List Headline Image
Updated by Mateusz Czech on Feb 14, 2018
Headline for 137 Prasówka zSieci. 1 sierpnia.
 REPORT
6 items   4 followers   0 votes   134 views

137 Prasówka zSieci. 1 sierpnia.

Pra­sówka zSieci to zbiór naj­waż­niej­szych infor­ma­cji ze świata social media i mar­ke­tingu. Publi­ko­wana codzien­nie rano od ponie­działku do piątku w for­mie listy. Dostępna jest zarówno na blogu, jak i na Mes­sen­ge­rze! Co to ozna­cza? Naj­waż­niej­sze infor­ma­cje tra­fiają bez­po­śred­nio na Two­jego Face­bo­oka, bez koniecz­no­ści zaglą­da­nia na fan­page, czy blog. Jedyne co musisz zrobić, wysłać wia­do­mość na moim fan­page: https://www.messenger.com/t/mateuszczech.blog/

Case study SPA for MEN, czyli kiedy w promowaniu produktu warto sięgnąć po eksperyment społeczny - NowyMarketing

¾ mężczyzn w Polsce uważa, że manicure jest zabiegiem stricte kobiecym, a 73% nigdy nie korzysta z tego typu usług w gabinecie kosmetycznym. Po...

Giphy testuję opcję sponsorowanych gifów w serwisie

GIF search engine Giphy will begin testing sponsored GIFs within integrated messaging apps, according to TechCrunch. The same source also said Giphy has reached 200 million daily users between its...

Jak ustawić i przygotować kampanię skierowaną do Messengera? Poradnik.

Want to reach more customers & prospects using Facebook Messenger? Learn how to set up a Messenger ad that displays in the Messenger app.

Facebook z aktualizacją Messengera. Nowe funkcje i CTA.

After updating Messenger to 2.0 recently, Facebook is now bringing new CTAs and a seamless payment flow with Messenger Platform version 2.1. Facebook officially turned Messenger into a platform two years ago at F8, and since

Aktualne wymiary grafik na Facebooku oraz szablony.

We wszystkich grupach marketingowych co chwilę pojawiają się te same pytania – „jaka rozdzielczość do zdjęcia w tle”, „proporcje do Cover Photo grupy facebookowej” czy „jakie są poprawne wymiary okładki wydarzenia na Facebooku”. Dlatego stworzyłem repozytorium a w nim aktualne wymiary grafik na Facebooku, które będą aktualizowane przeze mnie na bieżąco. To jednak miejsce, w …

Relevance Score w Facebook Ads - 27 wskazówek jak zadbać, by był wysoki.

The Facebook relevance score shows your audience’s reaction to an ad campaign. Follow these tips for increasing your score to see more successful campaigns.