List Headline Image
Updated by Mateusz Czech on Feb 14, 2018
Headline for 127 Prasówka zSieci. 17 lipca.
 REPORT
6 items   4 followers   0 votes   142 views

127 Prasówka zSieci. 17 lipca.

Pra­sówka zSieci to zbiór naj­waż­niej­szych infor­ma­cji ze świata social media i mar­ke­tingu. Publi­ko­wana codzien­nie rano od ponie­działku do piątku w for­mie listy. Dostępna jest zarówno na blogu, jak i na Mes­sen­ge­rze! Co to ozna­cza? Naj­waż­niej­sze infor­ma­cje tra­fiają bez­po­śred­nio na Two­jego Face­bo­oka, bez koniecz­no­ści zaglą­da­nia na fan­page, czy blog. Jedyne co musisz zrobić, wysłać wia­do­mość na moim fan­page: https://www.messenger.com/t/mateuszczech.blog/

Facebook zapowiada funkcję Explore Feed pomagającą w dotarciu do nowych treści

Facebook w ograniczonym zakresie wprowadził do swojej aplikacji mobilnej nową funkcję o nazwie Explore Feed. Pozwala ona na sugerowanie użytkownikom określonych materiałów pochodzących ze stron i od wydawców na podstawie wcześniejszych zachowań w serwisie.

YouTube wprowadza podgląd klipów wideo w Chrome i Operze

YouTube wprowadził w swoim serwisie możliwość obserwowania krótkiego podglądu materiałów wideo publikowanych w serwisie. Opcja dotyczy jedynie wybranych filmów i jest ograniczona do desktopowych wersji przeglądarek Chrome oraz Opera.

Facebook wprowadzi reklamy do sekcji Marketplace

Facebook zapowiedział, że wprowadzi do sekcji Marketplace reklamy. Na razie chodzi o program pilotażowy dostępny w ograniczonym zakresie. Obecnie do Marketplace przenoszone są reklamy z News Feedu widoczne jedynie przez niektórych użytkowników w Stanach Zjednoczonych.

Ewolucja Personalizacji - NowyMarketing

Rano dostaję smsa o promocji marynarek trwającej do końca weekendu, przed południem przypomnienie o mailu od linii lotniczych z ofertą last minute, a po...

Facebook testuje funkcję do tworzenia GIFów bezpośrednio w aparacie.

Facebook confirmed it has begun testing a new GIF maker in the camera feature of the main Facebook mobile application. The feature, which is available with..

Facebook świętuje Światowy Dzień Emoji.

World Emoji Day is Monday -- so how often do we really use emojis anyway? New data from Facebook offers a glimpse.