List Headline Image
Updated by tlichtpuntje on Mar 18, 2019
 REPORT
tlichtpuntje tlichtpuntje
Owner
318 items   2 followers   334 votes   24.29k views

Gezondheid & chronische pijn

CHRONISCHE PIJN VERENIGING
'T LICHTPUNTJE
STICHTEND LID VAN DE VLAAMSE PIJNLIGA
“Pijn is wat de patiënt zegt dat het is en treedt op wanneer hij zegt dat het optreedt. Pijn is gelokaliseerd daar waar de patiënt het zegt en is zo intens als hij zegt” (Mc Caffery, 1979).

Het FAGG lanceert een informatiecampagne over medische hulpmiddelen

Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) lanceert een informatiecampagne om gezondheidszorgbeoefenaars en hun patiënten te informeren over medische hulpmiddelen
Het doel van deze nieuwe campagne is om gezondheidszorgbeoefenaars bewust te maken van het belang van het melden van incidenten met medische hulpmiddelen.
Het uiteindelijke doel is het verder verbeteren van de opvolging van medische hulpmiddelen die door en voor patiënten worden gebruikt...

Melatonine: niet alleen een centrale werking

Melatonine wordt ook wel het slaaphormoon genoemd.
Hoewel heel wat diersoorten, waaronder de mens, melatonine nodig hebben om in slaap te geraken, blijkt uit recent onderzoek dat de stof niet alleen inwerkt op de hersenen

Melatonine is een methoxyindole dat hoofdzakelijk wordt aangemaakt en uitgescheiden door de hypofyse.
Dat gebeurt ‘s nachts, in normale omstandigheden van licht en donker...

Zorg aan huis tijdens avond en weekend wordt fors uitgebreid

De gezinszorg moet zich meer dan ooit richten op de vraag van de persoon met een zorgnood. Het aantal uren gezinszorg op onregelmatige uren zoals tijdens de avond, nacht, het weekend en feestdagen wordt met 25% opgetrokken...

Welke matras is het beste bij rugpijn?

Hierover is nauwelijks onderzoek gedaan. Het meeste onderzoek is zogenaamd ‘expertenonderzoek’ gefinancierd door matrassenproducenten.Halfharde matrasIn 2015 verscheen in het Amerikaanse vakblad Sleep Health een overzichtsartikel waarin alle min of meer betrouwbare onderzoeken werden samengevat. Een voorzichtige conclusie was dat een halfharde matras waarschijnlijk het beste is. Mensen met chronische lagerugklachten die op een halfharde matras sliepen, hadden gemiddeld minder klachten dan mensen die op een zachte of een harde matras sliepen. Maar de veschillen waren klein. Een ander onderzoek toonde dan weer dat 7 op 10 patiënten er al baat bij hadden om op een nieuwe matras te slapen, los van de hardheid….

SLAAP JE BETER MET MELATONINEPILLEN?

IN HET NIEUWS
Vandaag, 15 maart, is het de internationale Dag van de Slaap.

Heel wat mensen hebben last van slaapproblemen. Steeds vaker worden vrij te krijgen melatoninepillen gebruikt om beter te slapen. Helpen ze ook?

WAAR KOMT DIT NIEUWS VANDAAN?
Slecht slapen is een probleem in onze samenleving. Ieder jaar op 15 maart gaat speciale aandacht naar slechte slapers; het is de internationale Dag van de Slaap (1). Heel wat mensen gebruiken slaapmedicatie. De bekendste zijn de kalmeermiddelen, waarvoor een voorschrift van de dokter nodig is. Je mag ze niet te vaak nemen, want ze zijn verslavend...

Snellere uitbetaling verhoogde tegemoetkoming personen met handicap

De Kamer heeft donderdag unaniem een wetsvoorstel van sp.a goedgekeurd waardoor de hogere tegemoetkoming aan personen met een handicap na een medische herziening, ingaat vanaf de eerste dag van de daaropvolgende maand. Door vertragingen bij de Dienst voor Personen met een Handicap vinden geplande medische herzieningen meestal niet plaats op de voorziene datum. Omdat de nieuwe beslissing echter slechts uitwerking heeft op de eerste dag van de maand die volgt op de kennisgeving van de beslissing, kan de betrokkene gedurende maanden een gedeelte van de tegemoetkoming verliezen. Het wetsvoorstel past daarom de reglementering aan....

Versoepeling moet einde maken aan absurde regels bij gebruik auto mindervalide

Er komen soepelere regels voor het gebruik van auto’s die personen met een handicap onder een gunstig btw-tarief hebben gekocht. Vandaag zijn die voorwaarden soms absurd streng, vindt minister van Financiën Alexander De Croo (Open VLD), volgens wie de aanpassing een pak ongemakken voor personen met een handicap en hun gezin uit het leven moet helpen....

Pijn: een onzichtbaar symptoom van Parkinson

Bij het nadenken over PD zijn enkele van de symptomen die het snelst opkomen, zichtbare problemen, zoals tremor , schuifelende gang , spraakmoeilijkheden of stijfheid . Pijn is echter een ander veel voorkomend symptoom dat vaak wordt vergeten of onderschat omdat het niet duidelijk wordt gezien. Pijn is een onzichtbaar symptoom, wat betekent dat degenen rond een persoon met pijn op het eerste gezicht hun ongemak niet zullen merken. Ondanks dat er mogelijk over minder wordt gesproken, is pijn met PD ongelooflijk vaak voorkomend en levensbedreigend.

Hoe vaak komt pijn voor bij PD?...

Wat zijn de oorzaken van slapeloosheid?

1. Slapeloosheid: verschillen op basis van geslacht en leeftijd
2. Ziekten kunnen slapeloosheid veroorzaken
3. Psychologische oorzaken van slapeloosheid
4. Andere oorzaken van slapeloosheid

*Slapeloosheid - Oorzaken - Slapeloosheid: verschillen op basis van geslacht en leeftijd' *
Studies hebben aangetoond dat ongeveer 10% van de bevolking aan echte slapeloosheid (insomnia) lijdt. Bij het optreden van slaapproblemen zijn er verschillen tussen mannen en vrouwen, en tussen leeftijdsgroepen.

23% van de vrouwen in België klaagt over slapeloosheid, tegenover 17% van de mannen (1)....

Wat zijn de rechten van minder mobiele reizigers?

Wat zijn de rechten van minder mobiele reizigers?

