List Headline Image
Updated by ann-dheedene on Dec 18, 2017
Headline for Boeiende artikels rond educatie
 REPORT
ann-dheedene ann-dheedene
Owner
7 items   1 followers   0 votes   5 views

Boeiende artikels rond educatie

Hier verzamel ik mijn informatie die ik online vind rond allerlei thema's

Socius.be

In een vorige bijdrage hebben we onderzocht hoe in de huidige geconnecteerde samenleving de manier waarop mensen leren ingrijpend verandert. Leren vindt meer en meer plaats in, niet naast de dagelijkse praktijk, niet langer afgebakend binnen formeel voorziene plaatsen en tijdstippen, maar meer continu, in cocreatie met anderen, en met digitale technologie als belangrijk ondersteunend en faciliterend middel.

Socius.be

In de huidige geconnecteerde samenleving worden informeel en sociaal leren steeds belangrijker. Er ontwikkelt zich een gevarieerd leerlandschap, waarin eerder formele elementen een rol spelen naast informele cocreatieve ruimtes. In de derde bijdrage van onze reeks over het nieuwe leren gaan we dieper in op enkele belangrijke mechanismen die in dit digitale leerlandschap werkzaam zijn: hoe leren mensen in een digitale omgeving?

Socius.be

De wereld van educatie en vorming is volop in beweging. Willen we als sociaal-culturele organisatie de diversiteit van het nieuwe leren omarmen, dan moeten we ons niet enkel richten op klassieke face-to-face leeractiviteiten zoals cursussen en studiedagen, maar een digitaal leerlandschap opbouwen waarin mensen op verschillende manieren kunnen leren.

Top 10 eLearning Trends To Watch In 2017 - eLearning Industry

Want to know about what eLearning Trends To Watch In 2017? Check what the future holds for online learning and the top 10 eLearning Trends To Watch In 2017.

Jef Staes - Je bent een schaap! | You are a sheep!

"Je bent een schaap!" is een keynote door innovatie expert, spreker en auteur Jef Staes. De lezing is gebaseerd op zijn boek 'Ik was een Schaap'. Het boek is...

Een humanistische kijk op educatie

In dit derde blogbericht over de dialoogtekst ‘Rethinking Education. Towards a global common good?’ van UNESCO, kom je meer te weten over de humanistische kijk op leren. Deze visie overstijgt de economisch finaliteit van leren en zet in op competenties en vaardigheden die mensen nodig hebben in een rechtvaardige en duurzame samenleving.