List Headline Image
Updated by Mateusz Czech on Feb 14, 2018
Headline for 115 Prasówka zSieci. 29 czerwca.
 REPORT
8 items   6 followers   0 votes   118 views

115 Prasówka zSieci. 29 czerwca.

Pra­sówka zSieci to zbiór naj­waż­niej­szych infor­ma­cji ze świata social media i mar­ke­tingu. Publi­ko­wana codzien­nie rano od ponie­działku do piątku w for­mie listy. Dostępna jest zarówno na blogu, jak i na Mes­sen­ge­rze! Co to ozna­cza? Naj­waż­niej­sze infor­ma­cje tra­fiają bez­po­śred­nio na Two­jego Face­bo­oka, bez koniecz­no­ści zaglą­da­nia na fan­page, czy blog. Jedyne co musisz zrobić, wysłać wia­do­mość na moim fan­page: https://www.messenger.com/t/mateuszczech.blog/

Facebook z aplikacją VIP dla zweryfikowanych twórców, osób publicznych.

Video is the word. Video is the way. And with more vloggers reaching celebrity status, the need for apps to accommodate their talents and skills is stronger than ever.  Facebook knows this, hence it is working

Pizza Hut z zamówieniami przez bota na Facebook Messengerze

Sieć restauracji Pizza Hut (AmRest) wprowadziła nowe rozwiązanie w zamówieniach online, dzięki któremu klienci mogą złożyć zamówienie także za pośrednictwem aplikacji Facebook Messenger i z wykorzystaniem chatbota.

Raport Email marketing w liczbach na podstawie 10 miliardów wysłanych wiadomości.

Pobierz raport Email marketing w liczbach i dowiedz się więcej

Jak napisać idealnego InMaila na LinkedIn?

Jaką rolę w sprzedaży spełnia LinkedIn oraz jakie elementy powinien zawierać dobry InMail na LinkedIn? Dowiedz się więcej.

WP.PL uruchamia własną agencję content marketingową - AdMonkey

WP brand studio wspiera marketerów w realizacji ich strategii komunikacji, w oparciu o content marketing i reklamę natywną. Specjalizuje się w rozwiązaniach bazujących na unikalnych treściach i formatach reklamowych, które angażują i budują emocjonalną więź z konsumentami na poszczególnych etapach ścieżek zakupowych. Za tworzenie i jakoś treści o różnorodnej formie na potrzeby strategii komunikacji marek …

Snapchat z możliwością tworzenia własnych geofiltrów bezpośrednio w aplikacji!

You’ve been able to create your own filters on Snapchat since early last year, but you’ve always had to use a desktop tool to do so. Fret no more: you can now create Geofilters right within Snapchat itself. You’ll find the new tool within Snapchat’s Settings menu. Tap on ‘On-Demand Geofilters’ and you’ll be able …

Tinder z subskrypcją Gold, dzięki której zobaczysz wszystkich, którzy polubili Twój profil.

Tinder today announced it’s rolling out Gold, a new premium subscription service that lets its users see who’s liked them. Gold users will be able to see which users have liked them in a special menu. You can also see people who have swiped right on you ahead of time. There are already third-party apps …

Messenger z nową zakładką Discovery, gdzie znajdziesz chaboty.

Facebook is trying to breathe life back into branded chat bots with a new Discover section where users can browse and find bots.