List Headline Image
Updated by mònica ferré on Apr 19, 2018
Headline for DI4KIDS UOC
 REPORT
17 items   4 followers   0 votes   34 views

DI4KIDS UOC

Inclusive Design for kids

Design Thinking for Educators

"Design Thinking is a mindset. Design Thinking is the confidence that everyone can be part of creating a more desirable future, and a process to take action when faced with a difficult challenge. That kind of optimism is well needed in education"

Aquesta web de Design Thinking de IDEO està centrada en ensenyar les técniques que s'utilitzen en el disseny per tractar de enfocar i sol.lucionar problemes en l'àmbit educatiu.
Concretament ofereixen un toolkit o guía que explica noves maneres de ser més proactiu i col.laboratiu quan estiguem dissenyant noves solucions educatives, la guía disposa d'una sèrie de pases que ajuden a desenvolupar solucions noves e innovadores centrades en les persones. La guía és pot descarregar en pdf en anglès o en castellà de manera gratuïta.
Crec que aquesta guía ens pot ajudar a desenvolupar el disseny del nostre projecte que es centra en la educació i la inclusió d'infants.

El decret d’educació inclusiva assegura el dret dels alumnes amb discapacitat a anar a escoles ordinàries

"El nou decret regularà el model d'escola inclusiva a Catalunya i posa les bases per a tots els nens i nenes amb discapacitat intel·lectual tinguin garantit el dret, si les seves famílies ho volen, a anar a una escola ordinària, tal com recull la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat. El decret planteja també una reconversió dels centres d’educació especial i va acompanyat de 142 milions d’euros de pressupost, a distribuir al llarg de quatre cursos."

És un article interessant, ja que això implicarà molts canvis en el sistema educatiu que hi ha fins ara, es requerirà redisenyar els centres d'educació, materials, etc. Crec que és força interessant tenint en compte el projecte que plantejem.

Mestres que lluiten per la inclusió

Aquest article reflexa molt bé la realitat que hi ha a les aules. Els mestres intenten donar resposta a les necessitats que tenen els nens i nenes, però moltes vegades no tenen els recursos suficients ni la formació adequada. En aquest sentit també s'explica que les noves tecnologies són de gran ajuda en molts casos però encara queda molt per aconseguir una escola totalment inclusiva.

Diseño + Accesibilidad = Educación Inclusiva

Ho he trobat molt encertat, tot i que es un article bastant curtet, però justament es relaciona amb el tema més centrat a les noves tecnologies, com volem enfocar el nostre projecte en aquesta direcció, dóna alguns punt a tenir en compte

Usa el diseño accesible al crear tus materiales educativos digitales y demuéstrale a tus estudiantes que no existen limitantes a la hora de aprender.

Stuart Duncan: How I use Minecraft to help kids with autism | TED Talk

The internet can be an ugly place, but you won't find bullies or trolls on Stuart Duncan's Minecraft server, AutCraft. Designed for children with autism and their families, AutCraft creates a safe online environment for play and self-expression for kids who sometimes behave a bit differently than their peers (and who might be singled out elsewhere). Learn more about one of the best places on the internet with this heartwarming talk.

En Stuart Duncan (autista i pare) va crear un joc en línea especialitzat per a nens autistes, quan el va crear no era conscient de la gran demanda que va generar entre la comunitat autista. Els nens que jugaven en línea eran sovint fets fora dels jocs per ser autistes i tenir comportaments diferents. La sopresa va ser la gran acollida que va tenir el joc d'en Duncan, i sobretot els grans beneficis sobre els nens autistes que jugaven: van apendre a llegir millor, a escriure i deletrejar millor, nens no verbals van començar a parlar, la seva autoestima va augmentar, es van sentir segurs en un entorn protegit i per tant es van poder expresar tal i com son.
Tanmateix l'Stuart explica com a anat adaptant el joc per inclure a jugadors autistes amb necesitats especials, com per exemple un noi que va perdre la vista d'un ull i part de l'altre, llavors en Duncan va fer més clars els missatges del videojoc per que aquest nen ho veiés bé. I com el seu joc s'adapta a la necesitat que aquests nens tenen d'un reforç positiu cada vegada que fan quelcom bé no només quan guanyes.
Aquest video ens mostra els beneficis que las noves tecnologies poden tenir en infants amb dificultats sobre: la integració a una comunitat, la educació, la motivació... etc... i ens ensenya com amb un disseny centrat en les persones es pot millorar la integració de nens amb necessitats especials. Aquest video penso que dona forá informació útil sobre com desenvolupar el tàndem integració, educació i noves tecnologíes.

