List Headline Image
Updated by Mateusz Czech on Feb 14, 2018
Headline for 152 Prasówka zSieci. 23 sierpnia.
 REPORT
6 items   2 followers   0 votes   216 views

152 Prasówka zSieci. 23 sierpnia.

Pra­sówka zSieci to zbiór naj­waż­niej­szych infor­ma­cji ze świata social media i mar­ke­tingu. Publi­ko­wana codzien­nie rano od ponie­działku do piątku w for­mie listy. Dostępna jest zarówno na blogu, jak i na Mes­sen­ge­rze! Co to ozna­cza? Naj­waż­niej­sze infor­ma­cje tra­fiają bez­po­śred­nio na Two­jego Face­bo­oka, bez koniecz­no­ści zaglą­da­nia na fan­page, czy blog. Jedyne co musisz zrobić, wysłać wia­do­mość na moim fan­page: https://www.messenger.com/t/mateuszczech.blog/

Trigger based marketing - na czym polega?

Poznaj pojęcie Trigger Based Marketing, które zmienia reguły gry, bo to już nie Ty, ale klient zdecyduje o starcie i zakończeniu Twojej kampanii.

Jak optymalizować reklamy telewizyjne do wykorzystania na urządzeniach mobilnych? - NowyMarketing

Poniżej prezentujemy pięć kluczowych zasad, które pomogą dostosować posiadane materiały wideo do wyświetlania na smartfonach i tabletach.

LinkedIn umożliwia publikowanie wideo z aplikacji mobilnych na iOS i Androida.

Video is the name of the game in social networking: sites like Facebook and Twitter have been doubling down on the medium in recent years to drive more..

Instagramowe odpowiedzi wspierają teraz obraz i wideo.

Instagram has just made replies a lot more fun. Users on the platform will now be able to reply with a photo or video to specific photos, videos, and re-shared posts in Direct. But that's not

Social Media Content: 20 pomysłów na Twój kolejny post.

Not sure what to share on your social media profiles? Here are 20 creative social media content ideas to help you get over the creativity block!

Facebook dla Biznesu: Przewodnik krok po kroku.

Help for beginner, intermediate & advanced marketers working w/ Facebook pages, profiles, groups, ads, Live video, analysis, contests, & more.