List Headline Image
Updated by tlichtpuntje on Nov 12, 2018
 REPORT
tlichtpuntje tlichtpuntje
Owner
217 items   2 followers   201 votes   14.27k views

Gezondheid & chronische pijn

CHRONISCHE PIJN VERENIGING
'T LICHTPUNTJE
STICHTEND LID VAN DE VLAAMSE PIJNLIGA
“Pijn is wat de patiënt zegt dat het is en treedt op wanneer hij zegt dat het optreedt. Pijn is gelokaliseerd daar waar de patiënt het zegt en is zo intens als hij zegt” (Mc Caffery, 1979).

UZ Gent rekent forse meerkost aan voor ingewikkelde dossiers of tweede opinie, De Block niet akkoord

In het UZ Gent wordt een forse meerkost aangerekend voor ingewikkelde dossiers en voor een tweede opinie als patiënten langskomen met hun dossier van een ander ziekenhuis. Die extra kosten worden aangekondigd op affiches die in het ziekenhuis hangen. Volgens organisaties van patiënten mag dat niet en ook minister van Volksgezondheid Maggie De Block verzet zich ertegen. Het UZ zegt alvast vast te houden aan de regeling, maar is niet het enige ziekenhuis dat extra kosten aanrekent....

Parkeren met ongeldige gehandicaptenkaart wordt moeilijker door nieuwe controleapp

Er komt een nieuwe app voor parkeerwachters en agenten, om gesjoemel met parkeerkaarten voor gehandicapten sneller te detecteren. De app is gedurende drie maanden getest in Antwerpen, Namen en Koekelberg en wordt nu over het hele land uitgerold. Bij de controles in de testperiode bleek in één op de acht gevallen de gebruikte gehandicaptenkaart ongeldig. 'Met de nieuwe app wordt het voor fraudeurs moeilijker om een parkeerplaats in te pikken die hen niet toebehoort', zegt staatssecretatis voor Gelijke Kansen en Personen met een Beperking Zuhal Demir (N-VA).

Nieuwe therapie pakt meest kwaadaardige hersentumoren aan

UZ Brussel dient voor de eerste keer ter wereld immuuntherapie lokaal toe in de hersenen van patiënten voor de behandeling van recidiverend glioblastoom, een extreem agressieve hersenkanker....

De Block wijzigt spelregels in het voordeel van farmamultinationals: De stille plundering van onze ziekteverzekering

Minister De Block gaat er prat op dat ze in 2015 een toekomstpact over de prijsbepaling van geneesmiddelen heeft afgesloten met de farmaceutische industrie. Eén van de onderdelen van dit pact zijn de geneesmiddelen die onder het fameuze artikel 81 vallen. Dat zijn peperdure nieuwe geneesmiddelen waarbij de minister geheime prijsafspraken maakt met de multinationals. De industrie zou prijskortingen geven. In ruil daarvoor zou de overheid de prijsafspraken geheim houden om op die manier de industrie toe te laten in andere landen betere prijsafspraken te bedingen. Door die koehandel is er totaal geen controle meer mogelijk. Omwille van de geheimhouding hebben we geen zicht meer op de concrete prijzen, alleen nog op de globale cijfers. En die zijn verontrustend...

219

CRPS Film

CRPS Film

*Vandaag is het wereld CRPS dag. *
De patiëntenvereniging CRPS wil meer bekendheid geven aan het ziektebeeld CRPS om herkenning en erkenning te bevorderen. Deze korte film laat zien wat CRPS is en hoe patiënten CRPS ervaren.

De scootmobiel is het gevaarlijkste vervoermiddel in Nederland

Al jaren op rij is het aantal dodelijke ongelukken met een scootmobiel erg hoog. Per 100.000 gebruikers vallen er 15 tot 22 keer meer doden dan met de fiets. En 4,5 tot 7 keer zoveel doden als met de auto.
Veelal wordt gewezen op de hoge leeftijd van de meeste gebruikers, maar er zijn aanwijzingen dat het ook aan het remsysteem kan liggen.

Verlamde man moet zich door luchthaven slepen omdat personeel zijn rolstoel vergeet

Het zijn schrijnende beelden. verlamde man heeft zichzelf door de luchthaven van het Britse Luton gesleept, nadat het luchthavenpersoneel zijn gepersonaliseerde rolstoel was kwijtgeraakt. De paralympische atleet Justin Levene kon naar eigen zeggen niet anders, omdat de luchthaven hem geen aanvaardbaar alternatief aanbood. Levene dreigt er nu dan ook mee om de luchthaven voor de rechter te dagen.

U twijfelt nog over een griepvaccinatie? Vier vragen en antwoorden over de "griepprik"

Het is niet omdat je een griepprik neemt, dat je geen griepverschijnselen meer zou kunnen krijgen deze winter. Maar, anderzijds, een vaccinatie blijft hoe dan ook nuttig, zeker voor ouderen. Twijfelt u nog of u een vaccinatie gaat nemen deze winter? Misschien kunnen deze vier vragen en antwoorden helpen.

