List Headline Image
Updated by Mateusz Czech on Feb 14, 2018
Headline for 193 Prasówka zSieci. 4 grudnia ❄
 REPORT
3 items   3 followers   0 votes   147 views

193 Prasówka zSieci. 4 grudnia ❄

Pra­sówka zSieci to zbiór naj­waż­niej­szych infor­ma­cji ze świata social media i mar­ke­tingu. Publi­ko­wana codzien­nie rano od ponie­działku do piątku w for­mie listy. Dostępna jest zarówno na blogu, jak i na Mes­sen­ge­rze! Co to ozna­cza? Naj­waż­niej­sze infor­ma­cje tra­fiają bez­po­śred­nio na Two­jego Face­bo­oka, bez koniecz­no­ści zaglą­da­nia na fan­page, czy blog. Jedyne co musisz zrobić, wysłać wia­do­mość na moim fan­page'u: https://www.messenger.com/t/mateuszczech.blog/

Insight - prosta rzecz, na którą niełatwo jest wpaść - Marta Górazda

Na początku był insight. Błysk, iskra, eureka, żarówka zapalona nad głową. Insight - czyli co? Czym jest święty graal branży reklamowej?

Tinder nową funkcję z wykorzystaniem sztucznej inteligencji

If you've ever quickly swiped through Tinder, you know that sometimes your fingers can get away from you - and, all of a sudden, you've Super Liked someone..

Facebook kasuje 99 proc. treści terrorystycznych z serwisu zanim zgłoszą je użytkownicy

Treści powiązane z organizacjami terrorystycznymi w 99 na 100 przypadków znikają z Facebooka, zanim zaczną je zgłaszać sami użytkownicy - poinformowali przedstawiciele serwisu.