Op de website https://vergelijkparkerenschiphol.com vergelijken wij ook parkings op
basis van faciliteiten voor minder valide reizigers.
In dit artikel gaan we er verder op in en zoeken we uit wat de rechten zijn voor reizigers met beperkte mobiliteit.

Het artikel is verdeeld in vliegen, treinreizen, busreizen en bootreizen.

Vaak zijn niet alle reizigers met een handicap op de hoogte van hun rechten, daarom hebben wij alles op een rijtje gezet.

Rechten bij reizen met het vliegtuig....

316

Interessant artikel: Opknappen met een prismabril. Er zijn veel mensen gebaat bij een gepersonaliseerde prismabril.

Interessant artikel: Opknappen met een prismabril. Er zijn veel mensen gebaat bij een gepersonaliseerde prismabril.

Opknappen met een prismabril

*De term prismabril is precies zoals het doet vermoeden; een bril met daarin een prismatische correctie verwerkt. Er bestaan diverse methoden om een prismaglas op te meten met verschillende doeleinden. Doordat iedere methode verschilt wisselt de te adviseren prismasterkte. In dit artikel wordt de unieke methode van het NeuroVisueel Centrum beschreven en voor welke doeleinden het wordt gebruikt. *

Naast sterkte in een bril om duidelijk te zien, kan een prisma in het glas worden vervaardigd. Een prisma zorgt ervoor dat de inkomende lichtstraal van positie verandert. Dit houdt in dat bv. een sterkte van 1 prisma (aangeduid door het teken Δ ) het beeld op 1 meter afstand 1 cm verschuift. Het is mogelijk dat men tijdens de oogmeting ontdekt dat het moeilijk is om goed te focussen of, anders gezegd, dat de ogen moeite hebben om “de twee beelden op elkaar te plakken”. In dat geval kan een prismaglas ervoor zorgen dat de beelden gemakkelijker over elkaar schuiven zodat het minder moeite kost om goed te zien.

*De werking van een prismaglas is bij iedere methode gelijk, maar hoeveel prisma en hoe men aan de prismawaarde komt, verschilt enorm per methode én vaak per beroepsbeoefenaar. *
We kunnen grofweg de diversiteit aan prismamethodieken opdelen in twee groepen. De eerste groep noemen we de directe prismamethode, tweede groep logischerwijs indirecte prismamethode. Het verschil tussen de methodieken heeft hoofdzakelijk te maken met de vraagstelling, de opbouw van de meetruimte, de aanwezigheid van het zogenaamde prisma-eten en of er rekening wordt gehouden met het compensatiegedrag van de lichaamshouding. Het is heel belangrijk om te beseffen dat een lichaam zich vanaf de kindertijd probeert te compenseren als er problemen zijn met de samenwerking van de ogen. Het lichaam gaat als het ware scheef staan om recht te zien waardoor veel oneffenheden onzichtbaar blijven tijdens een meting! De grote vraag is of een methode dit doorziet!

_Dr. Vincent van Pelt; De ogen en de voeten vormen de basis voor de opgerichte houding.

Zonder voetcontact en oogcontact is de ruimtelijke oriëntering compleet verstoord. (ter Harmsel & Schallmey). _

Het is de kunst om als beroepsbeoefenaar eender welke prismamethode, een prisma te adviseren die balans brengt in de algehele visuele informatieverwerking zonder afhankelijkheid van de prisma zelf! Uiteraard kan een gezonde afhankelijkheid ontstaan om de bril te willen dragen wanneer een prisma een scala aan klachten doet verdwijnen maar het mag nooit eindigen wanneer de prisma uit de bril wordt verwijderd, dat de persoon zijn sensorische fusievermogen om met twee ogen samen te werken verliest. Een prismacorrectie mag alleen worden geadviseerd wanneer conflicten binnen de samenwerking tussen beide ogen van niet-pathologische aard zijn! Het is enkel en alleen voorbehouden aan oogartsen (en orthoptisten) om prisma’s voor te schrijven wanneer de samenwerking zichtbaar niet goed verloopt door bv. ontwikkelingsproblematiek of een pathologie.

Directe prismamethode vs. Indirecte prismamethode
Tijdens de oogmeting om de sterkte te achterhalen voor scherp zicht, wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde subjectieve refractie. Dit profiel van subjectief refractioneren is Europees gelijkgesteld en dient men te volgen. Tijdens deze ogentest wordt aan de proefpersoon gevraagd welk glas het scherpste zicht geeft. Het bekende "glaasje-één-of-twee beter". Uiteindelijk wordt bepaald hoeveel sterkte voor veraf en nabij nodig is om het brandpunt precies op het netvlies te krijgen en scherp te zien. In de vastgelegde competenties staat dat de opticien ook de samenwerking van de ogen moet onderzoeken en in samenspraak met de proefpersoon mag corrigeren, het zogenaamde binoculaire zien. Hier bestaat echter een diversiteit aan mogelijkheden. Zo kan de sterkte worden aangepast per oog om een betere binoculaire balans te krijgen. Eveneens kan ook een prismaglas worden geadviseerd om de samenwerking tussen de ogen te verbeteren.

Tijdens een directe prismamethode (Haase Polatest, fixatie disparatie testen, gepolariseerde binoculaire testen etc.) zal met behulp van eenzelfde vraagstelling (vragen wat het beste lijkt) worden achterhaald hoeveel prisma nodig is om de samenwerking te vergemakkelijken. De proefpersoon blijft stil zitten in stoel. Er wordt onderzocht wanneer het zien moeizaam verloopt en daar vervolgens op geanticipeerd met een prismasterkte. Gedurende deze directe prismametingen is de proefpersoon in staat om met beide ogen samen te werken (fusie tussen beide ogen aanwezig tijdens de prismatest) en dus voor het merendeel nog in staat de oneffenheden zelf te compenseren. De oogmeetruimte is vaak niet afsluitbaar en volledig donker te maken waardoor altijd de mogelijkheid bestaat met het linkeroog en rechteroog tegelijk te kijken. Een opticien of optometrist meet in principe wat de proefpersoon op dat moment fijn vindt om naar te kijken, niet wat daadwerkelijk in rust nodig is. Hierdoor zal de prismasterkte verschillen per momentopname en dus ook per meting! Er is een consensus binnen de toepassing van de directe prismamethode omdat continuïteit van zorg verlenen en transparantie enigszins ontbreken waardoor niet iedere opticien er achterstaat, laat staan uitvoert.

