List Headline Image
Updated by Mateusz Czech on Feb 14, 2018
Headline for 161 Prasówka zSieci. 11 września.
 REPORT
6 items   4 followers   1 votes   183 views

161 Prasówka zSieci. 11 września.

Pra­sówka zSieci to zbiór naj­waż­niej­szych infor­ma­cji ze świata social media i mar­ke­tingu. Publi­ko­wana codzien­nie rano od ponie­działku do piątku w for­mie listy. Dostępna jest zarówno na blogu, jak i na Mes­sen­ge­rze! Co to ozna­cza? Naj­waż­niej­sze infor­ma­cje tra­fiają bez­po­śred­nio na Two­jego Face­bo­oka, bez koniecz­no­ści zaglą­da­nia na fan­page, czy blog. Jedyne co musisz zrobić, wysłać wia­do­mość na moim fan­page: https://www.messenger.com/t/mateuszczech.blog/

Instagram pozwoli publikować treści ze Stories na Facebooku

Według nieoficjalnych informacji serwis Instagram testuje nową funkcję, która pozwoli użytkownikom na zamieszczanie treści stworzonych na platformę Stories także na ich kontach na Facebooku. Na razie nie wiadomo czy i kiedy opcja zostanie udostępniona globalnie.

Nowa reklama AXA wywołuje ciarki na ciele. Uwaga na mocny storytelling - NowyMarketing

AXA stworzyło kampanię, która opowiada historię tancerki urodzonej z zaburzeniami kostnymi i zaznacza, że inwestuje w projekty badawcze pod hasłem...

Zespół Facebook AI stworzył bota, który rozumie ludzką mimikę - Marketing przy Kawie

Dotychczas roboty naśladowały i rozumiały ludzką mowę. Zespół AI Facebooka skonstruował bota, który rozumie ludzką mimikę. Do nauki wykorzystano ogólnodostępne filmy wideo z YouTube, przedstawiające ludzi rozmawiających przez Skype’a. Warunkiem było to, żeby twarz rozmówcy była wyraźnie widoczna.

Twitter testuje nową funkcję "TweetStorm".

Twitter user Devesh Logendran shared screenshots of a built-in tweetstorming feature, that appears to automatically split text up.

Facebook testuje funkcję kolorowych komentarzy. Oby to nie przeszło.

If you're the kind of person who loves minimalism, you might be in for a shock on Facebook: after coloured background status updates, Facebook could be introducing coloured comments as well... Once upon a time, Facebook was

Messenger testuje funkcję poznawania nowych ludzi. Tinder-style?

Facebook is testing a new feature in Messenger which will help you connect with your friends by agreeing or not agreeing to meet up with them.