List Headline Image
Updated by Mateusz Czech on Feb 14, 2018
Headline for 184 Prasówka zSieci. 9 listopada.
 REPORT
5 items   4 followers   0 votes   257 views

184 Prasówka zSieci. 9 listopada.

Pra­sówka zSieci to zbiór naj­waż­niej­szych infor­ma­cji ze świata social media i mar­ke­tingu. Publi­ko­wana codzien­nie rano od ponie­działku do piątku w for­mie listy. Dostępna jest zarówno na blogu, jak i na Mes­sen­ge­rze! Co to ozna­cza? Naj­waż­niej­sze infor­ma­cje tra­fiają bez­po­śred­nio na Two­jego Face­bo­oka, bez koniecz­no­ści zaglą­da­nia na fan­page, czy blog. Jedyne co musisz zrobić, wysłać wia­do­mość na moim fan­page'u: https://www.messenger.com/t/mateuszczech.blog/

Czy pokolenie Digital Natives… nie istnieje? - NowyMarketing

O Digital Natives słyszeli już chyba wszyscy – definiuje się ich jako przedstawicieli końca pokolenia Y i całą generację Z. To osoby, które...

Od teraz dodasz na Instagram Stories zdjęcia i filmy starsze niż 24 godziny

Nowość na Instagramie sprawi, że nasze Stories mogą być jeszcze bogatsze. Najnowsza aktualizacja aplikacji pozwala na dodawanie do relacji zdjęć i filmów starszych niż 24 godziny oraz oznaczenie ich specjalną naklejką.

Twitter wprowadza opcję Promote Mode do automatycznego promowania tweetów od marek

Twitter poinformował o udostępnieniu swoim partnerom biznesowym narzędzia o nazwie Promote Mode. Jest to opcja pozwalająca w sposób automatyczny promować wpisy pochodzące od konkretnej marki czy firmy. Miesięczna opłata za korzystanie z Promote Mode wynosi 99 dolarów.

YouTube, Google i Ceneo mocno w górę, Instagram i Snapchat w dół (Gemius/PBI z października)

W październiku prawie wszystkie czołowe serwisy i wydawcy internetowy osiągnęli wzrosty odwiedzalności w skali miesiąca. Najwięcej zyskały YouTube, Google.com. i Ceneo. Spadki zanotowały natomiast aplikacje mobilne Mapy, Muzyka Google Play, Instagram i Snapchat.

Instagram - statystyki, które trzeba znać | Smart Insights

20 Instagram statistics every marketer should know about for 2018 | We reflect and share on the best Instagram research in 2017 to help social strategies