Een frequent genoemd nadeel tijdens een directe prismameting is het zogenaamde prisma-eten. Dit houdt in dat de proefpersoon steeds meer prismasterkte nodig heeft om prettiger te zien. De ogen raken als het ware verwend doordat het visuele systeem minder inspanning moet leveren wanneer men leest. Het gevolg is dan het onjuist versterken van de zogenaamde 'nasale prisma'.

_Het NeuroVisueel Centrum schrijft géén prismaglazen voor als uit de oogmeting blijkt dat de ontwikkeling van de ogen geen volwaardige gezichtsscherpte (visus) bereikt of wanneer de samenwerking tussen beide hogen onvoldoende draagvlak heeft. _

De Indirecte prismameting (zoals Utermöhlen-prismabril, bedoelt voor Ménière en duizeligheid patiënten) is meer een methode die probeert te achterhalen wat voor prisma de persoon daadwerkelijk nodig heeft wanneer de ogen in het donker een tijdelijke ruststand aannemen. De meting vindt plaats in een donkere ruimte en de proefpersoon moet een parcours wandelen met ogen open en gesloten.

De hypothese is dat er een verkeerde aansturing naar de oogspieren ontstaat omwille van een probleem in het vestibulum (evenwichtsorgaan). Dat heeft een moeizaam evenwichtssysteem als gevolg. Er wordt tijdens de meting minder nadruk gelegd op of het lukt om met twee ogen samen te werken maar met name hoe de persoon dit doet en hoeveel prisma de persoon nodig heeft om weer een betere (visuele) balans te krijgen voor een beter evenwicht.

Het voordeel van bovengenoemde prismamethode is dat er tijdens de test nauwelijks tot geen enkele vorm van prisma-eten ontstaat.

Wanneer een persoon van origine een moeizame samenwerking tussen beide ogen heeft dan is het lichaam van kinds af aan het compenseren om goed te functioneren. Meestal heeft men daar geen last van totdat het compenseren niet meer lukt, bv. door een weerstandvermindering of een ongeluk. Er kunnen ook visuele ongemakken en overbelastingsklachten ontstaan als het compensatiegedrag bemoeilijkt wordt door externe factoren. Dat zijn bijvoorbeeld stress of vermoeidheid ervaren, boven 45 jaar zijn, niet meer zonder leesbril kunnen lezen. Vaak fluctueert het zicht en klachtenbeeld, afhankelijk van hoe goed de persoon zich voelt en/of door externe invloeden zoals schemer en nacht.

*NeuroVisueel Centrum *
Het NeuroVisueel Centrum is een centrum waar onderzoek naar de moeizame samenwerking tussen de ogen centraal staat. Zij maken gebruik van geringe prismacorrecties om Visuele Discrepantie (VD) te corrigeren. VD is de ongelijkheid tussen de samenwerking van beide ogen maar dan op verticaal vlak. Het ene oog ontvangt het beeld hoger of lager t.o.v. het andere oog en een prisma corrigeert dit hoogteverschil. Zonder prisma kan bv. een lateroflexie (hoofd gekanteld) van de nek ontstaan of draait de persoon zijn hoofd weg naar een kant om met de neus de lastige samenwerking te onderdrukken. De gehanteerde methode is een mix van beide prismamethoden, zowel direct als indirect. Om de prismabril te onderscheiden t.o.v. de andere methoden wordt het de VD-prismabril genoemd.
Naast het verhelpen van een diversiteit aan klachten (WAD, NAH, migraine, duizelig etc.) veroorzaakt door een onjuiste visuele balans, biedt het NeuroVisueel Centrum een cognitief programma aan voor kinderen en volwassenen met automatiseringsproblemen zoals dyslexie en dyscalculie. Door de voorbereidende taalvaardigheden op unieke wijze aan te leren, ontstaat alsnog het vermogen om gebruik te maken van een zogenaamd mentaal lexicon. Dit werkgeheugen ervaart u zelf wanneer u bv. het woord 'vogeltje' letter-voor-letter achteruit spelt. Deze visuele feedback (het ‘zien’ van taal) heeft een kind met automatiseringsproblemen niet! Dit is de reden waarom deze groep kinderen aanvankelijk de letter b en d hardnekkig omdraaiden. Meer informatie betreft wel automatiseren en preventie kunt u lezen in het e-Book. Deze is gratis te downloaden op de website www.neurovisueelcentrum.be.

_NeuroVisueel Centrum: "Wij maken geen prismabrillen maar een bril die de Visuele Discrepantie corrigeert en daarom noemen wij het de VD-prismabril. Een bril alleen helpt nooit voldoende tegen de strijd om goed met taal om te gaan. Zelfreflectie bij het kind toepassen is onontbeerlijk!" _

*Voordelen VD-prismabril (Visuele Discrepantie-prismabril) *
Wanneer de horizonhandhaving veel moeite kost, met andere woorden, wanneer een kind of volwassene moeite doet om in de verte de ogen samen recht vooruit te richten, wil dat niet persé zeggen dat er klachten ontstaan. Meestal wordt deze VD voor de verte gewoon perfect gecompenseerd vanuit de oog- en halsspieren. De oogarts zal tijdens de test om de gezichtsscherpte te achterhalen en de stereoscopisch zien test geen bijzonderheden aantreffen. Wanneer men dichtbij gaat lezen moet de persoon bovenop de compensatie voor de scheve horizon bij het ver zien extra gebruik te maken van verhoogde spierspanningen vanuit de hals om ook deze focus scherp en stabiel te houden. Vaak is tijdens deze momentopname niet veel oneffenheden te zien en wordt het beschouwd als zijnde 'goed'.

Er zijn echter veel kinderen die even wazig zien na opkijken van het lezen, die dansende letters ervaren, die een vinger onder de zin nodig hebben om de regelhoogte goed te volgen etc. Evenzo zijn er volwassen die de testen 'goed' doorstaan maar aanhoudende nekklachten en hoofdpijn ervaren, of in het donker slecht zien (nachtblindheid). De samenwerking optimaliseren met een prisma zal deze klachten verminderen of zelfs doen verdwijnen!

Het grootste verschil t.o.v. directe prismamethoden is dat het NeuroVisueel Centrum achterhaalt wat een persoon voor de verte in rust nodig heeft om een goede visuele horizonhandhaving te waarborgen. Door dit geringe diepgewortelde hoogteverschil te corrigeren zal het instellen voor veraf en dichtbij vanzelf beter verlopen.

