List Headline Image
Updated by Mateusz Czech on Feb 14, 2018
Headline for 139 Prasówka zSieci. 3 sierpnia.
 REPORT
6 items   4 followers   2 votes   115 views

139 Prasówka zSieci. 3 sierpnia.

Pra­sówka zSieci to zbiór naj­waż­niej­szych infor­ma­cji ze świata social media i mar­ke­tingu. Publi­ko­wana codzien­nie rano od ponie­działku do piątku w for­mie listy. Dostępna jest zarówno na blogu, jak i na Mes­sen­ge­rze! Co to ozna­cza? Naj­waż­niej­sze infor­ma­cje tra­fiają bez­po­śred­nio na Two­jego Face­bo­oka, bez koniecz­no­ści zaglą­da­nia na fan­page, czy blog. Jedyne co musisz zrobić, wysłać wia­do­mość na moim fan­page: https://www.messenger.com/t/mateuszczech.blog/

Odwołaj się do podświadomości klienta, aby sprzedawać więcej

Czy deklaracje konsumentów mają duży związek z tym, co rzeczywiście oni czują? Czy można ujarzmić potęgę rozumu? Czytaj więcej.

E-mail marketing na świecie. Raport od GetResponse.

Looking for email statistics? The page is your go-to place for the average email results and tons of useful data on popular tactics used by marketers in your industry.

Algorytm Facebooka będzie premiował szybko ładujące się strony internetowe

Facebook zapowiedział, że wprowadzi kolejne zmiany w algorytmie serwisu. Mają one spowodować, że bardziej widoczne w

W jaki sposób marki korzystają z Instagram Stories?

Które branże są najaktywniejsze na Instagram Stories? Jakiego typu treści prezentują marki? Do czego najczęściej dodają odnośniki? Prezentujemy wyniki badań Klear, które mogą okazać się przydatne dla Twojej firmy.

Nowe możliwości optymalizacji reklam na Facebooku - CPM Targets.

Facebook has introduced a powerful new new revenue optimisation tool that will allow publishers using its Audience Network to maximise their earning potential.  The new tool - CPM Targets - allows publishers on Audience Network to

McDonald świętuje 22 lata McFlurry w głośny sposób.

The collectible is made for music and McFlurry lovers alike.