List Headline Image
Updated by Mateusz Czech on Feb 14, 2018
Headline for 118 Prasówka zSieci. 4 lipca.
 REPORT
6 items   3 followers   0 votes   133 views

118 Prasówka zSieci. 4 lipca.

Pra­sówka zSieci to zbiór naj­waż­niej­szych infor­ma­cji ze świata social media i mar­ke­tingu. Publi­ko­wana codzien­nie rano od ponie­działku do piątku w for­mie listy. Dostępna jest zarówno na blogu, jak i na Mes­sen­ge­rze! Co to ozna­cza? Naj­waż­niej­sze infor­ma­cje tra­fiają bez­po­śred­nio na Two­jego Face­bo­oka, bez koniecz­no­ści zaglą­da­nia na fan­page, czy blog. Jedyne co musisz zrobić, wysłać wia­do­mość na moim fan­page: https://www.messenger.com/t/mateuszczech.blog/

Rola mediów społecznościowych w edukacji zdrowotnej - NowyMarketing

Media społecznościowe jako dominujące narzędzie współczesnej komunikacji nie ominęły branży zdrowotnej. Według danych CBOS-u obecność w...

Możesz już posłuchać podcastów w polskim Spotify. O ile je znajdziesz

Do polskiej aplikacji Spotify na smartfony w końcu trafiła wydzielona sekcja podcastów. Możesz już słuchać ulubionych audycji... o ile je znajdziesz.

Twitter transmituje live cały turniej Wimbledonu. Za darmo.

Twitter partners with Wimbledon Championship for the second year in a row, marking the anniversary of its first live premium streaming event, with the live streaming of The Wimbledon Channel.  Yes, it's that time of year again!

Personal branding - jak promować własną osobę w internecie? - NowyMarketing

Marka osobista w internecie związana jest przede wszystkim z osobami, które swoim nazwiskiem i tożsamością pragną zbudować własną reputacją....

Polskie media masowo powielały fake newsa o zmianie płci córki Jolie-Pitt. „Czas wrogiem dziennikarza”

W przeciągu ostatnich dni kilkanaście polskich redakcji podało fałszywą informację na temat rzekomej operacji zmiany płci córki Angeliny Jolie i Brada Pitta, powołując się na AFP. Agencja zdementowała informację, jednak media, które podały ją w Polsce, w większości jej nie sprostowały.

Czy jakoś wideo ma wpływ na wyniki kampanii Facebook Ads?

How much time and money should you put into a video to get results? Contributor Aden Andrus looks at the relationship between video ad quality and campaign performance on Facebook.