List Headline Image
Updated by wojciechsaski2 on Jan 16, 2018
 REPORT
6 items   1 followers   0 votes   5 views

6 pozycji Systemu oświetlenia lotniska

Oświetlenie lotniska na lotnisku jest przede wszystkim odpowiedzialne za nawigację pilota - kolory, intensywność i kształt wiązki są ważne. Dzięki systemom oświetlenia używanym na lotnisku pilot kontrolujący samolot może określić nie tylko moment rozpoczęcia lądowania, ale także punkt końcowy drogi startowej, szerokość drogi startowej i lokalizację przeszkód kolizyjnych.

1

Beacon

Beacon

Beacon to latarnia, która umożliwia identyfikację lotniska z powietrza. Daje silny strumień błyskającego, białego i zielonego światła. Błyski są widoczne ze wszystkich kierunków - więc pilot może łatwo określić przybliżoną lokalizację lotniska. Latarnia wykonuje 6 obrotów na minutę.

2

Światła na pasie startowym lotniska

Światła na pasie startowym lotniska

Światła na pas startowy składają się z oświetlenia krawędzi, oświetlenia progu, oświetlenia linii środkowej i światła identyfikatora końca drogi startowej oraz oświetlenia obszaru przyziemienia.

3

Runway edge lighting

Runway edge lighting

Światła krawędziowe są zainstalowane symetrycznie z linią środkową drogi startowej. Światła https://medium.com/@aviation/airport-lighting-system-3a3fe8749e5 na przystankach są również zainstalowane na krawędziach - dają czerwone, jednokierunkowe światło. Czasami istnieje potrzeba dostosowania progu - na przykład w przypadku uszkodzonej nawierzchni. W takim przypadku światła umieszczone przed progiem drogi startowej będą miały czerwony kolor z punktu widzenia podejścia.

4

Światła linii środkowej pasa startowego

Światła linii środkowej pasa startowego

Tylko niektóre precyzyjne drogi startowe są wyposażone w światło linii środkowej pasa startowego. Jeśli chodzi o precyzyjne pasy startowe CAT III, są one ustawione w odstępach 15-metrowych, od progu do progu, wzdłuż linii środkowej. Na innych pasach startowych interwały wynoszą 30 metrów. RCL są dwukierunkowe. 900 metrów od końca pasa startowego, białe światła zmieniają kolor na czerwono-biały, 300 metrów od końca pasa startowego - czerwony. Światła o wysokiej intensywności służą do oświetlania linii środkowej drogi startowej.

5

Lampka strefy przyziemienia

Lampka strefy przyziemienia

Światła strefy przyziemienia (TDZL) stosowane są na precyzyjnych torach podejścia kat. II i III. Pozwalają na identyfikację strefy przyziemienia, zarówno w warunkach słabej widoczności, jak iw nocy. Takie oświetlenie składa się ze świateł barowych, które emitują białe światło. Znajdują się wzdłuż linii środkowej pasa startowego.

6

Oświetlenie drogi kołowania

Oświetlenie drogi kołowania

Drogi kołowania muszą być odpowiednio oznakowane. Oprócz dróg kołowania prowadzących od pasa startowego do hangarów, terminali i innych obiektów lotniskowych, istnieją także drogi kołowania specjalnego przeznaczenia: postój taksówek na stoisku lotniczym, droga kołowania przystani i droga szybkiego zjazdu z dróg kołowania.