“Terminus! Iedereen eruit!”: chauffeur gooit alle passagiers van zijn bus omdat ze geen plaats maakten voor rolstoelgebr

Een chauffeur heeft in Parijs alle passagiers van zijn bus gegooid omdat ze weigerden plaats te maken voor een rolstoelgebruiker. “Terminus! Iedereen eruit!”, riep hij. Zo konden François Le Berre en zijn broer tenminste zorgeloos meerijden.

Jessa pakt uit met campagne: "Spoed is geen nachtwinkel"

Het Jessa Ziekenhuis en de Huisartsenwachtpost Herkenrode lanceren een filmpje, gemaakt door de studenten van PXL-hogeschool, om patiënten te sensibiliseren voor het verschil tussen de functie van een spoedafdeling, een wachtpost en de klassieke taken van de huisarts.

Het oneigenlijke gebruik van de spoedafdeling is al langer een doorn in het oog van zowel spoed- als huisartsen. Deze boodschap schenkt klare wijn. Dokter Agnes Meersman, hoofd spoedgevallen, drukt het zo uit: "Mensen leven in een cultuur van iets onmiddellijk te willen. Maar de spoeddienst is geen nachtwinkel. Wij moeten onze aandacht geven aan patiënten die echt dringend hulp nodig hebben." De juiste plaats dus voor de juiste zorg op het juiste moment. Vaak kan de hulp wachten tot na het weekend als je huisarts weer met dienst is, op maandag.

Het filmpje wordt verspreid via social media, wachtzalen van het ziekenhuis, de wachtpost of huisartsen. Er is ook contact gelegd met de apothekers en bibliotheken.

Hoe een trauma uit het verleden je pijnervaring kan beïnvloeden

Het mysterie van chronische pijn steeds verder ontrafeld

In de medische wereld wordt steeds vaker erkend dat de behandelingen, die er in de afgelopen decennia op mensen met chronische pijn zijn losgelaten, niet werken. Er zijn meer (zware) medicijnen, de operaties worden steeds ingenieuzer en het aantal pijnklinieken wordt steeds groter. Toch hebben al deze bedachte oplossingen niet kunnen voorkomen dat het aantal chronisch pijnpatiënten wereldwijd alleen maar gestegen is.

Maggie De Block (Open Vld): Vandaag is er heel wat rond te doen. Iedereen mag op zijn 2 oren slapen.

Minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken Maggie De Block (Open Vld) heeft het Nationaal College voor Sociale verzekeringsgeneeskunde de opdracht gegeven om voor acht ziektebeelden de duur van arbeidsongeschiktheid in kaart te brengen.

“De richtlijnen zullen een hulpmiddel vormen voor artsen waaraan ze hun medische beoordeling kunnen aftoetsen. Iedereen mag op zijn 2 oren slapen. Het is nog altijd een individuele beslissing van de arts op basis van de medische toestand van de patiënt”, zegt minister De Block. “Op het terrein is er ook nood aan richtlijnen bij jonge artsen. Uiteraard zonder afbreuk te doen aan de expertise en kennis van de arts.”....

Hoe lang mag iemand met borstkanker ziek zijn? De Block wil richtlijnen vastleggen

Minister van Volksgezondheid Maggie Block (Open VLD) laat voor acht aandoeningen onderzoeken hoelang werknemers niet kunnen werken. Het gaat bijvoorbeeld om borstkanker, burn-outs en lage rugpijn. Maar volgens Domus Medica is het helemaal niet zo eenvoudig om een richtlijn op te stellen. 'Vooral voor borstkanker is dat moeilijk', zegt de voorzitter. De patiëntenvereniging maakt zich zorgen dat mensen die over de termijn gaan hun uitkering kunnen verlieze

VUB-app voor chronisch zieken maakt zorg beter en minder duur

App voor opvolging chronische aandoeningen innoveert kwaliteit zorg en autonomie patiënt

Professor An Janneke Kuiper ontwikkelen een app die mensen met meerdere chronische aandoeningen vanop een tablet toelaat hun medische toestand zelf thuis op te volgen. De app is een belangrijke stap in het verbeteren van de totaalaanpak van chronische aandoeningen met meer efficiëntie, integratie en coördinatie. Dit komt zowel de zorg van de patiënten als de kost ervan ten goede...

Onbeantwoorde medische behoeften - Unmet Medical Need

Voor bepaalde innovatieve geneesmiddelen kan een tegemoetkoming worden toegekend, zelfs nog voordat ze geregistreerd zijn. Dit is mogelijk wanneer ze gebruikt worden bij de behandeling van een ernstige of dodelijke aandoening waarvoor geen therapeutisch alternatief bestaat. Deze nieuwe procedure kreeg de naam “Unmet Medical Need” (onbeantwoorde medische nood) en laat toe om sneller toegang te verkrijgen tot innovatieve geneesmiddelen....

