List Headline Image
Updated by Mateusz Czech on Feb 14, 2018
 REPORT
6 items   2 followers   0 votes   223 views

160 Prasówka zSieci. 6 września.

Pra­sówka zSieci to zbiór naj­waż­niej­szych infor­ma­cji ze świata social media i mar­ke­tingu. Publi­ko­wana codzien­nie rano od ponie­działku do piątku w for­mie listy. Dostępna jest zarówno na blogu, jak i na Mes­sen­ge­rze! Co to ozna­cza? Naj­waż­niej­sze infor­ma­cje tra­fiają bez­po­śred­nio na Two­jego Face­bo­oka, bez koniecz­no­ści zaglą­da­nia na fan­page, czy blog. Jedyne co musisz zrobić, wysłać wia­do­mość na moim fan­page: https://www.messenger.com/t/mateuszczech.blog/

Zbuduj bota przy pomocy 'Gry o Tron'

Tekst jest luźnym tłumaczeniem artykułu How to Make Your First Chatbot With the Help of Game of Thrones?, opublikowanego na łamach Chatbots Magazine.

Pięć zachowań trudnego klienta – jak sobie z nimi radzić? - NowyMarketing

Trudny klient - któż z nas się z nim nie spotkał? Czasami brak odpowiedniej komunikacji w relacji klient - pracownik agencji, a niekiedy jest to po...

Zarządzanie zespołem marketingu B2B

Dowiedz się, w jakie kompetencje marketerów warto inwestować, jak oceniać ich pracę oraz jak integrować działania działu marketingu i sprzedaży B2B.

Branża powinna przemyśleć standard zauważalności reklamy internetowej - Marketing przy Kawie

Jak długo reklama online powinna być widoczna dla odbiorcy, by była skuteczna? Wyniki najnowszych badań sugerują, że branża reklamowa powinna zmienić kryteria określające, które reklamy są „możliwe do zauważenia” (ang. viewable).

Użytkownicy Snapchata w Europie wreszcie z możliwością kupienia własnych geofiltrów.

Punters in several European countries can now create their own gofilters, straight from their phones.

Sieciowo lojalni, czyli o lojalności w e-commerce.

Jednym z ciekawszych filmów obrazujących znaczenie i rozwój lojalności, jest polski film „Skrzydlate świnie” z doskonała rolą Pawła Małaszyńskiego. To historia lidera kibiców jednej z lokalnych dru…