List Headline Image
Updated by Mateusz Czech on Feb 14, 2018
Headline for 190 Prasówka zSieci. 28 listopada.
 REPORT
5 items   5 followers   0 votes   305 views

190 Prasówka zSieci. 28 listopada.

Pra­sówka zSieci to zbiór naj­waż­niej­szych infor­ma­cji ze świata social media i mar­ke­tingu. Publi­ko­wana codzien­nie rano od ponie­działku do piątku w for­mie listy. Dostępna jest zarówno na blogu, jak i na Mes­sen­ge­rze! Co to ozna­cza? Naj­waż­niej­sze infor­ma­cje tra­fiają bez­po­śred­nio na Two­jego Face­bo­oka, bez koniecz­no­ści zaglą­da­nia na fan­page, czy blog. Jedyne co musisz zrobić, wysłać wia­do­mość na moim fan­page'u: https://www.messenger.com/t/mateuszczech.blog/

Obsługa klienta w mediach społecznościowych – jakie przynosi korzyści?

Dlaczego reagowanie na zapytania użytkowników jest tak istotne? Jakie korzyści może dać nam obsługa klienta w mediach społecznościowych? Przedstawiamy dane zebrane przez Website Builder, które ukazują, jak ważna jest rola social media customer care.

Mocna polska kampania na temat przemocy w sieci podbija Internet - uważaj, żeby czegoś nie przegapić! - NowyMarketing

Według danych NASK, aż jedna czwarta nastolatków (23,1%) przyznaje, że zdarzyło im się spotkać z osobą dorosłą poznaną w internecie, ale z roku na...

McDonald's stworzył świąteczną reklamę, dzięki której wielu rodzicom zmiękną serca - NowyMarketing

McDonald's w Wielkiej Brytanii zaprezentował nam świetną świąteczną kampanię, w której mała dziewczynka bardzo mocno przywiązuje się do marchewki, dlaczego?

Tweet o długości 35 000 znaków? Ktoś próbował i...

Were you impressed when Twitter increased its character limit to 280? These guys weren't, and literally broke the platform with a 35,000 character Tweet. Whether you like it or not, we now all have twice more characters

Black Friday w liczbach: kolejny rekord dla e-commerce

Data from Adobe, Monetate, Rakuten Marketing, Salesforce and Shopify shines a light on Thanksgiving and Black Friday weekend sales activity.