List Headline Image
Updated by Mateusz Czech on Feb 14, 2018
Headline for 176 Prasówka zSieci. 23 października.
 REPORT
5 items   4 followers   0 votes   233 views

176 Prasówka zSieci. 23 października.

Pra­sówka zSieci to zbiór naj­waż­niej­szych infor­ma­cji ze świata social media i mar­ke­tingu. Publi­ko­wana codzien­nie rano od ponie­działku do piątku w for­mie listy. Dostępna jest zarówno na blogu, jak i na Mes­sen­ge­rze! Co to ozna­cza? Naj­waż­niej­sze infor­ma­cje tra­fiają bez­po­śred­nio na Two­jego Face­bo­oka, bez koniecz­no­ści zaglą­da­nia na fan­page, czy blog. Jedyne co musisz zrobić, wysłać wia­do­mość na moim fan­page'u: https://www.messenger.com/t/mateuszczech.blog/

Facebook w testach opcji Proponowane aktualności mocno ogranicza zasięgi fanpage'y w kilku krajach

Facebook w ramach ograniczonych testów przeniósł wszystkie treści publikowane przez strony do nowej sekcji Proponowane aktualności jednocześnie usuwając je z News feedu użytkowników. Według wyliczeń firmy CrowdTangle eksperyment Facebooka spowodował znaczący spadek zasięgu postów od wydawców. Na liście krajów dotkniętych zmianą są Serbia, Słowacja, Sri Lanka, Boliwia, Gwatemala i Kambodża.

5 trendów w mediach społecznościowych na 2018 rok

Jakie trendy warto mieć na uwadze przy tworzeniu strategii na kolejny rok? O jakich aspektach social media pamiętać przy planowaniu komunikacji na 2018? Oto 5 trendów wyróżnionych przez Digital Marketing Institute.

Content marketing w czasach postprawdy - NowyMarketing

Każda rewolucja pożera własne dzieci, także ta internetowa. Choć wciąż content jest królem, korona na jego głowie coraz bardziej ciąży. Spod...

Facebook Messenger z obsługą PayPala do płatności w Messengerze

Facebook users are getting a new way to pay eachother with Messenger. Well, actually an old one – starting today, people in the US will be able to pay eachother using PayPal. To set up PayPal, just initiate a payment like you normally would, by tapping the ‘+’ button and then selecting the green payments …