List Headline Image
Updated by Mateusz Czech on Feb 14, 2018
Headline for 187 Prasówka zSieci. 16 listopada.
 REPORT
6 items   5 followers   0 votes   138 views

187 Prasówka zSieci. 16 listopada.

Pra­sówka zSieci to zbiór naj­waż­niej­szych infor­ma­cji ze świata social media i mar­ke­tingu. Publi­ko­wana codzien­nie rano od ponie­działku do piątku w for­mie listy. Dostępna jest zarówno na blogu, jak i na Mes­sen­ge­rze! Co to ozna­cza? Naj­waż­niej­sze infor­ma­cje tra­fiają bez­po­śred­nio na Two­jego Face­bo­oka, bez koniecz­no­ści zaglą­da­nia na fan­page, czy blog. Jedyne co musisz zrobić, wysłać wia­do­mość na moim fan­page'u: https://www.messenger.com/t/mateuszczech.blog/

Facebook Analytics: przewodnik po nowym narzędziu analitycznym Facebooka

W Menedżerze firmy znajdziemy zupełnie nowe narzędzie analityczne. Przedstawiamy więc Facebook Analytics – sprawdziliśmy, jakie jego funkcje są już dostępne, i czego możemy spodziewać się niebawem. Analiza to proces poznawczy polegający na podziale nawet …

Finsta, czyli sekretne życie na Instagramie

Media społecznościowe sprawiły, że żyjemy w przeświadczeniu o konieczności kreowania idealnego wizerunku w sieci. Nie każdemu to jednak odpowiada - stąd Finsta, czyli trend zakładania drugiego konta na Instagramie.

LinkedIn z jeszcze lepszymi LeadsAds - nowa funkcja. Dynamic Ads.

LinkedIn delighted advertisers in April with the launch of Lead Gen Forms for Sponsored Content - Following their success, LinkedIn is now updating them with a few new features. LinkedIn's Lead Gen Forms became a big

W Rosji wydatki na reklamę online większe od telewizyjnych

W III kwartale 2017 roku wydatki na reklamę internetową w Rosji osiągnęły 41 miliardów rubli i po raz pierwszy w historii tego rynku były wyższe od nakładów na telewizję. Od stycznia do końca września całkowita wartość rosyjskiej reklamy osiągnęła poziom 285 miliardów rubli.

Twitter zabiera badge weryfikacyjne. Powód? Zmiana systemy ich przyznawania.

Twitter says that it's making progress on its plan to review its authentication system, which it's conducting in the wake of backlash against the social..

Messenger Day i Facebook Stories to od teraz jedno i to samo.

Facebook has announced that it is combining Messenger Day and Facebook Stories into one experience. The resulting feature is called, simply, Stories. Facebook routinely tests, launches, shelves, and even combines features, so its latest move is