List Headline Image
Updated by Julia Pérez on Nov 22, 2018
Headline for Investigando sobre Thinglink Grupo 6B
 REPORT
xuliaple xuliaple
Owner
13 items   4 followers   1 votes   115 views

Investigando sobre Thinglink Grupo 6B

Recursos sobre a app e ferramenta Thinglink

ThingLink: unha ferramenta útil para producir elementos educativos interactivos - Aplicacións e ferramentas para a ed...

Funcionalidades de Thinglink

  • Ferramenta moi intuitiva e de fácil manexo.
  • Podes seguir a outros usuarios da rede, clicar nas súas imaxes, comentar e incluso compartilas.
  • Ofrece estadísticas de uso
  • Permite compartir directamente en cualquera rede social, mantendo os enlaces e iconas creadas
  • Conta con aplicación propia para ios e android
Qué es ThingLink y cómo te ayuda a enriquecer tus imágenes

Aquí te presento una herramienta muy interesante para enriquecer tus imágenes, de un modo poco visto y muy atractivo. ¿Quieres saber qué es ThingLink?

¿Qué es ThingLink? | Aprende a crear imágenes interactivas en 2 minutos

En este vídeo tutorial aprenderemos a crear imágenes con etiquetas interactivas con la aplicación web Thinglink (https://www.thinglink.com/). Esta herramient...

Thinglink, flippear con imágenes | The Flipped Classroom

Dende o punto de vista da flippedclassrom, unha compañeira ofrece aquí unha actividade e unha posible aplicación na aula.

Thinglink: actividades que construyan vínculos entre alumnos - Formación ELE

Favorece a creatividade e o traballo colaborativo

Thinglinks in the Classroom | A Listly List

Thinglinks in the Classroom | Inside the classroom, outside the box!, Flexible Learning Paths, 5+ Ways to Use ThingLink for Teaching and Learning, ...

Crea imágenes interactivas con ThingLink | Red de Centros SAT

¿Te imaginas poder hacer una imagen interactiva que lleva al usuario a distintos enlaces según donde pincha? Con ThingLink es muy sencillo, te explicamos cómo usarlo.

Educaglobal | Thinglink vs Genially

Para crear imágenes interactivas tenemos muchas herramientas en el mercado, pero solo me voy a centrar en las dos que tienen más seguidores.