List Headline Image
Updated by Mateusz Czech on Feb 14, 2018
Headline for 159 Prasówka zSieci. 5 września.
 REPORT
7 items   3 followers   0 votes   147 views

159 Prasówka zSieci. 5 września.

Pra­sówka zSieci to zbiór naj­waż­niej­szych infor­ma­cji ze świata social media i mar­ke­tingu. Publi­ko­wana codzien­nie rano od ponie­działku do piątku w for­mie listy. Dostępna jest zarówno na blogu, jak i na Mes­sen­ge­rze! Co to ozna­cza? Naj­waż­niej­sze infor­ma­cje tra­fiają bez­po­śred­nio na Two­jego Face­bo­oka, bez koniecz­no­ści zaglą­da­nia na fan­page, czy blog. Jedyne co musisz zrobić, wysłać wia­do­mość na moim fan­page: https://www.messenger.com/t/mateuszczech.blog/

Facebook zna dokładne miejsce zamieszkania ludności 23 krajów świata

Światowy gigant ustalił dotąd miejsce zamieszkania populacji aż 23 krajów świata. Technologia opracowana przez Facebooka ma pomóc w rozpoznaniu rozmieszczenia ludności i jeszcze lepszym dostarczeniu łącza internetowego.

Grupa Żywiec liderem wydatków na reklamę display w kategorii napoje i alkohole - Marketing przy Kawie

W lipcu liderem wydatków w kategorii napoje i alkohole była Grupa Żywiec – wynika z danych systemu monitoringu reklamy online AdReport. Na promocję produktów w formacie display firma przeznaczyła 1,02 mln zł.

Ok Google - jak bardzo voice search wpływa na SEM? - NowyMarketing

Kiedy w 1987 roku Data w filmie Star Trek prowadził swobodną rozmowę z komputerem, wszyscy postrzegali taką możliwość jako coś niedorzecznego....

Automatyzować - ale jak? - NowyMarketing

Systemy B2B to oprogramowanie, które w ostatnich latach znacząco zyskało na popularności. Stało się to m.in. za sprawą dotacji unijnych, które...

Wykorzystanie nowych technologii w promowaniu marek - NowyMarketing

Wykorzystanie nowych technologii w promowaniu marek jest od dawna w stałym repertuarze marketerów. Powody są oczywiste – dzięki nim mogą oni liczyć...

Instagram Stories niebawem dostępne z poziomu przeglądarki.

Instagram Stories are already bigger than Snapchat itself. And now Instagram is planning to gain even more market share, by going where Snapchat simply cannot: your desktop. With the first rollout, desktop and mobile web users