List Headline Image
Updated by Mateusz Czech on Feb 14, 2018
Headline for 194 Prasówka zSieci. 5 grudnia ❄
 REPORT
6 items   4 followers   0 votes   107 views

194 Prasówka zSieci. 5 grudnia ❄

Pra­sówka zSieci to zbiór naj­waż­niej­szych infor­ma­cji ze świata social media i mar­ke­tingu. Publi­ko­wana codzien­nie rano od ponie­działku do piątku w for­mie listy. Dostępna jest zarówno na blogu, jak i na Mes­sen­ge­rze! Co to ozna­cza? Naj­waż­niej­sze infor­ma­cje tra­fiają bez­po­śred­nio na Two­jego Face­bo­oka, bez koniecz­no­ści zaglą­da­nia na fan­page, czy blog. Jedyne co musisz zrobić, wysłać wia­do­mość na moim fan­page'u: https://www.messenger.com/t/mateuszczech.blog/

Zasięgi organiczne na Facebooku – druga część analizy

Dwa tygodnie temu opublikowaliśmy wyniki analizy stu największych polskich stron blogów na Facebooku, która pokazała znaczący spadek zasięgów organicznych tych stron. Aby uzupełnić ten obraz, postanowiliśmy przyjrzeć się także mniejszym stronom. Podzieliliśmy je na dwie grupy - od tysiąca do 10...

Selectivv: nowe narzędzia dostarczające danych o konsumentach

Agencja marketingu mobilnego Selectivv wprowadziła dwa nowe rozwiązania, pozwalające marketerom sprawdzać ilu właścicieli smartfonów i o jakich cechach przebywa na danym obszarze oraz kim faktycznie są odbiorcy reklam mobile.

Skoro kupujemy oczami, zacznijmy skutecznie sprzedawać obrazem - produkty e-commerce w wynikach Google Grafika - Nowy...

Kto z was, podobnie jak ja, wyszukuje produkty w internecie, korzystając w pierwszym kroku jedynie z wyników wyszukiwania Google Images? Wiem, że jest nas...

Facebook Messenger Kids - wersja dla dzieci, kontrolowana przez rodziców.

Messenger Kids is a completely locked-down and sanitized version of Facebook Messenger.

Jak wyglądał Snapchat w 2017? Statystyka | Smart Insights

How to use Snapchat marketing in 2018 as part of your social media strategy

Facebook Creator - przewodnik po aplikacji.

Discover how to use the Facebook Creator mobile app to record branded video, chat with your community, and get valuable insights for your content.