Daphne Bavelier: Your brain on video games | TED Talk

How do fast-paced video games affect the brain? Step into the lab with cognitive researcher Daphne Bavelier to hear surprising news about how video games, even action-packed shooter games, can help us learn, focus and, fascinatingly, multitask.

Video que parla des de la vesant científica sobre els beneficis de jugar a video jocs d'acció, com afecta al cervell, com millora la atenció, la concentració, la capacitat de transición d'una tasca a un altre: Tot aquests aspectes son presents amb nens amb dificultats per exemple de hiperactivitat, deficit atenció , autisme...
Penso que està bé per documentar amb dades objectives el perque i quins son els beneficis de treballar amb videojocs amb nens amb dificultats, tanmateix veure el videojoc com una eina integradora.

Ken Robinson: Changing education paradigms | TED Talk

In this talk from RSA Animate, Sir Ken Robinson lays out the link between 3 troubling trends: rising drop-out rates, schools' dwindling stake in the arts, and ADHD. An important, timely talk for parents and teachers.

Conceptes com: Creativitat / Pensament divergent / Col.laboració i aprenentage en grups / Donar oportunitat als nens que s'expressin tal com son/ Deficit d'atenció i Hiperactivitat en infants / Catalogar els nens d'acord amb els resultats d'exàmens o/i per edats no pel seu potencial.... en definitiva descriu com d'obsoleta està la nostra concepció de l'educació i com cal modificar-la de manera que TOTS els nens arribin a assolir els seu potencial màxim donant llibertat per pensar, cadascú al seu ritme i a la seva manera de veure les coses, treballant amb grups, experimentant.... Implantant la** creativitat** al procès d'aprenentage.
La creativitat penso que és un ingredient molt important en la concepció del projecte per això crec important tenir aquest video a mà per entendre com la creativitat afecta a l'educació i com ajuda a la integració d'aquells infants que no van pel mateix camí que la majoria (que veuen i senten el món d'una manera diferent) i aplicar-lo al projecte

Accessibility: Usability for all | Interaction Design Foundation

We are all, designers and users, different. Some of us have dyslexia; others have partial hearing loss, for instance. The areas of user needs we should consider for accessible design are:

Visual: Long-sightedness, blindness, color blindness, are all forms of visual disability you need to cater for in your design.

Motor/Mobility: This category doesn’t just extend to problems with the use of the hands and arms (which are very likely to cause problems with web accessibility), but also with other muscular or skeletal conditions. If, for example, your web design were to feature in a trade-show booth, you’d need to consider how someone in a wheelchair could access that booth, and turn around and exit it on completing the task.

Auditory: Auditory disabilities affect the hearing and come in varying degrees of severity, up to and including total deafness.

Seizures: Some individuals can be affected by light, motion, flickering, etc. on screen, thus triggering seizures. The most common issue in this category is photosensitive epilepsy.

Learning: It’s also important to remember that not all disabilities are physical. Learning and cognitive disabilities can also influence accessibility.

3 Ways Technology Can Help Students with Autism - EdTech

Digital tools have the power to help students with learning disabilities communicate and gain confidence.

En aquest article s'explican tres maneres com la tecnología pot ajudar en l'integració i el rendiment per a alumnes amb discapacitats : augmentant i millorant les seves habilitats comunicatives verbals amb els altres alumnes i professorat, millorant les seves habilitats socials, augmentant la seva autoestima.
(parla en concret alumnes en l'espectre autista, hiperactivitat, dèficit d'atenció):

