List Headline Image
Updated by listly-9 on Aug 19, 2018
 REPORT
listly-9 listly-9
Owner
10 items   1 followers   0 votes   9 views

10 bästa slogans av banker verksamma i Sverige

Alla behöver för eller senare i livet låna pengar. Därför gäller det att hitta en bank som man kan lita på. Självklart drivs alla banker av att tjäna så mycket pengar som möjligt - precis som alla vinstdrivande företag och som en del i det målet ligger det i bankens intresse att kunden är nöjd. Min lista baseras dock på något helt annat - på hur respektive bank säljer in sig själv med sin slogan.

Source: https://www.cashakuten.se