_Het NeuroVisueel Centrum heeft de hypothese dat visuele ongemakken tijdens het lezen voor dichtbij niet moet worden gecorrigeerd met nasale prismacorrecties om beter 'om het hoekje te kijken' maar moet worden gezien als gevolg van een onjuiste horizonhandhaving voor veraf. _

*Hypothese NeuroVisueel Centrum *
Het NeuroVisueel Centrum gaat ervan uit dat de ruststand van de ogen in absolute rust ongeveer 20 graden uiteen staan (exofoor). Net voor het ontwaken van het lichaam zal met een zogeheten motorische fusie de ogen naar elkaar toe worden gericht. Wanneer de ogen worden geopend zal met behulp van de sensorische fusie de samenwerking worden voltooid. Wanneer er tijdens de ontwikkeling in de absolute ruststand een verticale afwijking tussen de ogen aanwezig is, zal het lichaam een verhoogde spiertonus vanuit de nek ontwikkelen teneinde dit hoogteverschil adequaat te compenseren. Middels deze verhoogde motorische fusie vanuit de spierketens (propioceptieve waarneming) staat de horizon recht. Nu kan een kind motorisch de ontwikkeling voortzetten. De horizonhandhaving gaat goed echter kost nu wel enige inspanning! Leesactiviteiten dichtbij vragen logischerwijs nog meer inspanning aangezien dit bovenop de horizonhandhaving voor veraf zien komt.

Wanneer met behulp van directe prismametingen wordt achterhaald wat de ruststand zou moeten zijn, dan laat het lichaam meestal een naar buiten gerichte oogstand (exofore) zien, echter dit zijn de contra-indicaties van het onevenredig convergeren.

_Het intensief compenseren van de scheve horizon én daarbovenop de convergenties om dichtbij te kunnen lezen, zorgen tijdens een rustmeting voor een enorme verkeerde exofore 'contra indicatie'. _

Je kan het vergelijken met een gewicht dat je op je handpalm probeert hoog te houden. Je bouwt spanning op om het gewicht omhoog te houden. Op het moment dat het gewicht wordt weggeduwd, springt je hand als contra-indicatie omhoog. Op dezelfde manier is de kans dus groot om contraindicaties te meten als de ogen in rust worden gemeten/geanalyseerd. De ogen laten een buitenwaartse oogstand zien in rust maar dat is eigenlijk een gevolg van het krampachtig naar binnen draaien van de ogen waardoor ze in rust in tegenovergestelde richting staan. Het corrigeren van deze oogstand met nasale prismacorrecties lijkt prettig omdat de persoon minder de ogen naar binnen hoeft te draaien tijdens het lezen. Vervolgens wordt dit alsnog minder fijn en wil een persoon meer prismasterkte om relaxter te kijken. Nu wordt het prisma-eten! Tegelijk kan de situatie ontstaan dat de persoon het hoofd gaat draaien om met behulp van de neus de moeizame samenwerking tussen de ogen te onderdrukken.

*VD-prismameting *
De indirecte prismamethode van het NeuroVisueel Centrum wil achterhalen wat het geringe hoogteverschil is tussen beide ogen. Binnen een momentopname kan dit logischerwijs nooit worden bereikt omdat diverse spierketens vaak jarenlang zich hebben bemoeid met de compensatie. Vragen aan de ogen om tijdens een meting te ontspannen is hetzelfde vragen aan een bodybuilder om zijn spieren te ontspannen.

De opbouw van de meetruimte om de VD-prismabril op te meten is volledig lichtdicht en 6 meter lang. Er wordt expres geen gebruik gemaakt van een ingekorte ruimte en projectiespiegels omdat tijdens de testen de proefpersoon niet passief achter een phoropter mag zitten. De meetruimte moet donker zijn want wanneer er namelijk maar één lichtspleetje aanwezig is, ontstaat er fusie waardoor het werkelijke hoogteverschil zich nooit laat zien. De aangeboden test gebeurt met een ‘GemodificeerdeFusievrije-Schobertest’ met overeenkomstige monochromatische kleurenbril.

Een belangrijk uitgangspunt is de filosofie dat gecamoufleerde oneffenheden tussen de ogen zich niet openbaren zolang het lichaam kan compenseren. In de praktijk betekent dit: zolang de persoon met beide ogen kijkt, kan het lichaam nog steeds scheve compensaties uit de houding gebruiken om recht te zien. Dit moet doorbroken worden als men de latente hoogteverschillen wil kunnen corrigeren. Het eerste contact is tijdens een intake waarin wordt gecontroleerd of er aanwijsbare vermoedens zijn dat de horizon scheef staat. Door bv. tijdens de fusievrije test kaarsrecht op het puntje van de stoel te gaan zitten of te gaan rechtstaan, kan worden waargenomen of het lichaam het zien beïnvloedt. Het wordt dan ineens duidelijk dat het lichaam daadwerkelijk nodig is ter ondersteuning om de twee ogen tegelijk te gebruiken. Vervolgens wordt een plan van aanpak besproken.

Een interessant onderdeel is het afplakken van één oog. Vanwege de visuele lateralisatie zal een rechtshandig persoon het rechteroog, een linkshandige het linkeroog afplakken. De duur varieert van een weekend tot één week lang. Door onafgebroken voor bepaalde tijd één oog af te plakken, kunnen de compensatoire dwangstanden vanuit de nek niet aanhouden omdat er geen reden voor is, kijkende met één oog. De diepgewortelde conditionering tussen beide ogen komt tot rust. Dan is het moment daar om de geringe hoogteverschillen te corrigeren met een prisma. De prisma is per individu uniek. Gemiddeld is de waarde van het verticale prisma 2.0Δ.

_NeuroVisueel Centrum: "Door één oog kortdurend af te plakken én door aansluitend gebruik te maken van de door het NeuroVisueel Centrum ontwikkelde Fusievrije-Gemodificeerde-Schobertest, wordt het hoogteverschil zichtbaar en krijg je antwoord waarom het totale zien belastend was." _

Eenmaal de verticale deviatie gevonden en gecorrigeerd met een prismasterkte ontstaat een verhoging van de belastbaarheid en een beter evenwichtssysteem in het lichaam. Op horizontaal vlak, exoforie (ogen naar buiten gericht) worden eigenlijk nooit prismacorrecties toegepast omdat het lichaam dit zelf van nature makkelijk kan. Opmerkelijk is dat na het corrigeren van de verticale deviatie er haast nooit meer een esoforie te zien is (ogen naar binnen gericht) terwijl voor aanvang dit vaak wel het geval was! Dit heeft te maken met het feit dat wanneer een persoon een (latent) verticaal verschil compenseert er onherroepelijk een rotatie naar binnen is gericht door de aanhechtende binnenste oogspieren.

