lần sạc pin trên điện thoại iPhone 6

Số lần sạc pin trên điện thoại iPhone 6

Sau khoảng 400 charge cycle thì pin iPhone 6 sẽ "chai" và cần được thay pin iPhone 6. Lưu ý là 400 charge cycle chứ không phải 400 lần cắm sạc nhé. Mình làm phép tính đơn giản. Nếu một iPhone sử dụng 2 ngày/charge cycle thì tức là pin sẽ chai sau khoảng 800 ngày - hơn 2 năm sử dụng. Thực tế con số này là lâu hơn với đa phần người sử dụng iPhone vì để dùng hết 100% dung lượng pin thì thường mất khoảng 1 ngày, và lâu hơn nếu không sử dụng các ứng dụng nặng thường xuyên.