List Headline Image
Updated by Mateusz Czech on Feb 14, 2018
Headline for 166 Prasówka zSieci. 20 września.
 REPORT
6 items   7 followers   1 votes   351 views

166 Prasówka zSieci. 20 września.

Pra­sówka zSieci to zbiór naj­waż­niej­szych infor­ma­cji ze świata social media i mar­ke­tingu. Publi­ko­wana codzien­nie rano od ponie­działku do piątku w for­mie listy. Dostępna jest zarówno na blogu, jak i na Mes­sen­ge­rze! Co to ozna­cza? Naj­waż­niej­sze infor­ma­cje tra­fiają bez­po­śred­nio na Two­jego Face­bo­oka, bez koniecz­no­ści zaglą­da­nia na fan­page, czy blog. Jedyne co musisz zrobić, wysłać wia­do­mość na moim fan­page: https://www.messenger.com/t/mateuszczech.blog/

Twitter z potężnym błędem. Pozwalał targetować do osób zainteresowanych np. Nazistami

Last week, Facebook disabled its self-reported interest categories when a report claimed that advertisers could target anti-Semitic interest categories. But Facebook isn't the only social platform that has a problem. Twitter has a slightly bigger

Dwie sekundy – Deloitte Digital o największych wyzwania wideo online - Marketing przy Kawie

Popularność wideo w Internecie rośnie. W przepełnionym treścią internecie, jednym z największych wyzwań dla branży reklamowej jest zwrócenie uwagi widza – zauważają eksperci Deloitte Digital.

Email marketing i social media – zacznij od podstaw - NowyMarketing

Łączenie działań email marketingowych z aktywnością w social mediach niesie ze sobą liczne korzyści – wystarczy wymienić chociażby najważniejsze...

W Świecie Wirtualnej Rzeczywistości. Trening predyspozycji i umiejętności zawodowych - NowyMarketing

Spośród niezliczonych zastosowań, jakie oferuje nam sektor wirtualnej rzeczywistości, stosunkowo niewiele uwagi poświęca się obszarom spoza rozrywki....

Facebook z opcją dzięki, której sprawdzisz na jakie reklamy zareagowałeś.

You might think you're impervious to Facebook's ads, but you probably do get seduced every once in a while. But since ads aren't always permanently available..

Autoodtwarzanie dźwięków na Instagramie? Nie takie straszne!

Instagram has silently introduced a pretty useful setting for sound on its autoplay videos. If you choose to have sound on in one video, your choice will be remembered for subsequent ones.   In July, Facebook