*Voetnoot NeuroVisueel Centrum *
Het doel van het NeuroVisueel Centrum is personen helpen die oog gerelateerde klachten ondervinden van niet pathologische aard. Ook al kan een kind of een volwassene scherp zien en lijkt het dieptezien voldoende, soms kost dit zo veel moeite dat dit een sneeuwbaleffect veroorzaakt van conflicten in het lichaam. Hierdoor kunnen verschillende overbelastingklachten ontstaan. Bij kinderen kan deze visuele ruis er ook voor zorgen dat sommige cognitieve processen, zoals het ontwikkelen van een Visueel Virtueel Werkgeheugen (mentale lexicon), niet ontstaan. Natuurlijk kan enkel een bril met prismacorrectie er niet voor zorgen dat voorbereidende leertaken en taalbegrip zomaar ontwikkelen. Wel kan de combinatie visuele ruis corrigeren (VD-prismabril) én tegelijk de betere ruimtelijke oriëntatie worden aangewend om de juiste leerstijl (auditieve synthese en schriftbeeldvorming) alsnog te ontwikkelen.
Het NeuroVisueel Centrum zal, zoals het Europees refractionerend profiel voor beroepsbeoefenaars aangeeft, nooit een VD-prismabril vervaardigen bij jonge kinderen met lagere gezichtsscherpte dan 10/10 of wanneer er sprake is van pathologische aard. Het is belangrijk bij twijfel om vroegtijdig een kind met een lagere gezichtsscherpte door te sturen naar de oogarts en orthoptist. In België bestaat er een goed vangnet door de afgenomen CLB-visusonderzoeken. Het corrigeren van een geringe verticale prisma volgens de methode van het NeuroVisueel Centrum kan nooit leiden tot blijvende samenwerkingsproblemen. Dit is onmogelijk omdat met het volgen van de VD-prismameting geen afhankelijkheid ontstaat omdat men geen contra indicaties (horizontaal) corrigeert!

_De VD-prismameting van het NeuroVisueel Centrum is een nieuwe naam voor het anders benaderen van het ogenpaar. Het voordeel van de VD-prismabril is dat er geen prisma-eten kan ontstaan. Bovendien kan het lichaam de verticale deviatie, net zoals voorheen, zelf compenseren vanuit de vanuit de proprioceptieve waarneming als de prisma verwijderd wordt. Kijk voor meer informatie op de website www.neurovisueelcentrum.be. _

Het NeuroVisueel Centrum heeft zijn roots in 2002 liggen en inmiddels verwijzen diverse specialisten door. Hieronder kunt een enkele aanbevelingen lezen.

*⃝ Dr. Tom Den Daas, bedrijfsarts en optometrist in Nederland. *
Al snel na mijn opleiding tot optometrist begon mijn interesse naar methodieken om te onderzoeken of het mogelijk was om op latere leeftijd luie ogen te activeren en te proberen om de samenwerking tussen beide ogen te stimuleren. Later maakte ik kennis met de methode die het NeuroVisueel Centrum gebruikt om de neurovisuele stoornissen op te lossen. Waarom ik dit neurovisuele stoornissen noem heeft te maken met interpretatie van datgene wat gezien wordt en de opslag daarvan in het geheugen. Zo ontdekte ik dat het lichaam allerlei compensaties ontwikkelt langs de wervelkolom om goed te kunnen zien en tot perceptie te komen en interpretatie van de positie van het lichaam en de voorwerpen en plaatsen om het lichaam heen. In de loop der jaren werd bijvoorbeeld duidelijk dat er geen werkelijke oorzaak gevonden kon worden voor mensen met straatangst. Wel kon dit optreden na bijvoorbeeld een zware bevalling of een andere lichamelijke aandoening die veel energie kostte. Ook kon er sprake zijn van een burn-out, waarbij er ook een energietekort ontstaat. Dit energietekort zorgde er dan weer voor dat het lichaam de compensaties niet meer vol kon houden en de perceptie en interpretatie van de positie en de bewegingen van het lichaam, alsmede die van de omgeving niet meer functioneerde. Op straat waar veel beweging is en drukte ontstaat dan geleidelijk aan angst. Ook in drukke winkels konden deze patiënten niet goed functioneren. Door middel van anamnese en lichamelijk onderzoek kon dan een indicatie worden vastgesteld of prismatische correctie zinvol kon zijn. Geleidelijk aan werd ook duidelijk dat wagenziekte, zeeziekte, hoogtevrees gevoelig waren voor behandeling met een prismabril. Ook RSI leek vaak veroorzaakt te worden door de compensatiemechanismen zoals boven omschreven. Ook daar hij hielp nogal eens een goede oogcorrectie. Ook onverklaarbare persisterende nek en hoofdklachten, alsmede schouderklachten en concentratieproblemen na een kop staart botsing in het verkeer kunnen gunstig reageren op een bril met prismatische correcties. In de afgelopen 45 jaar is er helaas maar weinig wetenschappelijk onderzoek gedaan, waardoor onnodige discussies een gewoonte zijn geworden. In de geneeskunde is het gewoon zo, hij die geneest heeft gelijk. Als onderzoeker is er een zekere nieuwsgierigheid nodig die verder gaat dan datgene wat men al denkt te weten. Hoewel de metingen per optometrist verschillen, kan ik wat betreft mijn ruime ervaring wel beoordelen dat wetenschappelijk onderzoek op dit gebied de moeite waard is en dat de oeverloze discussies die al 45 jaar lang duren alleen maar energie en tijd kosten. De samenwerking met het Neurovisueel Centrum in België verloopt altijd plezierig en er is sprake van goede zorg naar de cliënten. De voorlichting die gegeven wordt is zorgvuldig. Het is duidelijk dat veel van dit gebied van de behandeling nog tot complementaire geneeskunde behoort. Tot nu toe heb ik bij alle bovengenoemde diagnoses geen schadelijke bijwerkingen van de begeleiding kunnen vaststellen. De positieve ervaringen zijn talrijk en kunnen zeker een stimulans zijn om wetenschappelijk onderzoek op te starten.
Voor verdere vragen ben ik graag bereid om voorlichting te geven en onderzoek te doen. U kunt mij bereiken op mijn mobiele nummer: 0031610291326.

