List Headline Image
Updated by Mateusz Czech on Feb 14, 2018
Headline for 151 Prasówka zSieci. 22 sierpnia.
 REPORT
6 items   3 followers   0 votes   133 views

151 Prasówka zSieci. 22 sierpnia.

Pra­sówka zSieci to zbiór naj­waż­niej­szych infor­ma­cji ze świata social media i mar­ke­tingu. Publi­ko­wana codzien­nie rano od ponie­działku do piątku w for­mie listy. Dostępna jest zarówno na blogu, jak i na Mes­sen­ge­rze! Co to ozna­cza? Naj­waż­niej­sze infor­ma­cje tra­fiają bez­po­śred­nio na Two­jego Face­bo­oka, bez koniecz­no­ści zaglą­da­nia na fan­page, czy blog. Jedyne co musisz zrobić, wysłać wia­do­mość na moim fan­page: https://www.messenger.com/t/mateuszczech.blog/

W świecie wirtualnej rzeczywistości. Odpowiedź brzmi: wszyscy - NowyMarketing

Jak zatem brzmi pytanie? Spośród całej galaktyki zagadnień, które nurtują każdego przedsiębiorcę, nas interesuje jedno: kto jest moim klientem?

Viral – dlaczego tak trudno jest go stworzyć?

Virale, czyli szybko rozprzestrzeniające się treści są nieodłącznym elementem internetu i mediów społecznościowych. Jednak ich stworzenie nie należy do łatwych zadań. Z jakich powodów? Co decyduje o osiągnięciu efektu wirusowego?

Czy Facebook jest gotowy do uruchomienia gogli AR?

Since Oculus filed a patent application for augmented reality glasses we might be expecting Facebook to launch its first tech hardware soon.  Facebook is a keen supporter of AR. During this year's F8 conference, the company announced

Facebook uruchamia specjalną zakładkę do oznaczania, że jest się bezpiecznym w danej lokalizacji.

Facebook has made a permanent page for Safety Check, its feature for letting others know that you’re safe during an emergency.
The results are pretty eerie. A promotional photo shows the Safety...

29 wskazówek na temat LinkedIn, które musisz znać.

Discover top tips on using LinkedIn for professional networking, business, and marketing with this ultimate guide.