List Headline Image
Updated by Mateusz Czech on Feb 14, 2018
Headline for 105 Prasówka zSieci. 14 czerwca.
 REPORT
7 items   4 followers   0 votes   131 views

105 Prasówka zSieci. 14 czerwca.

Pra­sówka zSieci to zbiór naj­waż­niej­szych infor­ma­cji ze świata social media i mar­ke­tingu. Publi­ko­wana codzien­nie rano od ponie­działku do piątku w for­mie listy. Dostępna jest zarówno na blogu, jak i na Mes­sen­ge­rze! Co to ozna­cza? Naj­waż­niej­sze infor­ma­cje tra­fiają bez­po­śred­nio na Two­jego Face­bo­oka, bez koniecz­no­ści zaglą­da­nia na fan­page, czy blog. Jedyne co musisz zrobić, wysłać wia­do­mość na moim fan­page: https://www.messenger.com/t/mateuszczech.blog/

Jak zmienić content we wzrost widoczności? - Tematy - Marketing przy Kawie - praktyczne wskazówki, śmiałe idee

Treści w serwisie są bardzo istotne dla wzrostu jego widoczności i stabilizacji pozycji w obliczu kolejnych aktualizacji algorytmów Google. Coraz więcej osób ma tego świadomość. Odpowiednio opracowane informacje oraz bogata zawartość serwisu pozwalają przeskoczyć konkurencję w wynikach wyszukiwania i poszerzać grupę powracających użytkowników.

Przychody z reklam mid-roll na Facebooku niewielkie, ale to format z przyszłością (opinie)

Po trzymiesięcznym okresie testów reklam mid-roll w materiałach wideo na Facebooku zaangażowani w nie wydawcy przyznają, że na razie format nie przynosi dużych przychodów, ale powoli się rozkręca. Podobnie na facebookowe mid-rolle patrzą eksperci poproszeni o opinię przez serwis Wirtualnemedia.pl. – Na formacie da się zarobić, jednak niskie na razie kwoty wynikają z właściwości reklam mid-roll. To dopiero początek wprowadzania kolejnego ekosystemu reklamowego, który stanie się coraz atrakcyjniejszy dla wydawców - oceniają Anna Robotycka, Paweł Ważyński, Daniel Biegaj, Marcin Hołyst i Piotr Łopucki.

Polish - Prowly Academy for Public Relations

Boost your PR skills with Prowly Academy program

Storytelling – jak przedstawiać swoją markę, aby inni ją zapamiętali? - NowyMarketing

W ocenie Eryka Mistewicza, autora książki “Marketing narracyjny”, każdego dnia dociera do nas ilość danych odpowiadająca 34 gigabajtom. To oznacza,...

10 najlepszych kampanii na Instagramie User-Generated Content

User-generated content drives more engagement for brands on Instagram. Learn how brands are doing it well in this blog post.

Człowiek skazany na śmierć za wpis na Facebooku

Kiedyś ludzi trzeba było przesłuchiwać, dzisiaj wystarczy dać im social media. Za wpis na Facebooku można stracić pracę, wolność, życie...

Archiwizacja zdjęć na Instagramie dostępna dla wszystkich

Instagram is releasing its Archive feature to all users today, after testing it with a smaller group of people last month.
The feature lets anyone on Instagram hide their old posts without deleting...