List Headline Image
Updated by danskloen on May 31, 2018
Headline for Hvad kan du med fordel outsource?
 REPORT
danskloen danskloen
Owner
5 items   1 followers   0 votes   0 views

Hvad kan du med fordel outsource?

Hele områder af din virksomhed kan outsources, så du lægger udførelsen af dem ud af huset, og får professionelle kompetencer til at løfte dem. Det kan hjælpe dig til bedre overblik og ro fordi opgaverne bliver gjort – og på den rigtige måde – samt giver dig tid til at koncentrere dig om det, du skal.

1

Lønadministration

https://dkls.dk/loenadministration/
Med lønadministration administreres og behandles medarbejdernes løn, så beregninger og aflønninger altid foregår korrekt. Det giver en sikkerhed for jer og effektiv håndtering af området.

2

Tidsregistrering

https://dkls.dk/tidsregistrering/
Med tidsregistrering varetages funktioner inden for komme-gå-fravær, flekstid, overtid, lønforhandling, opfølgning m.m. Medarbejderne kan taste fravær og følge med i saldi omkring ferie, arbejdsplaner osv. på brugervenlige platforme.

3

Produktionsstyring

https://dkls.dk/produktionsstyring/
Med produktionsstyring registreres medarbejderes tidsforbrug og tilbagemelding på den enkelte opgave. Her kan også alle virksomhedens opgaver registreres og man kan styre overblikket over produktionen.

4

Projektstyring

https://dkls.dk/projektstyring/
Med projektstyring knyttes komme-gå og fraværstid sammen med opgørelse af den tid, der er afsat til projektarbejdet. Et projekt kan bestå af et valgfrit antal aktiviteter, så processen fra start til slut nemt kan følges, og registreringer foretages af den enkelte bruger.

5

Personaleadministration

https://dkls.dk/personaleadministration/
Med personaleadministration holdes styr på medarbejderes ansættelsesforhold, kompetencer og udleverede effekter. Dataoverførsel foregår via særskilt forbindelse, så kun administrator har adgang.