List Headline Image
Updated by Mateusz Czech on Feb 14, 2018
 REPORT
5 items   4 followers   1 votes   238 views

198 Prasówka zSieci. 13 grudnia ❄

Pra­sówka zSieci to zbiór naj­waż­niej­szych infor­ma­cji ze świata social media i mar­ke­tingu. Publi­ko­wana codzien­nie rano od ponie­działku do piątku w for­mie listy. Dostępna jest zarówno na blogu, jak i na Mes­sen­ge­rze! Co to ozna­cza? Naj­waż­niej­sze infor­ma­cje tra­fiają bez­po­śred­nio na Two­jego Face­bo­oka, bez koniecz­no­ści zaglą­da­nia na fan­page, czy blog. Jedyne co musisz zrobić, wysłać wia­do­mość na moim fan­page'u: https://www.messenger.com/t/mateuszczech.blog/

LinkedIn wyśle Ci powiadomienie o umiejętnościach, które są teraz trendy.

LinkedIn is launching a new monthly notification that gives you more information on trending skills among people with the same job title as you

Mikołaj korzystający z Insta Stories i sharing economy? Coca-Cola ubiera klasykę w nowoczesny koncept - NowyMarketing

Mikołaj, który używa Insta Stories, nie istnieje? Ależ skąd! Nowoczesny Święty nie tylko roznosi prezenty, korzysta z social mediów, ekonomii...

Twitter oficjalnie z funkcją wątków. Zapowiada się super!

Twitter today is announcing the launch of a new feature that will allow people to more easily post tweetstorms - that is, those series of connected tweets..

Google buduje centrum AI w centralnych Chinach.

Google announced its first AI research center in Asia will be set up in China, underlining the country's capacity to dominate in the fast-growing field.

W 2023 roku sprzedaż smartfonów wyniesie 1,85 miliarda sztuk, w standardzie sztuczna inteligencja

Za pięć lat globalna sprzedaż smartfonów osiągnie poziom ponad pięciu milionów sztuk dziennie - wynika z analizy Deloitte. Do końca 2023 roku w krajach rozwiniętych korzystać z nich będzie ponad 90 proc. dorosłych osób, standardem wyposażenia będą elementy sztucznej inteligencji.