Voordelen van online gemeenschappen voor patiënten

Chronisch zieken hebben baat bij online gemeenschappen voor medisch advies van andere patiënten via bijvoorbeeld een Facebookgroep. Onderling contact tussen patiënten via social media heeft namelijk vaak een positief effect op de relatie tussen patiënt en zorgverlener. Vooral wanneer de online interactie van chronisch zieken gericht is op het uitwisselen van emotionele steun kan dat de band van patiënten met hun dokter versterken. Verrassend genoeg blijkt vooral het geven (en niet het ontvangen) van emotionele steun aan lotgenoten de relatie met de eigen zorgverlener positief te beïnvloeden.Dat concludeert Edin Smailhodzic in zijn proefschrift Transformative effects of social media: How patients’ use of social media affects roles and relationships in healthcare. Hij promoveert op 18 oktober aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn onderzoek werd begeleid door prof.dr. Albert Boonstra en prof.dr.ir. David Langley.

Zorgbudget voor ouderen moet zorg betaalbaar maken

Meer dan 100.000 personen krijgen in Vlaanderen een zorgbudget voor ouderen dat deel uitmaakt van de Vlaamse sociale bescherming. Het zorgbudget voor ouderen levert een belangrijke bijdrage voor de betaalbaarheid en dus van de toegankelijkheid van de zorg voor 65-plussers.

Voor u getest: Alexandertechniek, handleiding om jezelf beter te leren gebruiken

Zitten, lopen, rechtop staan... Als kind deden we het vanzelf correct. Door foute gewoonten of imitatie pakken we het vandaag vaak verkeerd aan. Alexandertechniek is erop gericht om je te helpen weer aan te knopen bij je natuurlijke coördinatie door een combinatie van denken, instructies en handcontact. Dat blijkt bij heel wat chronische klachten zoals rugpijn verlichting te brengen.

CM luidt alarmbel over langdurig gebruik zware pijnstillers

Het gebruik van opioïden, zware pijnstillers afgeleid van morfine, zit in de lift. Het aantal CM-leden dat minstens één verpakking opioïden afhaalde bij zijn apotheker, groeide tussen 2010 en 2017 van 304.000 naar 402.000, of een stijging met 32 procent. De CM maakt zich vooral zorgen over het langdurig gebruik door niet-kankerpatiënten.

Wereldkankerdag: Ex-VUB-rector Paul De Knop dankt zijn leven aan immuuntherapie

Op 18 oktober is het wereldkankerdag. Het UZ in Brussel wil de dag gebruiken om aandacht te vragen voor de grote toename van melanomen, een heel agressieve vorm van huidkanker. Op dit moment krijgen 3.000 Belgen per jaar de diagnose, maar tegen 2025 zal dat aantal verdubbelen. Twee jaar geleden kreeg ex-VUB-rector Paul De Knop te horen dat hij melanoom had. 'Dat was op de dag dat ik stopte als rector', vertelt De Knop in 'Het journaal'.  'Dan krijg je normaal zes maanden tot een jaar als levensverwachting. Dat hij nog leeft heeft hij te danken aan immuuntherapie. De Knop werft nu fondsen voor het onderzoek van Bart Neyns, een autoriteit op het vlak van immuuntherapie.

Verzekeringen mogen niet meer duurder na zware ziekte

Verzekeringen mogen niet meer duurder zijn voor mensen die ooit ziek waren of nu nog kampen met een aandoening die onder controle is. Minister Kris Peeters voert daarvoor het 'recht om vergeten te worden' in, schrijven Het Laatste Nieuws en De Morgen woensdag.

Begroting Riziv is rond: "Geen besparingen voor patiënten en zorgverleners" (De Block)

De Algemene Raad van het Riziv heeft maandag de begroting en de begrotingsdoelstelling van de ziekteverzekering goedgekeurd. Het gaat om een bedrag van 26.518.320.000 euro. Volgens minister van Volksgezondheid Maggie De Block zijn er geen besparingen ten laste van de patiënten en zorgverleners.

Vier misverstanden over voorzieningen voor personen met een handicap

Negatieve framing overschaduwt positieve vernieuwing

Sinds 2017 kent de sector ondersteuning voor personen met een handicap de persoonsvolgende financiering (PVF), een belangrijke hefboom voor ondersteuning op maat. Personen met een handicap hebben nu hun eigen budget in handen en zo meer regie over hun leven. De vergunde zorgaanbieders lagen mee aan de basis van dit financieringssysteem. Hun aanbod was en is divers om zorg op maat mogelijk te maken. Toch staat het residentiële luik binnen hun aanbod onder druk. Hoog tijd om komaf te maken met enkele misverstanden...

Man uit Limburg en vrouw uit Gent zijn vermoedelijke eerste mensen die in ons land tekenencefalitis opliepen

Een man uit Limburg en een vrouw uit Gent zijn misschien de eerste mensen die in ons land tekenencefalitis (TBE) hebben opgelopen. Dat zegt het Instituut voor Tropische Geneeskunde in een reportage van de VRT en wordt bevestigd door het hoofd van de ITG-reiskliniek Patrick Soentjes.

Project onderzoekt mogelijkheid dronetransport tussen ziekenhuizen

Helicus Aero Initiative (HAI) gaat een systeem opzetten dat drones gebruikt om medische pakketten te transporteren tussen ziekenhuizen en hun laboratoria en/of apotheken.