List Headline Image
Updated by Mateusz Czech on Feb 14, 2018
Headline for 104 Prasówka zSieci. 13 czerwca.
 REPORT
6 items   4 followers   0 votes   103 views

104 Prasówka zSieci. 13 czerwca.

Pra­sówka zSieci to zbiór naj­waż­niej­szych infor­ma­cji ze świata social media i mar­ke­tingu. Publi­ko­wana codzien­nie rano od ponie­działku do piątku w for­mie listy. Dostępna jest zarówno na blogu, jak i na Mes­sen­ge­rze! Co to ozna­cza? Naj­waż­niej­sze infor­ma­cje tra­fiają bez­po­śred­nio na Two­jego Face­bo­oka, bez koniecz­no­ści zaglą­da­nia na fan­page, czy blog. Jedyne co musisz zrobić, wysłać wia­do­mość na moim fan­page: https://www.messenger.com/t/mateuszczech.blog/

Jak zwiększyć efektywność bloga firmowego?

Jak efektywnie prowadzić działania na blogu firmowym oraz jak ponownie wykorzystać te same treści bez szkodliwości dla pozycjonowania? Czytaj więcej.

Millenialsi w supermarkecie – co wpływa na ich decyzje zakupowe? - NowyMarketing

Według powszechnie panującej opinii millenialsi to osoby urodzone w latach 1980-2000. Czas, w którym dorastali i w którym kształtowały się ich...

Instagram z nowymi przyciskami CTA w reklamach w Stories

Instagram continues to ramp up its advertising offering within Stories with new direct response ads. As first reported by Ad Age, the new Stories direct response ads work in a very similar manner to the 'See more' swipe up prompt

Jak różne generacje zachowują się w social media i czego oczekują od marek?

No marketing campaign can succeed without a clear understanding of your demographics. While youngsters have been the first to register, over the years social networks have attracted hundreds of millions of users of all ages.

Facebook stawia na Grupy, będą lepiej widoczne i łatwiej dostępne dla użytkowników

Facebook rozpoczął testy związane z sekcją Grupy w swoim serwisie. W założeniach ten segment pojawi się w bardziej wyraźnym niż dotąd miejscu, a stworzenie własnej czy przystąpienie do istniejącej już Grupy będzie łatwiejsze niż dotąd. Budowanie facebookowych wspólnot użytkowników jest dla Marka Zuckerberga kolejnym krokiem w angażowaniu internautów w jego serwis.

Facebook planuje sprzedaż subskrypcji przez wydawców na platformie Instant Articles

Do końca 2017 roku Facebook udostępni wydawcom opcję pozwalającą na wykupienie subskrypcji w ich serwisach bezpośrednio z poziomu mobilnej aplikacji. Być może taka możliwość będzie dotyczyła jedynie mediów publikujących na platformie Instant Articles.