List Headline Image
Updated by Mateusz Czech on Feb 14, 2018
Headline for 172 Prasówka zSieci. 11 października.
 REPORT
7 items   3 followers   0 votes   195 views

172 Prasówka zSieci. 11 października.

Pra­sówka zSieci to zbiór naj­waż­niej­szych infor­ma­cji ze świata social media i mar­ke­tingu. Publi­ko­wana codzien­nie rano od ponie­działku do piątku w for­mie listy. Dostępna jest zarówno na blogu, jak i na Mes­sen­ge­rze! Co to ozna­cza? Naj­waż­niej­sze infor­ma­cje tra­fiają bez­po­śred­nio na Two­jego Face­bo­oka, bez koniecz­no­ści zaglą­da­nia na fan­page, czy blog. Jedyne co musisz zrobić, wysłać wia­do­mość na moim fan­page'u: https://www.messenger.com/t/mateuszczech.blog/

Siła osobowości: pierwszy ranking marek osobistych youtuberów - NowyMarketing

O potencjalne marek youtuberów stanowi ich bliskość w stosunku do odbiorców. Historia Bez Cenzury, AdBuster, Mówiąc Inaczej, Abstrachuje i Red Lipstick...

USA, Chiny i Niemcy najbardziej wartościowymi krajowymi markami na świecie, Polska na 23. miejscu

Według rankingu firmy Brand Finance wyceniane na ponad 21 bilionów dolarów Stany Zjednoczone są najbardziej wartościową marką narodową na świecie w 2017 roku. Polska znalazła się na tej liście na 23. miejscu z kwotą 571 miliardów dolarów, co oznacza spadek o 2 pozycje w porównaniu z poprzednim rokiem.

„Gorgeous Grey” – o trendzie, który na dobre zagościł w fotografii kulinarnej - NowyMarketing

Szary staje się coraz bardziej cenionym kolorem w wielu obszarach szeroko pojętej kreatywności. Nas interesuje szczególnie ze względu na jego wpływ na...

Snapchat uruchamia funkcję "Context Cards"

According to an interesting interview, Evan Spiegel claims that 'evolving really quickly is part of the job here'. This statement rings particularly true these days, with Instagram Stories officially surpassing Snapchat in active users and

Wskaźniki, które powinien mierzyć każdy e-commerce

While there are numerous metrics that can be tracked, I’ve listed the ones most commonly tied to the growth of your store.

Facebook Cover Wideo - zobacz inspirujące przykłady jak możesz je wykorzystać

Find best practices and ideas for using Facebook cover videos on your Facebook business page.

Konsumenci ufają bardziej kanałom tradycyjnym niż digitalowym

Chart of the day: Customers trust traditional channels more than digital channels