List Headline Image
Updated by Mateusz Czech on Feb 14, 2018
Headline for 150 Prasówka zSieci. 21 sierpnia.
 REPORT
7 items   3 followers   2 votes   137 views

150 Prasówka zSieci. 21 sierpnia.

Pra­sówka zSieci to zbiór naj­waż­niej­szych infor­ma­cji ze świata social media i mar­ke­tingu. Publi­ko­wana codzien­nie rano od ponie­działku do piątku w for­mie listy. Dostępna jest zarówno na blogu, jak i na Mes­sen­ge­rze! Co to ozna­cza? Naj­waż­niej­sze infor­ma­cje tra­fiają bez­po­śred­nio na Two­jego Face­bo­oka, bez koniecz­no­ści zaglą­da­nia na fan­page, czy blog. Jedyne co musisz zrobić, wysłać wia­do­mość na moim fan­page: https://www.messenger.com/t/mateuszczech.blog/

Marketing trzeciej fali feminizmu

Dlaczego warto rozważać temat feminizmu w przekazie reklamowym oraz jak wykorzystać rosnący wpływ kobiet na decyzje zakupowe? Czytaj więcej.

YouTube z kategorią Breaking News, gdzie pokaże wideo dotyczący ostatnich wydarzeń na świecie.

YouTube has started rolling out a 'Breaking News' section in people's feeds today across platforms as Alphabet continues to tailor custom content playlists to..

Google testuje z wydawcami subskrypcje z poziomu wyszukiwarki

Według nieoficjalnych informacji Google przygotowuje system, który ma ułatwić wydawcom sprzedaż subskrypcji bezpośrednio z poziomu wyszukiwarki internetowej. W prowadzonych testach partnerami koncernu są serwisy New York Times’a oraz Financial Times’a.

Zdjęcia na Facebooku i Messengerze – Polska wśród krajów wysyłających ich najwięcej

Z okazji obchodzonego dziś Światowego Dnia Fotografii, Facebook udostępnił dane na temat popularności zdjęć na portalu oraz Messengerze. Mieszkańcy jakich krajów postują i wysyłają ich najwięcej? W jaki dzień ich liczba była rekordowa? Które maski wybieramy najchętniej?

Content marketing w e-commerce - NowyMarketing

Rynek e-commerce rośnie w siłę. Sprzedaż internetowa w 2016 roku osiągnęła 2,3-4% całkowitej wartości sprzedaży w Polsce. Eksperci przewidywali...

Jedna czwarta Polaków planuje bojkotować Tigera i inne produkty Maspexu, prawie połowa tego nie chce

Po ostatnim kryzysie wizerunkowym napoju energetycznego Tiger (produkowanego przez Maspex Wadowice) prawie jedna czwarta respondentów planuje bojkotować wszystkie produkty tej firmy, natomiast prawie połowa nie zamierza tego robić.

Algorytm Google automatycznie usunie znak wodny ze zdjęć.

Stock photo distributors must be squirming in fear as researchers from Google have developed an algorithm that removes watermarks from images automatically.