List Headline Image
Updated by Mateusz Czech on Feb 14, 2018
Headline for 132 Prasówka zSieci. 25 lipca.
 REPORT
6 items   3 followers   0 votes   165 views

132 Prasówka zSieci. 25 lipca.

Pra­sówka zSieci to zbiór naj­waż­niej­szych infor­ma­cji ze świata social media i mar­ke­tingu. Publi­ko­wana codzien­nie rano od ponie­działku do piątku w for­mie listy. Dostępna jest zarówno na blogu, jak i na Mes­sen­ge­rze! Co to ozna­cza? Naj­waż­niej­sze infor­ma­cje tra­fiają bez­po­śred­nio na Two­jego Face­bo­oka, bez koniecz­no­ści zaglą­da­nia na fan­page, czy blog. Jedyne co musisz zrobić, wysłać wia­do­mość na moim fan­page: https://www.messenger.com/t/mateuszczech.blog/

Zbuduj zasięg i częstotliwość w 6 sekund dzięki Bumper Video Ads - NowyMarketing

Od maja 2016 roku w kampaniach video prowadzonych na YouTube możemy wykorzystać format reklamowy, Bumper Video Ads. To niezwykle szybki i skuteczny...

Kontekst, dystrybucja i contextual marketing – jak za 5 lat będzie wyglądać content marketing? - NowyMarketing

„Napiszmy dobrą treść, a ruch na stronie zrobi się sam” – pracując od kilku lat jako content manager słyszałem to zdanie wiele razy. Szczerze...

Facebook udostępnia nowe narzędzie analityczne dla Instant Articles

Facebook is rolling out a tool for publishers to measure how their Instant Articles perform compared to their mobile web versions.  Facebook launched its fast-loading Instant Articles format back in 2015, and since then, many publishers

W jaki sposób budować listę mailingową za pomocą Instagrama?

Do you have a small business? Are you searching for new ways to grow and expand in your market? I know that everybody will say 'yes' but the real question to ask is 'Are you

Facebook nabył Source3 - technologię, która ma pomóc chronić własność intelektualną wydawców.

Facebook is on the cusp of a big push to lure independent content creators to share their art through the News Feed. But it needs to prove it can help..

WhatsApp najpopularniejszą, a Netflix najbardziej dochodową aplikacją mobilną

Według danych firmy analitycznej SensorTower w II kwartale 2017 największym powodzeniem wśród aplikacji mobilnych w sklepach Google Play i App Store cieszył się komunikator WhatsApp. Pod względem finansowym rekordzistką okazała się aplikacja Netflixa, która przyniosła rok do roku o 233 procent większe przychody.