List Headline Image
Updated by Mateusz Czech on Feb 14, 2018
Headline for 155 Prasówka zSieci. 28 sierpnia.
 REPORT
7 items   4 followers   0 votes   156 views

155 Prasówka zSieci. 28 sierpnia.

Pra­sówka zSieci to zbiór naj­waż­niej­szych infor­ma­cji ze świata social media i mar­ke­tingu. Publi­ko­wana codzien­nie rano od ponie­działku do piątku w for­mie listy. Dostępna jest zarówno na blogu, jak i na Mes­sen­ge­rze! Co to ozna­cza? Naj­waż­niej­sze infor­ma­cje tra­fiają bez­po­śred­nio na Two­jego Face­bo­oka, bez koniecz­no­ści zaglą­da­nia na fan­page, czy blog. Jedyne co musisz zrobić, wysłać wia­do­mość na moim fan­page: https://www.messenger.com/t/mateuszczech.blog/

Jakie treści wideo najbardziej angażują użytkowników Facebooka?

Wideo na Facebooku wciąż rośnie w siłę, dlatego BuzzSumo przeanalizowało 100 milionów filmów, aby sprawdzić, jakie treści najbardziej angażują odbiorców. Na jakie tematy najchętniej reagujemy? Jaki czas trwania materiału jest optymalny? Przekonajcie się sami.

IKEA wie, że życie nie wygląda jak na Instagramie. W nowym spocie pokazuje trud wychowania i szarość codzienności - N...

Większość reklamodawców pokazuje perfekcyjne życie, błyszczące meble, uśmiechnięte rodziny i nie byłoby w tym nic dziwnego gdyby nie fakt, że...

3 sposoby na wykorzystanie botów

Boty stają się coraz bardziej popularnym rozwiązaniem wykorzystywanym m.in. w promocji firm. Sprawdź możliwości ich wykorzystania.

Neuromarketing w Polsce. Jak się ma, czym się objawia? - NowyMarketing

Teraźniejszość z punktu widzenia konsumenta to nieraz jeden wielki szum informacyjny. Wszechobecność szybkich oraz ruchliwych mediów nastawionych na...

Facebook z nowymi funkcjami do przypominania wydarzeń z przeszłości.

Facebook today is expanding on the popularity of its two-year old 'On This Day' sharing prompt, with the addition of new features that let users revisit their..

Winna sprawa, czyli o marketing automation.

Mają zawsze czerwone twarze. Obłędnym wzrokiem taksują: lewa, prawa, góra, dół. I ponownie, i ponownie. Bez skutku. Stoją bezsilni, opuszczone dłonie i zastygły grymas twarzy wyrażający zdziwienie,…

Oto narzędzie, które pomoże Ci zapanować nad chaosem przy tworzeniu strategii promocji

Jak stworzyć strategię promocji firmy? Moi klienci często zmagają się z chaosem przy jej tworzeniu. Oto zatem narzędzie, które w tym pomoże.