List Headline Image
Updated by Mateusz Czech on Feb 14, 2018
Headline for 154 Prasówka zSieci. 25 sierpnia.
 REPORT
6 items   2 followers   0 votes   140 views

154 Prasówka zSieci. 25 sierpnia.

Pra­sówka zSieci to zbiór naj­waż­niej­szych infor­ma­cji ze świata social media i mar­ke­tingu. Publi­ko­wana codzien­nie rano od ponie­działku do piątku w for­mie listy. Dostępna jest zarówno na blogu, jak i na Mes­sen­ge­rze! Co to ozna­cza? Naj­waż­niej­sze infor­ma­cje tra­fiają bez­po­śred­nio na Two­jego Face­bo­oka, bez koniecz­no­ści zaglą­da­nia na fan­page, czy blog. Jedyne co musisz zrobić, wysłać wia­do­mość na moim fan­page: https://www.messenger.com/t/mateuszczech.blog/

8 dobrych praktyk dotyczących reklam elastycznych w Google - NowyMarketing

Reklamy elastyczne, od momentu ich wprowadzenia na szeroką skalę w 2016 roku, przyniosły prawdziwą rewolucję w kampaniach reklamowych GDN. Automatycznie...

Facebook umożliwia dodanie zdjęcia 360 jako profilowego.

Since inception, Facebook users have uploaded over 70 million 360 photos. And of these 70 million 360 photos, exactly zero were taken using Facebook’s built-in camera. Starting today, that all changes. Users can now take 360 videos from the Facebook app itself, and upload them instantly for viewing on their Timeline, in albums, or Groups. Previously, …

Reklama dnia: Levi's w nowym spocie celebruje różnice, bo dzięki nim stajemy się silniejsi - NowyMarketing

Niezależnie od tego, skąd pochodzimy, jakiego wyznania jesteśmy i co nas interesuje, muzyka i taniec są uniwersalnymi językami. Levi's w swojej nowej...

Instagram and Snapchat: kompletny przewodnik po platformach.

To help you decide between Instagram or Snapchat, we compared six key aspects of the two platforms: user bases, engagement level, analytics, ads, and more.

10 lat hasztagów, czyli przegląd #Hashtag10 - kampanie z wykorzystaniem hasztagów.

Always' 'Like A Girl' will go down in advertising history for its successful use of the humble hashtag. Other brands haven't fared as well.

Jak wykorzystać siłę Facebook Lookalike?

Both tools allow you to tap into new audiences with remarketing.