List Headline Image
Updated by hiepnguyenseo on Jun 09, 2017
Headline for Chương trình đào tạo
 REPORT
16 items   1 followers   16 votes   6 views

Chương trình đào tạo

Bao gồm các khóa học về giám đốc, kỹ năng, quản lý tại Tổ chức Giáo dục PTI thiết kế, tổ chức giảng dạy.

CEO - Giám đốc điều hành chuyên nghiệp - Tổ chức Giáo dục PTI

CEO - Giám đốc điều hành chuyên nghiệp là chương trình đào tạo đinh của Trường Doanh nhân PTI thiết kế với phiên bản 3.0 hoàn toàn mới trong khóa học.

CMO - Giám đốc Marketing chuyên nghiệp - Tổ chức Giáo dục PTI

Giám đốc Marketing chuyên nghiệp (CMO) là chương trình đào tạo giám đốc đặc biệt, khóa học giúp học viên hiểu được vai trò một CMO chuyên nghiệp.

CCO - Giám đốc kinh doanh chuyên nghiệp - Tổ chức Giáo dục PTI

Giám đốc kinh doanh chuyên nghiệp(CCO) là chương trình đào tạo với kiến thức chuyên sâu trong từng chuyên đề khóa học.

CHRO - Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp - Tổ chức Giáo dục PTI

Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp(CHRO) là chương trình đào tạo của Trường Doanh Nhân PTI với kiến thức quản lý, quản trị nhân sự trong các khóa học.

CPO - Giám đốc sản xuất chuyên nghiệp - Tổ chức Giáo dục PTI

Giám đốc sản xuất chuyên nghiệp(CPO) là chương trình đào tạo của Trường Doanh nhân PTI thiết kế với kiến thức chuyên sâu trong từng chuyên đề khóa học.

CFO - Giám đốc tài chính chuyên nghiệp - Tổ chức Giáo dục PTI

Giám đốc tài chính chuyên nghiệp (CFO) là chương trình đào tạo giám đốc sẽ trang bị những kiến thức cơ bản cho một CFO chuyên nghiệp trong các khóa học.

Trưởng phòng kinh doanh chuyên nghiệp - Tổ chức Giáo dục PTI

Trường phòng kinh doanh chuyên nghiệp là chương trình đào tạo giúp học viên có kiến thức, kỹ năng chuyên sâu cho trưởng phòng kinh doanh trong khóa học.

Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung - Tổ chức Giáo dục PTI

Khóa học nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung do Trường đào tạo Doanh nhân PTI thiết kế giúp năng cao kỹ năng cho nhà quản lý.

TOT - Đào tạo giảng viên nội bộ - Tổ chức Giáo dục PTI

Khóa học TOT - Đào tạo giảng viên nội bộ được thiết kế với phương thức giảng dạy hiệu quả giúp mang lại kiến thức, kỹ năng cho giảng viên nội bộ.

Kỹ năng bán hàng hiệu quả - Tổ chức Giáo dục PTI

Khóa học kỹ năng bán hàng hiệu quả được thiết kế giúp nhân viên kinh doanh khẳng định mình là đối tác tin cậy với khách hàng.

Quản lý & Giám sát bán hàng - Tổ chức Giáo dục PTI

Khóa học Quản lý và Giám sát bán hàng được thiết kế bởi các chuyên gia hàng đầu dựa trên thực tiễn hoạt động của các Doanh nghiệp, Công ty ở Việt Nam.

Kỹ năng thuyết trình chuyên nghiệp - Tổ chức Giáo dục PTI

Khóa học kỹ năng thuyết trình chuyên nghiệp được xây dựng giúp bạn trang bị kiến thức, kỹ năng thuyết trình để tự tin và kiểm soát tình huống phát sinh.

CMO - Giám đốc Marketing chuyên nghiệp

CMO - Giám đốc marketing chuyên nghiệp là chương trình đào tạo giám đốc do Tổ chức Giáo dục PTI thiết kế giúp học viên có kiến thức, kỹ năng cần thiết.

CCO - Giám đốc kinh doanh chuyên nghiệp

CCO - Giám đốc kinh doanh chuyên nghiệp là một chương trình đào tạo giám đốc do các chuyên gia giàu kinh nghiệm Tổ chức giáo dục PTI thiết kế, giảng dạy.

CPO - Giám đốc sản xuất chuyên nghiệp

CPO - Giám đốc sản xuất chuyên nghiệp là chương trình đào tạo giám đốc của Tổ chức Giáo dục PTI được thiết kế bởi các chuyên gia hàng đầu Việt Nam.

CHRO - Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp

CHRO - Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp do các chuyên gia của Tổ chức Giáo dục PTI thiết kế với kiến thức chuyên sâu về nhân sự trong từng tiết học.