List Headline Image
Updated by Mateusz Czech on Feb 14, 2018
Headline for 164 Prasówka zSieci. 18 września.
 REPORT
8 items   9 followers   0 votes   164 views

164 Prasówka zSieci. 18 września.

Pra­sówka zSieci to zbiór naj­waż­niej­szych infor­ma­cji ze świata social media i mar­ke­tingu. Publi­ko­wana codzien­nie rano od ponie­działku do piątku w for­mie listy. Dostępna jest zarówno na blogu, jak i na Mes­sen­ge­rze! Co to ozna­cza? Naj­waż­niej­sze infor­ma­cje tra­fiają bez­po­śred­nio na Two­jego Face­bo­oka, bez koniecz­no­ści zaglą­da­nia na fan­page, czy blog. Jedyne co musisz zrobić, wysłać wia­do­mość na moim fan­page: https://www.messenger.com/t/mateuszczech.blog/

Early adopters w świecie nowości technologicznych

Early adopterzy - kim są, co dobrego, a co złego mogą zrobić dla marketerów i jak powinni być traktowani współcześni liderzy opinii?

Instagram jest kobietą – aplikacja przyciąga nawet 10 razy więcej kobiet niż mężczyzn - Marketing przy Kawie

Z aplikacji mobilnej Instagram korzystało w sierpniu 2,1 mln polskich internautek, co stanowi 72 proc. ogółu użytkowników tej aplikacji (3 mln) ─ wynika z badania Gemiusa.

Michał Antczak (Top Secret): Marketing ma kreować, ale przede wszystkim wspierać sprzedaż - NowyMarketing

Na pytania z Marketingowej 11 odpowiedział tym razem Michał Antczak, Dyrektor marketingu w Top Secret.

Młodsze generacje mniej zirytowane reklamą - Marketing przy Kawie

Dom mediowy OMD prowadzi stały monitoring wskaźnika irytacji reklamą. Analiza tego parametru w przekroju pokoleniowym pokazuje, że wśród młodszych generacji odsetek osób w wysokim stopniu zirytowanych reklamą jest niższy.

Narcos to nie tylko serial, to przykład doskonałego wyczucia marketingu - NowyMarketing

„Narcos” od Netflixa to trzy opowieści różniące się od siebie stylem i podejściem do historii wojny z narkotykowym biznesem w Kolumbii. Z okazji...

13 reklam społecznych, które swoim mocnym przekazem na zawsze wbiły się w moją pamięć - NowyMarketing

Reklamy, choć w większości mają sprzedawać, bazują na różnych formach przekazu. Obraz, wideo, audycja radiowa. Najlepiej działają te, które mocno...

Facebook Messenger Day hits 70M daily users as the app reaches 1.3B monthlies

Facebook has finally revealed how its Snapchat Stories clone is doing, though it's not seeing the same explosive growth as Instagram or WhatApp's versions...

Facebook testuję funkcję "Wyciszenia" profili marek oraz znajomych.

Filter out people and groups that post too much — at least for a little while.