List Headline Image
Updated by Àurea Grau Loire on Apr 12, 2019
 REPORT
12 items   4 followers   1 votes   52 views

DISSENY+65 UOC

4 coordenadas fundamentales para asegurar la usabilidad de los adultos mayores | IDA Chile

Seguint smb la mateixa línia aquest article també fa unes recomendaciones per al disseny per a la tercera edat. A nivell perceptiu recomana:

  • utilitzar tipografies clares i grans (per garantir una bona legibilitat)
  • camp visual adaptable a les necessitats de cada usuari
  • evitar icones sense text (la gent gran no hi està habituada)
  • assegurar un bon contrast entre els elements
Diseño web para la tercera edad: las distintas formas en que las personas mayores usan la tecnología | Rincón Creativo

Aquesta web ens pot ser de gran ajuda ja que explica totes les coses que s'han de tenir en compte per integrar a les persones grans en el diseny, en aquest cas, web, però la gran majoria de coses són aplicables al disseny grafic en general.

Diseño web por edades: niños, adolescentes, adultos y ancianos

Aquesta web exposa la influència de la diversitat d'usuaris quan s'ha d'elabroar un diseny web. Per tant, ens pot aportar una visió més transversal sobre com arribar a tots el públic i no només centrar-nos en el diseny per a gent gran.

Cómo diseñar una web para personas mayores - Ivan Serrano Regol | www.ivoserrano.com

Aquest article dona algunes pautes per a la construcció de llocs web per a les persones grans, tant en l’aspecte gràfic, com en el tractament dels continguts.

La importancia del diseño para los mayores. Diseño emocional.

Aquest article és intéressant perquè destaca la importància i la conexió que tenen les emocions amb el disseny.
Trobo interessant la conclusió final en que diu que hem de dissenyar per a les persones grans com ho fariem per a qualsevol altre usuari: prioritzant la facilitat d'ús però conenctant amb les seves emocions.

19

Lychnos

Lychnos

El envejecimiento de la población
En España, en el año 2050, las personas mayores de 65 años representarán más del 30% del total de la población. Los octogenarios llegarán a superar la cifra de cuatro millones.

Recomendaciones para el diseño de interfaces para la tercera edad

La presente guía tiene por objetivo entregar lineamientos generales asociados a la relación que se establece entre usuarios de la tercera edad e interfaces dig…

El secreto de las tipografías: cómo elegir la más legible para internet - Nobbot

Información, consejos y consideraciones a la hora de elegir las tipografías más legible para su uso en internet. Web fonts, sans serif, serif...

Aquí es pot trobar una part referida al disseny per a la gent gran

Amics de la gent gran

És una web en la qual es poden trobar temes interessants sobre la gent gran i els podem fer servir en el nostre treball, ja que la web de ser interessant per ells.

Artículos sobre el diseño web

Aquest enllaç ens mostra els millors articles/reflexions sobre el disseny gràfic juntament amb el diseny web, en els quals nosaltres podríem agafar inspiració per crear el nostre site.

La influencia d'internet

Aquest enllaç el vaig trobar molt important perquè hem de ser conscients de veritat quin és el grau d'influència d'internet en el nostre dia a dia, i ja que aquesta assignatura ens demana una soltesa en el món de les tecnologies i a la vegada hem de crear un site. Ho trobo molt important.