List Headline Image
Updated by Mateusz Czech on Feb 14, 2018
Headline for 189 Prasówka zSieci. 27 listopada.
 REPORT
8 items   3 followers   0 votes   297 views

189 Prasówka zSieci. 27 listopada.

Pra­sówka zSieci to zbiór naj­waż­niej­szych infor­ma­cji ze świata social media i mar­ke­tingu. Publi­ko­wana codzien­nie rano od ponie­działku do piątku w for­mie listy. Dostępna jest zarówno na blogu, jak i na Mes­sen­ge­rze! Co to ozna­cza? Naj­waż­niej­sze infor­ma­cje tra­fiają bez­po­śred­nio na Two­jego Face­bo­oka, bez koniecz­no­ści zaglą­da­nia na fan­page, czy blog. Jedyne co musisz zrobić, wysłać wia­do­mość na moim fan­page'u: https://www.messenger.com/t/mateuszczech.blog/

Zapisz na Potem - nowa funkcja Twittera

Twitter has started testing a new feature called Bookmarks that allows you to 'save for later' Tweets you come across in your timeline. One of the main problems many people face on Twitter is difficulty with

PayPal + Messenger = obsługa z poziomu Rozszerzeń Messengera. Świetne!

PayPal is taking another step forward in its integration with Messenger - this time with a new extension that allows sellers to invoice buyers via the payment service.  PayPal's integration with Facebook Messenger is not new.

Facebook Messenger kopiuje od Snapchata - grywalizację.

Facebook loves to steal Snapchat features to block the popular messaging app’s momentum. Ephemeral stories and messaging have arrived in Facebook, Instagram, and WhatsApp previously, and the...

Facebook z narzędziem do informowania o propagandzie. Ruskiej propagandzie.

Facebook plans to offer a portal where users can see if they engaged with pages linked to Russian propaganda efforts. The portal, which Facebook says will be released by the end of the year, will...

Rząd Pakistanu blokuje Facebooka, Twittera i YouTube

The blocks follows a broader media blackout.

Amerykanie spędzają coraz mniej czasu na Facebooku, coraz więcej w innych mediach społecznościowych

Amerykański użytkownik Facebooka w 2017 roku poświęca mu średnio 18 godzin i 24 minuty miesięcznie. Jeszcze rok temu były to 32 godziny i 43 minuty - wynika z analizy Verto Analytics, opracowanej przez eMarketer. Coraz więcej czasu użytkownicy poświęcają za to na inne media społecznościowe - Twittera, Snapchata i Messengera.

Spadające zasięgi postów na Facebooku – analiza NapoleonCat

Od pewnego czasu pojawiają się doniesienia o globalnych spadkach zasięgów na Facebooku. NapoleonCat postanowił przyjrzeć się sytuacji w Polsce i przeprowadził badanie. Co wykazało?

Snapchat wprowadza nowe formaty reklamowe: Promoted Stories i Augmented Reality Trial

Firma Snap, właściciel aplikacji Snapchat wprowadził nowe formaty reklamowe z których mogą korzystać wszyscy partnerzy biznesowi. Nowością jest możliwość skomponowania z wielu treści pokazu slajdów w Snapchat Stories oraz format wykorzystujący zalety rozszerzonej rzeczywistości.