List Headline Image
Updated by Hugo Callens on Jan 10, 2018
 REPORT
Hugo Callens Hugo Callens
Owner
20 items   1 followers   0 votes   5 views

20 populairste berichten op socius.be - 2017

Decreet, memorie van toelichting en uitvoeringsbesluit

Een decreet is een Vlaamse wet. In decreten worden de algemene regels voor de samenleving en de werking van de overheid vastgelegd. Zowel de regering als de Vlaamse volksvertegenwoordigers kunnen een nieuw decreet voorstellen. Het parlement als wetgevende macht heeft het laatste woord over alle wetten.

35 % moslims in Vlaanderen doet vrijwilligerswerk

(Persbericht) Bond zonder Naam liet een peiling uitvoeren bij moslims in Vlaanderen over vrijwilligerswerk door het etnomarketingbureau Tiqah. Uit de resultaten blijkt dat moslims zich aanzienlijk engageren als vrijwilliger. 35% van de ondervraagde moslims geeft aan zich onbezoldigd in te zetten in verschillende delen van de samenleving. Uit een onderzoek dat KBS liet uitvoeren in 2015 bleek dat in Vlaanderen 20,1 % van de bevolking zich inzet als vrijwilliger.

Een Facebookpagina voor je vereniging: 7 tips

Heel wat lokale afdelingen van verenigingen zijn aanwezig op Facebook. Dat is immers een goede manier om je vereniging zichtbaar te maken, informatie te delen en in conversatie te treden met het publiek. In de praktijk verloopt dat echter niet altijd vlekkeloos. Daarom deze 7 tips, die de enthousiaste vrijwilliger kunnen helpen om meer uit Facebook te halen.

We zijn op zoek naar een nieuwe collega

We ontvangen graag je sollicitatie met een gemotiveerde brief, CV en eventuele referenties uiterlijk op 7 december 2017.

9 Tools voor kennismanagement – deel 1

Office in combinatie met e-mail is waarschijnlijk de meest gebruikte tool voor kennisdeling, maar niet de beste. Je vindt tegenwoordig een massa (online) applicaties die de klus veel beter klaren. Om je te helpen het bos door de bomen te zien maakten we, in het verlengde van de studiedag “Wat kan KIM voor je organisatie betekenen?” van 16 oktober 2014, een overzicht. In een eerste bijdrage komen alvast vijf tools aan bod, de rest volgt binnenkort.

Veel gestelde vragen over auteursrecht

Elke originele creatie die in een bepaalde vorm gegoten is – of het nu om foto’s, teksten of ander materiaal gaat – wordt in ons land beschermd door het auteursrecht. Organisaties die het niet te nauw nemen met deze regelgeving kunnen meer dan ooit de rekening gepresenteerd krijgen. Letterlijk. En die kan flink oplopen.

Vrijwilligers in beweging

Wat verlangen vrijwilligers in lokale afdelingen van professionals? Kunnen en moeten we onze ondersteuning aanpassen naargelang de afdeling? Op welke manier kunnen we afdelingen indelen? Joris Piot, praktijklector sociaal-cultureel werk en onderzoeker aan de Sociale School Heverlee vroeg het ‘dé vrijwilligers’ op de man af. Socius besprak met hem de belangrijkste inzichten uit zijn onderzoek.

Vrijwilligers begeleiden

Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde voor het sociaal-cultureel volwassenenwerk. Voor heel wat organisaties blijkt het echter steeds moeilijker te worden om vrijwilligers te vinden, te motiveren en te houden. Wat kan je daaraan doen en hoe ga je daarmee om? Socius en De Ambrassade nodigden vrijwilligersexpert Koen Vermeulen uit om zijn inzichten te delen op de studiedag ‘Vrijwilligers begeleiden’ van 28 april 2016.

Tips om vrijwilligers te waarderen

Waardering is motiverend voor de inzet van vrijwilligers. Uit onderzoek blijkt dat vrijwilligers in de eerste plaats interessante activiteiten en uitdagende taken willen in ruil voor hun inzet.

