List Headline Image
Updated by Mateusz Czech on Feb 14, 2018
Headline for Prasówka zSieci. 29 maja.
 REPORT
5 items   5 followers   1 votes   139 views

Prasówka zSieci. 29 maja.

Pra­sówka zSieci to zbiór naj­waż­niej­szych infor­ma­cji ze świata social media i mar­ke­tingu. Publi­ko­wana codzien­nie rano od ponie­działku do piątku w for­mie listy. Dostępna jest zarówno na blogu, jak i na Mes­sen­ge­rze! Co to ozna­cza? Naj­waż­niej­sze infor­ma­cje tra­fiają bez­po­śred­nio na Two­jego Face­bo­oka, bez koniecz­no­ści zaglą­da­nia na fan­page, czy blog. Jedyne co musisz zrobić, wysłać wia­do­mość na moim fan­page: https://www.messenger.com/t/mateuszczech.blog/

Blokada Facebooka – jak jest naprawdę? Komentarz radcy prawnego

Czy Facebook zostanie zablokowany z powodu gier hazardowych? Dlaczego pojawiły się takie obawy? Jak wygląda to z perspektywy prawnej? Polecamy artykuł z komentarzem radcy prawnego.

Reklama dnia: Jakiego masz skilla? Lekcja języka gamerskiego z doktorem nauk humanistycznych - NowyMarketing

Kiedyś częściej niż w domu rodzice widzieli swoje dzieci na trzepakach, skaczących w gumę albo bawiących się w chowanego ze znajomymi ze szkoły.

Od zakupów grupowych do indywidualności tłumu - jak zmieniają się trendy w sprzedaży?

Od traktowania klienta jako ginącej w tłumie anonimowej jednostki do precyzyjnego rozpoznawania jego potrzeb - kiedy i gdzie nastąpiła ta zmiana? Sprawdź.

Trendy SEO idą z Zachodu - NowyMarketing

Zachodnie strony internetowe, wykorzystują w strategii SEO częstokroć zupełnie inne metody, niż te, które wykorzystywane są w Polsce. Wynika to w...

5 statystyk, które musisz mierzyć w e-commerce i nie tylko.

Use available tools to determine best practice.