List Headline Image
Updated by Mateusz Czech on Feb 14, 2018
Headline for 177 Prasówka zSieci. 24 października.
 REPORT
6 items   3 followers   0 votes   136 views

177 Prasówka zSieci. 24 października.

Pra­sówka zSieci to zbiór naj­waż­niej­szych infor­ma­cji ze świata social media i mar­ke­tingu. Publi­ko­wana codzien­nie rano od ponie­działku do piątku w for­mie listy. Dostępna jest zarówno na blogu, jak i na Mes­sen­ge­rze! Co to ozna­cza? Naj­waż­niej­sze infor­ma­cje tra­fiają bez­po­śred­nio na Two­jego Face­bo­oka, bez koniecz­no­ści zaglą­da­nia na fan­page, czy blog. Jedyne co musisz zrobić, wysłać wia­do­mość na moim fan­page'u: https://www.messenger.com/t/mateuszczech.blog/

Wezwij do działania! Czyli Call to Action w content marketingu - NowyMarketing

Call To Action to element konieczny w niemal każdym tekście marketingowym. Dobrze sformułowane wezwanie do działania wpływa na wzrost konwersji na...

Carrefour testuje platformę Marketplace z towarami niedostępnymi w stacjonarnych sklepach sieci

Sieć hipermarketów Carrefour wprowadziła w Polsce w ramach pilotażu nową platformę e-commerce o nazwie Marketplace. Dzięki niej klienci mogą kupować online towary niedostępne w stacjonarnych sklepach Carrefoura, a w przyszłości także produkty oferowane przez zewnętrznych producentów.

Internet wg nastolatków? To takie coś, gdzie jest wszystko… - NowyMarketing

fot. unsplash.com
„Fake-newsy” to dla młodych ludzi część internetowej rzeczywistości i oczywistego ryzyka związanego z korzystaniem z sieciowych...

Facebook's Live Video Producer - nowe narzędzie do transmisji live.

Facebook is apparently getting ready to give video producers much more flexibility with their live broadcasts. The company appears to be testing a web-based ‘Live Video Producer’ tool that would allow you to control footage from multiple cameras in one stream. Previously, enterprising developers had spotted the tool hidden in Facebook code as far back …

Które liczby sprawdzają się w nagłówkach? Infografika.

Find out which number in headlines for list-based articles and blog posts correlate to most social shares. Check out this infographic for more insights from the marketing study.

Jak zbudować lejek sprzedaży dla kanałów social media?

When building a social media strategy, you want to make sure your tactics cover each stage of the sales funnel.