De maatschappelijke oorzaken van burn-out

Op 17 november ben je naar jaarlijkse gewoonte welkom op de Trefdag sociaal-cultureel werk. Op het programma: sprekers die de samenleving kunnen lezen en met vernieuwende alternatieven op de proppen komen voor de maatschappij van morgen. Socius sprak met Paul Verhaeghe, psycholoog en auteur van de boeken ‘Autoriteit’ en ‘Identiteit’. Hij brengt op de Trefdag zijn visie op de maatschappelijke oorzaken van burn-out. Verhaeghe daagt je uit na te denken over alternatieven en de rol die is weggelegd voor sociaal-culturele professionals bij het bestrijden van psychologische moeilijkheden zoals burn-out en depressie.

Video: Paul Verhaeghe over burn-out

De Trefdag sociaal-cultureel werk is het jaarlijkse inspiratie- en ontmoetingsevenement voor alle professionals uit de sector van het sociaal-cultureel volwassenenwerk. Paul Verhaeghe opende de editie 2016 met een druk bijgewoonde lezing over burnout en depressie.

Politiserend werken

Is het middenveld gedepolitiseerd? Wat betekent politisering op de dag van vandaag en hoe kunnen we opnieuw politiserend werken als sociaal-culturele organisatie?

Motieven van vrijwilligers

Welke motieven hebben vrijwilligers voor hun engagement? We stellen je het model van de vier figuren van betekenisverlening voor en laten enkele vrijwilligers aan het woord over het waarom van hun vrijwillige inzet.

Denken vanuit de klant: werken met persona’s

Het werken met persona’s is een techniek die niet alleen zijn waarde heeft voor de reclame- en marketingwereld. Ook sociaal-culturele organisaties die een klantgerichte aanpak willen hanteren en de gebruiksvriendelijkheid van hun acties willen verhogen, doen er hun voordeel mee.

Competenties en grondhouding

Hefbomen ontwikkelen kracht. Kracht om dingen op te tillen en in beweging te zetten. Met de publicatie Versterken reiken we je zeven hefbomen aan. Instrumenten, werkvormen, methoden, of inzichten die werkers, organisaties en beleidsactoren helpen om maatschappelijk innoveren te ondersteunen en verder te ontwikkelen.

Het nieuwe leren 1 – Leren in de digitale samenleving

De wereld van educatie en vorming is volop in beweging. Willen we als sociaal-culturele organisatie de diversiteit van het nieuwe leren omarmen, dan moeten we ons niet enkel richten op klassieke face-to-face leeractiviteiten zoals cursussen en studiedagen, maar een digitaal leerlandschap opbouwen waarin mensen op verschillende manieren kunnen leren.

Hoe lokale afdelingen en vrijwilligers inspireren?

Met deze drie tips houd je de vinger aan de pols van wat er leeft aan de basis van je vereniging, zorg je ervoor dat je als vereniging niet versteent en hou je de energie van je lokale afdelingen en vrijwilligers op peil.

Sterke vrijwilligers door sterke communicatie

Niet alleen bij het werven, maar ook bij het motiveren, binden en begeleiden van vrijwilligers kan een doordachte communicatie het verschil maken. ‘Doordacht’ is hier het sleutelwoord, want het lukraak uitrollen van communicatieacties zet doorgaans weinig zoden aan de dijk. De acties die je als organisatie op touw zet, verbind je met de doelstellingen uit je vrijwilligersbeleid. Staat dat beleid op punt, dan is het vooral kwestie om aan elke doelstelling de juiste actie te koppelen.

Digital Belgium Skills Fund

In de toekomst vereisen negen op tien jobs digitale vaardigheden. Overheden moeten er dan ook over waken dat zoveel mogelijk burgers, ongeacht hun leeftijd en achtergrond, de nodige digitale kansen kunnen grijpen. Het verwerven van een minimum aan digitale vaardigheden is daarbij cruciaal.

De vier levensfasen van een afdeling

De startende, autonome, routineuze en verstillende groep stellen de vier levensfasen van een afdeling voor volgens onderzoeker Joris Piot. Hoe passen afdelingsbegeleiders hun ondersteuning hierop aan? Socius geeft je vier inspirerende praktijkvoorbeelden uit het leertraject afdelingsbegeleiding voor verenigingen uit het sociaal-cultureel volwassenenwerk.