List Headline Image
Updated by Mateusz Czech on Feb 14, 2018
Headline for 133 Prasówka zSieci. 26 lipca.
 REPORT
6 items   3 followers   0 votes   119 views

133 Prasówka zSieci. 26 lipca.

Pra­sówka zSieci to zbiór naj­waż­niej­szych infor­ma­cji ze świata social media i mar­ke­tingu. Publi­ko­wana codzien­nie rano od ponie­działku do piątku w for­mie listy. Dostępna jest zarówno na blogu, jak i na Mes­sen­ge­rze! Co to ozna­cza? Naj­waż­niej­sze infor­ma­cje tra­fiają bez­po­śred­nio na Two­jego Face­bo­oka, bez koniecz­no­ści zaglą­da­nia na fan­page, czy blog. Jedyne co musisz zrobić, wysłać wia­do­mość na moim fan­page: https://www.messenger.com/t/mateuszczech.blog/

The Rock x Siri, czyli jak Apple chce wpłynąć na nasze podejście do głosowych asystentów - NowyMarketing

Z badań wynika, że ludzie coraz rzadziej wykorzystują inteligentnych asystentów do pomocy. Apple chce zachęcić jednak do pracy z niewidocznym...

Od potrzeby do zakupu, czyli jak internet zmienił podejście do zakupów w sklepach stacjonarnych - NowyMarketing

Współcześni retailerzy mają przed sobą nie lada wyzwanie, aby zwiększać swoje przychody. Począwszy od wzrastającej siły e-commerce i m-commerce,...

Facebook Live 360 od teraz obejrzysz w 4K i VR!

Facebook today announced several new features meant to improve the experience of watching and making Live 360 video. Live streaming is an integral part of the modern Facebook experience, so the company wants to make sure you’re engaged. First up, Facebook is introducing a ‘Live 360 Ready’ program, which is essentially a stamp of approval …

Profilowanie klienta w B2B

Jedną z najskuteczniejszych metod osiągnięcia wysokiej konwersji leadu na szansę sprzedaży jest profilowanie klienta. Dowiedz się więcej.

Reklama, która wyciska łzy… łzy śmiechu! Zobacz Jasia Fasolę i wielu innych znanych aktorów w nowym spocie British Ai...

Wiadomo, że przed każdym startem samolotu czeka nas mały instruktaż bezpieczeństwa. Niby nic w tym dziwnego, ale kiedy zasady używania maski tlenowej...