⃝ ** Dr. Jan Devriendt, arts voor lichaams- gerichte therapie in België. **
Al in mijn basis-artsenopleiding werd ik geïntegreerd door de vraag “hoe grijpt het fysieke en psychische functioneren nu juist op elkaar in, wat fungeert als brug tussen deze beide aspecten? Ondertussen is me duidelijk dat de zintuigen, en de basispsychodynamische programmering die we via de betekenisvolle zintuiglijke interacties in onze jonge kindertijd zeer lijfelijk opslaan (limbisch systeem/ fasciale tonushuishouding), hierin een cruciale rol spelen. Zelf werk ik in de eigen praktijk voornamelijk met een
“atlasbehandeling”, een in essentie zeer intensieve fasciale release-techniek waarbij met vibreerstift de hele nek- en schoudermusculatuur los masseert. Dit levert een specifieke proprioceptieve prikkel op en leidt tot zowel puur mechanische als psychodynamische “houdings”-verbeteringen.

Het is gekend dat de interactie tussen het visueel-vestibulair-proprioceptieve systeem fundamenteel is in heel de houdingsontwikkeling en –handhaving. En zo komen we op het terrein van het NeuroVisueel Centrum.
Via patiënten die nog restklachten ervaarden na een atlasbehandelingstraject, en wel nog een stap verder raakten met de insteek van het NeuroVisueel Centrum, leerde ik deze fascinerende en tegelijk erg logische insteek kennen. Ondertussen stuur ik al een achttal jaar regelmatig patiënten door (waaronder ook m’n eigen kinderen), en kan ik alleen maar volmondig bevestigen dat deze erg specifieke therapeutische schakel een belangrijk hiaat vormt in het gangbare zorglandschap: Waar de klassieke zorg zich voornamelijk richt op structurele aspecten en per afzonderlijk zintuig werkt, werkt het NeuroVisueel Centrum uitdrukkelijk op de functionele ontwikkelingsdynamiek en de verbindende aspecten tussen het visuele en proprioceptieve systeem. Zowel bij dyslexie, dyscalculie, migraine als posturale problematieken van nek- en kaakregio, heb ik hier al herhaaldelijk duidelijk de meerwaarde van mogen ervaren bij patiënten die doorgaans al jaren op zoek zijn en in klassieke zorg niet begrepen worden. Ik beveel iedereen het NeuroVisueel Centrum aan en wens van harte de erkenning toe die meer dan verdiend is!
⃝ ** Dr. Vincent Van Pelt, arts podoposturaal-therapie in Nederland **
Houding en de daaruit volgende belasting voor skelet-, steun- en spierweefsel is geen statisch gebeuren. Houding is dynamisch en wordt continu beïnvloed door sensorische input. In feite beïnvloeden alle sensorische systemen op een of andere wijze de manier waarop ons lichaam zich in de ruimte beweegt. In de podoposturaal-therapie wordt consequent rekening gehouden met andere sensorische input. O.a. auditieve input, input uit het stomatognathe systeem en de visuele input.

_De ogen en de voeten vormen de basis voor de opgerichte houding. Zonder voetcontact en oogcontact is de ruimtelijke oriëntering compleet verstoord. (ter Harmsel & Schallmey). _

In mijn "voeten vakgebied" is een goed visueel functioneren van groot belang. Foute visuele input heeft een negatief effect op houding in het algemeen (compensaties en overbelastingen) maar blokkeert ook de podoposturaal-therapie in de standscorrectie vanuit de voeten. Al sinds 2000 werk ik met veel genoegen samen met het NeuroVisueel Centrum die d.m.v. prismaglazen het visuele systeem kunnen normaliseren. Voor de podoposturaal-therapeut betekent een optimaal visueel functioneren dat de houding zonder blokkade naar tevredenheid van de patiënt kan worden gecorrigeerd met betrekking tot pijnvermindering en bewegingsverbetering.
De specialisten in het NeuroVisueel Centrum leveren met hun kennis en kunde een belangrijke bijdrage aan het verminderen van spierklachten en bewegingsproblemen.

*⃝ Dr. Michiel Van Loo, specialist verzekeringsgeneeskunde en medische expertise *

“Bijstand geven als onafhankelijk raadsarts bij patiënten die hun opgelopen letselschade vergoed dienen te krijgen is mijn vak.”
Tijdens medische expertises komt wel eens de discussie boven over de prismabril, die verzekeringsmaatschappijen meestal weigeren terug te betalen. Onterecht vind ik. Wanneer het slachtoffer zeer kort na het ongeval asthenopische klachten vertoont, is dit het gevolg van het ongeval. Diegenen die dan een prismabril gebruiken via het NeuroVisueel Centrum, zijn meestal beter af.
Na verkeersongevallen zien wij immers dikwijls whiplash gerelateerde klachten, zoals hoofdpijn, duizeligheid, vermoeidheidsklachten waarvoor de patiënten dan allerhande hulp zoeken en uiteindelijk soms een prismabril aanschaffen. Uiteindelijk is het toch al genoeg evidenced based aangetoond ondertussen.
Het is de laatste jaren toch gelukt om een kentering te verkrijgen om deze kosten terugbetaald te krijgen via de verzekeringsmaatschappijen. Onlangs nog werd door vakkundige verslaglegging van oogarts dr. Paul Mortier, duidelijk gemaakt dat de prismabril van het NeuroVisueel Centrum niet therapeutisch maar curatief is. Het gaat niet om de moeilijke extra oculaire spierbalans op zich, die door het ongeval zou zijn veroorzaakt, maar om de manifestatie ervan. De zogenaamde latente heteroforie blijft na het ongeval niet meer onopgemerkt. Ten gevolge van de algemene lichamelijke verzwakking, vaak trauma capitis, kan dit tot dan toe latent gebleven fenomeen zich echter plots gaan manifesteren zodat de patiënt ervan overtuigd is dat het trauma de rechtstreekse oorzaak ervan is. Dit is niet zo!

