List Headline Image
Updated by Mateusz Czech on Feb 14, 2018
Headline for 131 Prasówka zSieci. 24 lipca.
 REPORT
7 items   8 followers   0 votes   141 views

131 Prasówka zSieci. 24 lipca.

Pra­sówka zSieci to zbiór naj­waż­niej­szych infor­ma­cji ze świata social media i mar­ke­tingu. Publi­ko­wana codzien­nie rano od ponie­działku do piątku w for­mie listy. Dostępna jest zarówno na blogu, jak i na Mes­sen­ge­rze! Co to ozna­cza? Naj­waż­niej­sze infor­ma­cje tra­fiają bez­po­śred­nio na Two­jego Face­bo­oka, bez koniecz­no­ści zaglą­da­nia na fan­page, czy blog. Jedyne co musisz zrobić, wysłać wia­do­mość na moim fan­page: https://www.messenger.com/t/mateuszczech.blog/

Jak Allegro promowało „Legendy polskie” wśród internautów (case study)

Założenia i przebieg pierwszej odsłony kampanii wizerunkowej „Legendy polskie” opisują Grupa Allegro, promująca się w akcji, oraz dom produkcyjny Platige Image, który zajął się realizacją etiud filmowych.

Top 10 obszarów, na które zwracaj uwagę przy optymalizacji kampanii AdWords - NowyMarketing

O optymalizacji AdWords napisano już chyba tysiące poradników. W każdym znajdziemy mniej lub bardziej szczegółowe przykłady obszarów, które...

Snapchat ze specjalnym programem informacyjnym „Stay Tuned”

Amerykańska sieć telewizyjna NBC chce dotrzeć ze swoimi treściami do ludzi młodych i wprowadza nowy program

Sztuka pod stopami, czyli kreatywne przykłady wykorzystania...chodników.

Ostatnio rozgorzała ciekawa dyskusja na odnośnie kampanii reklamowej EB na chodnikach. Opinie na ten temat są podzielone: „publiczny chodnik nie jest nośnikiem reklamowym, tym bardziej nie dla reklamy permanentnej, wykonanej farbą. Nałożyć karny obowiązek przywrócenia mienia publicznego do stanu poprzedniego (źródło)”. Innym taka forma promocji się podoba. Na pewno chodnik może być ciekawym „placementem” reklamowym, …

Amazon z elementami social media, czyli Amazon Spark.

Amazon has added a social element to its iOS app. It's called Spark, and it helps you find things on Prime that you can share with others, or buy.  Social sells. Read that bold statement again,

Od teraz wideo na Facebooku automatycznie odtwarzane z dźwiękiem.

Facebook introduced several video updates earlier this year. These are now coming to fruition.  Facebook wants to become a big player in video, and while it's wish isn't exactly coming true just yet, the company is

Facebook pracuje nad narzędziem, które zablokuje udostępnienie niechcianych zdjęć.

Facebook is working to create a tool to help stop the initial posting of non-consensual photos on the platform, according to Antigone Davis, global head of safety at Facebook. Based on Davis’s explanation, before someone could post a non-consensual, intimate photo of another, Facebook would intervene.