List Headline Image
Updated by Mateusz Czech on Feb 14, 2018
Headline for 195 Prasówka zSieci. 6 grudnia ❄
 REPORT
5 items   4 followers   0 votes   324 views

195 Prasówka zSieci. 6 grudnia ❄

Pra­sówka zSieci to zbiór naj­waż­niej­szych infor­ma­cji ze świata social media i mar­ke­tingu. Publi­ko­wana codzien­nie rano od ponie­działku do piątku w for­mie listy. Dostępna jest zarówno na blogu, jak i na Mes­sen­ge­rze! Co to ozna­cza? Naj­waż­niej­sze infor­ma­cje tra­fiają bez­po­śred­nio na Two­jego Face­bo­oka, bez koniecz­no­ści zaglą­da­nia na fan­page, czy blog. Jedyne co musisz zrobić, wysłać wia­do­mość na moim fan­page'u: https://www.messenger.com/t/mateuszczech.blog/

Pinterest integruje się z Facebookiem jeszcze mocniej. Za pomocą bota i Messengera.

As Pinterest looks to further expand beyond just the audience you'd expect to use it, it's going to have to start chasing down users and meet them on..

Facebook z nową funkcją, zauważyłeś ją?

Facebook today announced it was releasing a feature called Did You Know, in which Facebook users answer questions about themselves to no particular end.

Instagram Stories od teraz możesz zapisać i przypiąć do swojego profilu. Koniec limitu 24h.

In an unexpected twist, Instagram is now letting us archive Stories and pin them to our profile, where they can be seen forever

Czy zdajesz sobie sprawę, co by było, gdyby ludzie mieli numer do Świętego Mikołaja? Reklama NOS wzruszy każdego! - N...

Czy kiedykolwiek wyobrażałeś sobie, że osobiście dzwonisz do Świętego Mikołaja i mówisz mu, jaki prezent na Boże Narodzenie chcesz otrzymać?...

Reklamowa inicjatywa ads.txt

Zmiany technologiczne, oczekiwania użytkowników, a także powstała niedawno koalicja Better Ads sprawiają, że rynek reklamy w Internecie przechodzi prawdziwą rewolucję. Przejrzystość oraz proces automatyzacji zakupu i sprzedaży powierzchni zaczyna się komplikować. Rozwiązaniem ma być plik ads.txt umieszczony na stronie wydawcy.