Het trauma is alleen verantwoordelijk voor de manifestatie ervan. De enige mogelijkheid is dan een prismatische correctie van het NeuroVisueel Centrum (curatief) waardoor de gedissocieerde beelden toch weer een enkelvoudig beeld voor de hersenen opleveren zonder gestoorde overbelasting van de extraoculaire spieren. Met bovenstaande casus kan ik een precedent scheppen voor anderen.

“Ik blijf me dan ook graag inzetten om deze mensen te helpen hun rechten te laten
vrijwaren.”
Dr. Michel Van Loo

*⃝ Ilona Heijden-Roubos cliënt Neuro-Visueel Centrum, bedrijfsmanager horeca *
Ondanks mijn vermoeidheidsklachten ben ik altijd met veel enthousiasme en een positieve instelling door het leven gegaan. Ieder mens is constant bezig om de balans te vinden tussen werk/privé en probeert alle ballen hoog te houden.

Helaas kon ik dit in het begin van 2018 niet meer opbrengen en kreeg meerdere klachten. Moeite met het goed waarnemen van mijn omgeving, straatvrees, wazig zien, duizeligheid en het constante gevoel van onrust door alle prikkels van buitenaf. Mijn belastbaarheid werd steeds minder, de onzekerheden werden met de dag groter en isolatie bleek mijn enige coping mechanisme nog te zijn.

Naar aanleiding van een gesprek met dr. Den Daas (bedrijfsarts) werd ik geadviseerd om een bezoek te brengen aan het NeuroVisueel
Centrum in België.

Ik ben hier begin september 2018 naartoe gegaan met het idee dat dit het laatste station zou zijn om beter te worden. Na het tweede gesprek werd er een oogbewegingsstoornis geconstateerd en het proces in gang gezet.

Door de juiste begeleiding en coaching van het

NeuroVisueel Centrum hebben wij gezamenlijk
alles succesvol afgerond. Dit heeft geresulteerd in een mooi eindproduct. Door de bril voel ik me voor het eerst in mijn leven in balans. De prikkels van mijn omgeving kan ik weer verwerken, de overige klachten verdwijnen geleidelijk naarmate de zelfverzekerdheid toeneemt.

Het is ontzettend fijn om weer onbezorgd te kunnen genieten van mijn gezin en te participeren in de maatschappij. Ik ben dankbaar dat ik in contact ben gekomen met het centrum en hun behandelmethode. Dit is voor mij een proces geweest van erkenning, herkenning en de oplossing voor mijn problematiek.

⃝ ** Mama Katrien uit Beerse (BE) **
Onze zoon van 6 had veel problemen bij het leren lezen. Vooral de S, de eerste letter van zijn naam nota bene, gaf veel problemen. Die leek hij niet te herkennen. Bij een infoavond van het NeuroVisueel Centrum vielen de puzzelstukjes in elkaar. Niet alles was plots opgelost met zijn bril. Hij had immers een achterstand opgelopen. We hebben daarom ook hard geoefend op het automatiseren. Nu, zo'n half jaar later, heeft hij zijn achterstand vrijwel ingehaald en leest hij mee met de middenmoot van de klas. We zijn heel blij dat we het probleem heel vroeg hebben kunnen aanpakken!

VS keuren neusspray goed tegen depressie

Amerikaanse burgers zullen binnenkort toegang hebben tot esketamine, een nieuw geneesmiddel dat wordt voorgesteld als een revolutie in de behandeling van depressies. Het geneesmiddelenagentschap van de VS, de FDA, zette dinsdag het licht op groen voor de verkoop van het product, dat in de vorm van een neusspray op de markt komt. Het geneesmiddel kan soelaas bieden voor volwassen patiënten die kampen met een depressie die aanhoudt ondanks het gebruik van de huidige beschikbare middelen zoals Prozac....

Wat zijn de rechten van minder mobiele reizigers?

Op de website https://vergelijkparkerenschiphol.com vergelijken wij ook parkings op basis van faciliteiten voor minder valide reizigers.In dit artikel gaan we er verder op in en zoeken we uit wat de rechten zijn voor reizigers met beperkte mobiliteit.Het artikel is verdeeld in vliegen, treinreizen, busreizen en bootreizen.Vaak zijn niet alle reizigers met een handicap op de hoogte van hun rechten, daarom hebben wij alles op een rijtje gezet.
Rechten bij reizen met het vliegtuig
Net als iedereen moet u wanneer u minder mobiel bent met het vliegtuig kunnen reizen. Daarom heeft u recht op gratis hulp met het in en uitstappen, tijdens de vlucht en op de luchthaven voor en na de vlucht.Er zijn enkele voorwaarden gebonden aan het ontvangen van hulp...

Nieuwe reeks maatregelen maakt aantal geneesmiddelen goedkoper voor de patiënt

10 miljoen euro op jaarbasis, dat zal de patiënt minder betalen aan remgeld voor een hele reeks geneesmiddelen, volgens het persbericht van minister van Volksgezondheid Maggie De Block.

Maggie De Block: 'Heel wat oude geneesmiddelen dalen al jaren niet meer in prijs, ook al zijn ze hier al lang op de markt. Daar brengen we nu verandering in: met de volume cliff zullen we straks wél besparen op die geneesmiddelen.'

Mama is ziek... maar je ziet het niet - Chronische ziekte uitgelegd op kindermaat.

Veel mensen worden geconfronteerd me een chronische ziekte, waarbij uitputting en pijn belangrijke symptomen zijn. Chronisch ziek zijn, is niet gemakkelijk. De ziekte is meestal niet zichtbaar, ze blijft duren en er is weinig begrijpbare informatie over te vinden. Hoe leg je aan een kind uit waarom je zo veel moe bent, waarom je weinig kan verdragen en welke invloed de ziekte heeft op jou en jouw gezin? De uitleg op kindermaat over dit soort ziektes én de mogelijke gevolgen, maken deze ziektes herkenbaar en bespreekbaar voor ouder en kind.
Over de auteur
Kolma werd al op jonge leeftijd geconfronteerd met chronische uitputting en pijn. Na een jarenlange zoektocht, vond zij een dokter die haar ernstig nam. Deze dokter diagnostiseerde haar met chronisch vermoeidheidssyndroom en fibromyalgie. Therapieën bleken onvoldoende te werken, waardoor de zoektocht nog niet ten einde was. Vele jaren later werden hypogammaglobulinemie en bijnieruitputting vastgesteld. Nu nog, blijft haar zoektocht verdergaan.