Disseny universal per a l'aprenentatge i intervenció educativa

Cada vegada més els mestres han de donar respostes ajustades a una diversitat complexa del seu alumnat, i aquest fet s’ha de tenir en compte en la formació inicial dels futurs docents. És imprescindible que es disposi de mestres amb les competències necessàries per respondre a les necessitats que presenten tots els alumnes. I davant d’aquesta necessitat, es planteja aquest projecte. Un projecte que pretén fer ús del Disseny universal per a l’aprenentatge no solament per reorganitzar les tasques que es plantegen des de la Facultat, sinó també per proporcionar als alumnes situacions en les quals puguin dur a la pràctica un conjunt d’estratègies metodològiques innovadores per atendre la diversitat. Es tracta d’un projecte que va adreçat principalment als estudis de segon curs del Grau en Educació Primària i que involucra directament dos mòduls (Aprenentatge i desenvolupament de la personalitat i Pràcticum I) entre el primer i segon semestre. Amb tot, es preveu que els resultats obtinguts proporcionin un aprenentatge més transversal i significatiu als alumnes, ja que l’experiència s’estendrà als altres cursos del Grau i es podrà fer un treball reflexiu i col·laboratiu amb els tutors i tutores dels diferents pràcticums.

Blog de la Blanquerna amb molta informació sobre la DUA (Disseny Universal per l'Aprenentatge.)

FETC 2018: Sir Ken Robinson Urges Educators to Drop the Standardized Approach - EdTech

The author inspires educators to think outside the box.

Educació personalitzada a cada estudiant de la mà de la tecnología. Una educació personalitzada és la base per a la integració, la tecnología pot ajudar en gran mesura a que això sigui possible.

Technology Can Incite Change and Personalize Learning:

  • Rather than continuing the process of “teaching to the test,” Robinson remarked that technologies at hand could truly empower educators to personalize the education experience for each individual student.
  • Using the technology that has changed the world, as well as emerging technologies, Robinson remarked that schools can offer a more dynamic experience with hands-on learning, collaboration and meaningful real-world problem-solving.
El disseny universal per a l'aprenentatge

Recursos per aplicar el Disseny universal per a l'aprenentatge - Web recomanada pel XTEC. Explicació de la DUA i recull d'eines i recursos.

"El disseny universal per l'aprenentatge (DUA) és un conjunt de principis de disseny curricular, que ens ajuden a avançar cap a un model obert que permeti la participació i l’aprenentatge a tothom. Aquest conjunt de pautes va ser dissenyat pel Center for Applied Special Technology i ja fa anys que s'estan aplicant als Estats Units i a altres països."

Until learning has no limits

CAST és una organització sense ànim de lucre de recerca i desenvolupament educatiu que treballa per expandir les oportunitats d'aprenentatge de totes les persones mitjançant Universal Design for Learning.

4 Steps to Implement Universal Design for Learning in the Classroom - EdTech

UDL provides multiple paths to student success.

article sobre : que és el UDL? com pot ajudar a integrar els estudiants amb més dificultats? quin paper juga la tecnología en aquesta estràtegia educativa?
Molt interssant per l nostre projecte...

Allowing Diversity to Flourish in the Classroom

The Universal Design for Learning presents a learning model geared towards addressing the learning needs of each individual student.

Explicació que és la UDL en gràfics.

Flipgrid. The Power of Student Voice. on Vimeo

This video showcases authentic classroom stories of amplifying student voice through Flipgrid. From highlighting the power of natural voice in elementary students…

Flipgrid is where your students go to share ideas and learn together. It’s where students amplify and feel amplified. It’s video the way students use video. Short. Authentic. And fun! That’s why it’s the leading video discussion platform used by tens of millions of PreK to PhD educators, students, and families in 150 countries

Dins de les eines existents al mercat he trobat especialment interessant aquesta, és una xarxa social d'aprenentatge mitjançant vídeos. Crec que sería quelcom semblant al que estem tractant al nostre projecte. Adjunto també la web de l'aplicació.
Flipgrip webpage

Innovacion educativa. Educación Infantil: Dinosaurios en el camino | Blog Escuelas en red | EL PAÍS

Un exemple d'un projecte a educació infantil on utlitzen diferents eines (tecnològiques, artístiques, conversa...) perquè els nens puguin anar aprenent bassant-se en les teories múltiples de Gardner, que donen més cabuda a la inclusió, perquè diu que cada nen té una manera d'apendre