List Headline Image
Updated by Mateusz Czech on Feb 14, 2018
 REPORT
7 items   7 followers   0 votes   129 views

147 Prasówka zSieci. 16 sierpnia.

Pra­sówka zSieci to zbiór naj­waż­niej­szych infor­ma­cji ze świata social media i mar­ke­tingu. Publi­ko­wana codzien­nie rano od ponie­działku do piątku w for­mie listy. Dostępna jest zarówno na blogu, jak i na Mes­sen­ge­rze! Co to ozna­cza? Naj­waż­niej­sze infor­ma­cje tra­fiają bez­po­śred­nio na Two­jego Face­bo­oka, bez koniecz­no­ści zaglą­da­nia na fan­page, czy blog. Jedyne co musisz zrobić, wysłać wia­do­mość na moim fan­page: https://www.messenger.com/t/mateuszczech.blog/

Jak wykorzystać trendy w tworzeniu komunikacji i biznesu? - Marketer+

Czym właściwie jest trend? Na jakie trendy warto zwrócić uwagę? Jak rozpocząć współpracę z ekspertami w zakresie trendów? Więcej.

Snapchat z filtrem Pikachu przez określony czas.

Snapchat partnered with Pokemon to capture the eye of gamers, with the help of its most popular pocket monster. Trouble is, it's kind of scary.

Facebook testuje możliwość tworzenia grupy odbiorców, którzy odwiedzili Twój sklep stacjonarnie.

Facebook is testing several new ways to create custom audiences. Among them, the ability to create custom audiences from store visits.  While there hasn't even been official confirmation of the test from Facebook, it has been

Twitter testuje nocny widok swojego serwisu.

Do your eyes need a well-deserved break from a bright screen sometimes? If you do, here's Night Mode on Twitter for desktop. With social media users logging into their favourite platforms throughout the day and

Facebook tests showing eBay Daily Deals in Marketplace

A select few users are seeing the change

10 najlepszych wideo marek w 2017 - zestawienie.

The Top 10 Branded Videos of 2017 Branded videos are one of the most effective ways for companies to get their message across to a wide audience. Many of these

Jak zintegrować bota w Messengerze z Facebook Live? Poradnik

Learn how to integrate Facebook Messenger bots with your live videos so it's easy for viewers to sign up for and receive your offers.