Uit haar eigen ervaring en door contact met anderen in soortgelijke situaties, besefte Kolma, dat er nood was aan eenvoudige uitleg over dergelijke chronische ziektes. Ze heeft dit boekje geschreven, als ondersteuning voor lotgenoten, bij de uitleg van hun ziekte.

Muzikanten brengen muziek aan bed van brandwondpatiënten UZ Gent

Een tiental professionele muzikanten brengt voortaan muziek aan het bed van brandwondpatiënten van het UZ Gent en het Militair Hospitaal in Neder-over-Heembeek. Een therapie die 'de fysieke en emotionele ongemakken van een verblijf op intensieve zorgen verlicht', klinkt het.

Dag van de Zeldzame Ziekten: referentiecentra voor zeldzame reumatische aandoeningen komen politiek niet van de grond

1 op 5, vooral jonge, Belgen lijden aan een reumatische aandoening, waaronder ook aan zeldzame varianten die soms dodelijker zijn dan bepaalde kankers. Naar aanleiding van de Dag van de Zeldzame Ziekten (28 februari) roept de Koninklijke Belgische Vereniging voor Reumatologie (KBVR) de overheid op om werk te maken van de beloofde referentiecentra voor zeldzame reumatische ziekten.

Apotheker van wacht binnenkort goedkoper voor geneesmiddelen op voorschrift

De apotheker van wacht wordt binnenkort goedkoper voor patiënten met een voorschrift. Zij zullen geen wachthonorarium meer moeten betalen. De apothekers zullen voor hun wachtbeurten een permanentievergoeding krijgen van de overheid.

Dag van de Zeldzame Ziekten: "Werk maken van beloofde referentiecentra voor zeldzame reumatische ziekten"

Een op de vijf, vooral jonge, Belgen lijdt aan een reumatische aandoening, waaronder ook aan zeldzame varianten die soms dodelijker zijn dan bepaalde kankers. Aan de vooravond van de Dag van de Zeldzame Ziekten, 28 februari, roept de Koninklijke Belgische Vereniging voor Reumatologie de overheid op om werk te maken van de beloofde referentiecentra voor zeldzame reumatische ziekten, die in Vlaanderen nauwelijks van de grond komen. Nog te vaak hebben Belgische patiënten geen toegang tot de juiste behandelingen,  en zo laat de overheid aanzienlijke gezondheids- en maatschappelijke winsten liggen, aldus de KBVR.

België krijgt cannabisbureau

De regering richt een nationaal cannabisbureau op. Dat bureau maakt de teelt van medicinale cannabis legaal. ‘Dit is een eerste stap.’ Meerderheidspartijen CD&V, Open VLD en de MR en de oppositiepartijen PS, CDH en Groen hebben in de Kamercommissie Volksgezondheid de oprichting van een regeringsbureau voor de teelt van medicinale cannabis goedgekeurd. N-VA heeft zich onthouden...

Worden antidepressiva in de toekomst overbodig? Wetenschappers testen ultrasoon geluid als behandeling tegen depressie

Wetenschappers zijn er in geslaagd om met ultrasoon geluid de hersenactiviteit van apen te beïnvloeden. Als de techniek ook bij mensen werkt, zou ze in de toekomst een nieuwe, aanvullende behandeling kunnen worden bij depressie en angststoornissen. Hoewel dit een eerste, voorzichtige stap is, willen de onderzoekers dit jaar al starten met tests op mensen....

Kun je medicijnen na de houdbaarheidsdatum gebruiken?

Je hebt ineens weer last van een kwaaltje waar je vorig jaar pillen voor hebt geslikt. Het medicijn ligt nog in je badkamerkastje, maar het is inmiddels over de datum. Zou je het toch gebruiken?

Uit onderzoek van tv-programma Radar blijkt dat 54% van de Nederlanders hier ‘ja’ op zou antwoorden. Vooral medicijngebruikers die niet genoeg van een bepaald middel op voorraad hebben en op het laatste moment iets moeten regelen, gaven aan er geen moeite mee te hebben een medicijn te gebruiken waarvan de houdbaarheidsdatum is verstreken...

Vrijwilligers zijn helden

Vrijwilligers zijn helden

Heb jij ooit Superman voorbij zien zoeven? Niet op televisie, in een tekenfilm of een stripverhaal, maar in het echt? Nee, natuurlijk niet. Superman is een fantasie. Hij bestaat niet. Jammer vind ik dat niet. Er lopen genoeg helden rond in onze contreien, namelijk de vrijwilligers, die immer in de weer zijn, en dat talent bezitten om goed – beter – best te doen.Vrijwilligers zijn tonnen sympathieker dan Superman. Superman heeft bepaalde krachten die soms interessant zijn en ons vermaken.  Een vrijwilliger heeft talenten die gewoon zinvol zijn. Vrijwilligers zijn supertalenten, punt.  Ik bewonder de vrijwilliger, want dat is een echte held die in de luwte actief is, zonder die irritante brede tandpasta-lach. Een supertalent dat de wereld vooruit helpt, een plek creëert die voor iedereen aangenamer wordt...

Er is nu een bloedtest die objectief pijn kan meten

*Het is heel moeilijk om objectief pijn te meten. *
Wat voor de een aanvoelt als een martelgang vindt de ander nog prima te verdragen. Voor een arts is het nog veel ingewikkelder om te bepalen hoeveel pijn een patiënt heeft. Daarom zou een bloedtest uitkomst bieden.Op dit moment wordt pijn nog voornamelijk gemeten met een schaal van 1 tot 10 waarbij een patiënt zelf moet aangeven welk cijfer hij de pijn geeft. Dat is een uiterst subjectieve meetmethode. Een bloedtest die aan de hand van biomarkers in het bloed het pijnniveau kan vaststellen zou veel beter zijn. Daar is nu een prototype voor ontwikkeld...

Vier gezondheidsapps officieel goedgekeurd

Op het platform www.mhealthbelgium.be zijn de eerste door de overheid gevalideerde gezondheidsapps gepubliceerd.Het gaat om een app om hartritmestoornissen op te sporen, een revalidatie-app voor patiënten die een knie- of een heupoperatie hebben ondergaan, een app om de opvolging van kankerpatiënten tijdens een chemobehandeling te verbeteren en een app voor mensen met slaap- of ademhalingsproblemen...