List Headline Image
Updated by Mateusz Czech on Feb 14, 2018
Headline for 165 Prasówka zSieci. 19 września.
 REPORT
5 items   3 followers   0 votes   180 views

165 Prasówka zSieci. 19 września.

Pra­sówka zSieci to zbiór naj­waż­niej­szych infor­ma­cji ze świata social media i mar­ke­tingu. Publi­ko­wana codzien­nie rano od ponie­działku do piątku w for­mie listy. Dostępna jest zarówno na blogu, jak i na Mes­sen­ge­rze! Co to ozna­cza? Naj­waż­niej­sze infor­ma­cje tra­fiają bez­po­śred­nio na Two­jego Face­bo­oka, bez koniecz­no­ści zaglą­da­nia na fan­page, czy blog. Jedyne co musisz zrobić, wysłać wia­do­mość na moim fan­page: https://www.messenger.com/t/mateuszczech.blog/

Nowe oblicze luksusu dla generacji Z - Marketing przy Kawie

Nadchodzi pokolenie Z – na rynku następuje istotna zmiana klienteli. Jaka będzie reakcja marek? Jedno jest pewne: uwaga wszystkich skupiona jest na markach luksusowych. Bo luksus jest niczym socjolog – pisze historię, która mówi o tęsknotach, pragnieniach i obsesjach całych pokoleń.

Kodeks dobrych praktyk w inbound marketingu - NowyMarketing

Filozofia inbound marketingu idealnie sprawdza się w promocjach w kanałach B2B, B2C oraz non-profit.

Facebook w Polsce ma większy zasięg proc. niż globalnie, WhatsApp, Instagram i Snapchat wyprzedziły Twittera i Netflixa

W Polsce korzystanie z Facebooka deklaruje większa część internautów w wieku 16-54 lat niż w skali globalnej, natomiast w przypadku WhatsAppa, Instagrama, Twittera, Netflixa i LinkedIn - zdecydowanie mniejsza. W ostatnich latach duże wzrosty popularności w Polsce osiągnęły WhatsApp, Instagram i Snapchat, a spadek zanotował YouTube.

Facebook łączy Power Editora z Menedżera Reklam w jedno narzędzie!

Some people always use Ads Manager and some will always prefer Power Editor when advertising on Facebook. Whatever you've always chosen, it won't matter anymore, because the two tools are now becoming one.  As you can

Automatyczne odtwarzanie dźwięku także na Instagramie.

Google Chrome might be helping you mute unwanted noise during your browsing session, but Instagram is taking a different approach.