List Headline Image
Updated by Mateusz Czech on Feb 14, 2018
 REPORT
5 items   5 followers   0 votes   168 views

203 Prasówka zSieci. 29 grudnia ❄

Pra­sówka zSieci to zbiór naj­waż­niej­szych infor­ma­cji ze świata social media i mar­ke­tingu. Publi­ko­wana codzien­nie rano od ponie­działku do piątku w for­mie listy. Dostępna jest zarówno na blogu, jak i na Mes­sen­ge­rze! Co to ozna­cza? Naj­waż­niej­sze infor­ma­cje tra­fiają bez­po­śred­nio na Two­jego Face­bo­oka, bez koniecz­no­ści zaglą­da­nia na fan­page, czy blog. Jedyne co musisz zrobić, wysłać wia­do­mość na moim fan­page'u: https://www.messenger.com/t/mateuszczech.blog/

Technografia i schizofrenia konsumencka - NowyMarketing

Dobrnęliśmy do momentu, kiedy wszyscy chcą mówić, a nikt nie chce słuchać. Marketerzy zatracili człowieczeństwo tak bardzo, serwując nam nic...

6 konferencji marketingowych 2018, na które warto się wybrać

Młodzi i doświadczeni adepci marketingu często zadają mi dwa pytania: jakie książki warto przeczytać i na jakie wydarzenia marketingowe się wybrać w Polsce. O ile na to pierwsze pytanie staram się …

Snapchat z funkcją Wspomnień na podstawie Story z 2017 roku

2017 is (mercifully) almost over, and the social giants are ever eager to recap your year. For the past few years, Facebook has offered users a “Year In Review” video, and now it’s Snapchat’s turn. Your 2017 Story is pretty much what it sounds like. Snapchat selects Snaps you saved to your Memories throughout 2017, …

Instagram od teraz będzie pokazywał "Rekomendowane" posty w feedzie

Instagram's feed will now show users recommended posts - a change that earlier this month was spotted while in testing, and has since quietly gone live. The..

Kolekcje w Facebook Ads. Case study i ponad 1 milion $ przychodu.

Brands reacted with glee when Facebook launched its Collection ad format in March. Here's how one advertiser tested its impact -- and what he discovered.