List Headline Image
Updated by Mateusz Czech on Feb 14, 2018
Headline for 128 Prasówka zSieci. 19 lipca.
 REPORT
7 items   5 followers   0 votes   152 views

128 Prasówka zSieci. 19 lipca.

Pra­sówka zSieci to zbiór naj­waż­niej­szych infor­ma­cji ze świata social media i mar­ke­tingu. Publi­ko­wana codzien­nie rano od ponie­działku do piątku w for­mie listy. Dostępna jest zarówno na blogu, jak i na Mes­sen­ge­rze! Co to ozna­cza? Naj­waż­niej­sze infor­ma­cje tra­fiają bez­po­śred­nio na Two­jego Face­bo­oka, bez koniecz­no­ści zaglą­da­nia na fan­page, czy blog. Jedyne co musisz zrobić, wysłać wia­do­mość na moim fan­page: https://www.messenger.com/t/mateuszczech.blog/

Ile czasu dziennie spędzamy na oglądaniu wideo w sieci?

Najnowszy raport Zenith dotyczący prognoz na rynku wideo w sieci wskazuje, że czas oglądania filmów online wzrośnie o 20 procent. Ile czasu poświęcamy na konsumpcję wideo? Jakie zmiany przewidują specjaliści? Co stanie się z wydatkami na reklamę? Warto wiedzieć!

Snapchat z opcją Snap Publisher do tworzenia wertykalnych reklam

Serwis Snapchat udostępnił narzędzie o nazwie Snap Publisher pozwalające na szybkie tworzenie reklam w aplikacji. Głównym atutem rozwiązania ma być zmiana zdjęć i klipów wideo na format wertykalny przystosowany do specyfiki Snapchata.

Marketerze! Nie wiesz jak zwrócić uwagę odbiorcy? Postaw na ambient! Zobaczcie najciekawsze akcje promocyjne w kinach...

Marketerzy prześcigają się w pomysłach na dobre akcje promocyjne. Outdoor, internet, prasa to za mało. Tym razem prezentujemy ciekawe akcje ambientowe,...

Storytelling marek luksusowych - czy to ma sens? - NowyMarketing

W marketingu coraz popularniejszy staje się storytelling, czyli umiejętność opowiadania historii przez marki. Zamiast tworzenia litanii cudownych...

Facebook Messenger z nowymi możliwościami dla deweloperów botów. 5 nowych funkcji.

Developers and businesses now get five more tags to help aid communication with bot users, allowing them to respond to customer actions beyond the 24-hour window stated in Messenger's policy.  In April, bot developers got three

Google Analytics z głosową wyszukiwarką Twoich danych.

If you've got a question about your website or app data, you'll soon be able to ask Google Analytics directly. In other words, if you're wondering 'What's..

Snapchat z funkcją kolorowania obiektów i multi-Snapowaniem.

Snapchat has a couple of new features rolling out Tuesday, including the ability to record multiple 10 second Snaps continuously, and a new 'Tint Brush' that..